Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa vietettiin maaliskuussa viikolla 11. kansainvälisyysviikkoa, jonka teemana oli Promoting wellbeing through social interaction – Hyvinvoinnin edistäminen sosiaalisen vuorovaikutuksen avulla. Teeman mukaisesti me eli ensimmäisen vuoden sosionomiopiskelijat järjestimme Mikkelin kampuksella vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä tukevaa toimintaa.

Onnenpyörällä vuorovaikutusta

Etenkin maaliskuussa, kun kevät ei ole vielä tullut ilahduttamaan meitä ja loskainen sää ärsyttää, ajatukset saattavat kääntyä negatiivisiksi. Arki on työntäyteistä ja kiireistä. Työkaverin tai opiskelijatoverin kanssa keskustelut pyörivät tekemättömien tehtävien ympärillä. Me halusimme tuoda arjen keskelle hetken, jossa on mahdollisuus pysähtyä miettimään, mikä ilahduttaa ja tekee onnelliseksi. Tavoitteenamme oli kehittämämme onnenpyörän avulla luoda vuorovaikutusta, joka eroaa arjen puheenaiheista.

Onnenpyörämenetelmä syntyi ideoiden murusista yhteistyön tuloksena. Ryhmässämme nousi esille taiteen liittäminen yhteiseen ilmaisuun ja pohdintaan yhdistettynä onnenpyörä – ajatukseen. Yhdistimme nämä kaksi asiaa, jolloin onnenpyörä toimi luovan ilmaisun aiheen antajana. Toimintamme tavoitteena oli ihmisten osallistaminen, positiivisen ajattelun luominen ja yhteishengen lisääminen.

Yksin tai yhdessä

Toimintaamme pystyi osallistumaan yksin tai yhdessä. Onnenpyörä oli kartongista tehty ympyrä, jossa oli kuusi positiivista sektoria; onni, ilo, unelmat, rauha, kauneus ja mielihyvä. Onnenpyörää pyöräyttämällä sai aiheen pohdinnan tueksi. Jos osallistui yhdessä kaverin kanssa, tarkoituksena oli pohtia, mitä tämä aihe merkitsee, ja löytyisikö aiheen avulla jotakin yhteistä.

Pohdintojen tulokset sai toteuttaa haluamallaan tavalla kartongille. Toteutusta varten olimme keränneet erilaisia välineitä: maaleja, värikyniä, lehtiä, sormivärejä. Toteutusta miettiessämme otimme huomioon, että kaikki eivät halua piirtää tai maalata. Korostimme, että ajatukset saa ilmaista jokaiselle luontevimmalla tavalla. Kartongille syntyikin maalauksia, tekstiä, kollaaseja ja abstraktia ilmaisua.

Pienet hetket, jotka irrottavat meidät arjesta, ovat tärkeitä hyvinvointimme kannalta. Joskus on hyvä pysähtyä pohtimaan, mikä tekee minut onnelliseksi ja lisätä näitä onnen murusia päiviin. Liian usein näemme toisissamme vain asioita, jotka erottavat meitä toisistamme. Jos keskittyisimme enemmän siihen, mikä meitä yhdistää, olisi vuorovaikutuksemme varmasti ystävällisempää ja kunnioittavampaa. Pohjimmiltamme olemme hyvin samanlaisia; ilahdumme ja unelmoimme samoista asioista. Nämä ilot ja unelmat voi nähdä keltaiselta kartongilta, johon ne havainnollistettiin yhtenä maaliskuun tiistaina.


KIrjoittajat ovat Parasta Etelä-Savoon -hankkeen teemoihin tutustuneita sosionomiopiskelijoita

Ida Jansson
Henna Mustonen
Marjo Mäkelä
Heta Pasanen

Parasta Etelä-Savoon – taide-, kulttuuri- ja luonto-osaamista sote- ja nuorisoalojen toimijoille -hanketta toteuttavat 1.1.2019–31.12.2020 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ESSOTE ja Savonlinnan Seudun Kolomonen ry. Toteutusta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta.