NY Start Up-opinnot pilotoitiin syksyllä 2017 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Mikkelin kasarmin kampuksella yhteistyössä Yrittäjäksi-hankkeen kanssa. Opintojakson toteutus noudatteli kansallisen NY Start Up-opintojen periaatteita: aloitus käynnistyi tutustumis- ja ideointitapaamisella, ja viikoittaisissa työpajoissa edettiin ohjelman vaiheiden mukaan. Opiskelijaryhmä muodostui monialaisista tiimeistä ja yhteistyötä tehtiin useiden paikallisten toimijoiden kanssa. Opiskelijat toimivat asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden, mentoreiden sekä toisen asteen NY-opiskelijoiden kanssa.

 

Työpajoihin oman panoksensa toivat lukuisat vierailijat Etelä-Savon Yrittäjistä, Uusyrityskeskuksesta, MikseiMikkelistä ja XAMKin asiantuntijoista. Lisäksi opintojen ohessa oli mahdollista osallistua hankkeen järjestämiin tapahtumiin sekä NY-ohjelmaan liittyviin kilpailuihin.  Valmentavan ohjauksen periaatteilla toimivissa työpajoissa opiskelijoilta odotettiin aktiivista ja aloitteellista otetta yritystoiminnan kaikissa vaiheissa. Opiskelijalle yrittäjämäinen oppimisympäristö tarjoaa vapautta ja vastuuta. Varsinaisia luentoja ja tenttejä ei ole, mutta sitäkin enemmän tekemistä ja käytännön suunnittelua, kehittämistä, asiakashankintaa, markkinointia, myyntiä ja talouden hallintaa. Opettajan eli valmentajan tehtävänä on ohjata toimintaa eteenpäin oikeaan suuntaan tarpeen mukaan. Yhtä oikeaa tietä ja tapaa toimia ei kuitenkaan ole ja polkuja yritystoiminnan aloittamiseen ja yrittäjänä toimimiseen on yhtä monta kuin on yritystäkin.

 

Palkitsevinta opettajan näkökulmasta on luonnollisesti opiskelijoiden innostus yrittäjyyttä kohtaan, osaamisen karttuminen ja soveltaminen käytäntöön. Pilottijaksolla opiskelijat saivat kokemusta yritystoiminnan periaatteista monin eri tavoin. On tavallista, että NY-yritys jatkaa toimintaansa ”oikeana” yrityksenä NY-vuoden jälkeen; NY-opiskelijamme Sara perusti toiminimiyrityksen kokeiltuaan ensin yritystoimintaa NY-opintojaksollamme. Aiempien tutkimusten mukaan yrittäjyysopintoihin osallistuminen vahvistaa opiskelijoiden tietoisuutta omista kyvyistään ja vahvistaa itseluottamusta omiin taitoihin, mikä edesauttaa opiskelua myös muilla opintojaksoilla.

 

NY Start Up on 10 opintopisteen kokonaisuus

 

Yrittäjyyttä sekä yrittäjämäistä ajattelua ja asennetta voi oppia. Luovuus, innovaatiokyky, ongelmanratkaisutaidot, riskinhallinta ja vastuunottaminen ovat tärkeitä työelämätaitoja työelämän murroksessa, toimipa sitten yrittäjänä tai työntekijänä.  Pilottijaksolla saatuja oppeja tullaan hyödyntämään jatkossa tulevien NY-opintojakson suunnittelussa. Yksi yritystoiminnan haastavimmista vaiheista on usein asiakashankinta ja varsinainen myyntityö. Näihin osa-alueisiin tullaan jatkossa panostamaan entistä enemmän. Tavoitteena on kehittää NY Start Up-opintojaksosta pysyvä osa Mikkelin kampuksen opintotarjontaa. Kannattaa ehdottomasti tulla mukaan!

 

Kirjoittanut

Marjaana Roponen

NY-valmentaja, kaupallistamisen ja yrittäjyyden lehtori