Digitalisaation mahdollisuudet

Digitalisaatio etenee koko ajan ja sen nopeus ja vaikutukset kasvavat.  On vaikea tietäämitä kaikkea se tuo tullessaanjoten täydellinen varautuminen tulevaisuuteen on mahdotonta. Voimme kuitenkin kehittää taitoja, tunnistaa näitä muutoksia ja reagoida niihin liiketoiminnan kehittämisessä 

Olemassa olevien toimintatapojen tunnistaminen ja tarkastelu on avain muutokseen. On helpompi muuttaa ja suunnata uudelleen toimintatapojajotka on tunnistettuTärkeää on myös muodostaa kokonaiskuva siitä, mitä kaikkea pitäisi kehittää, mitä kaikkea voitaisiin tehdä ja millaisin askelin kehittämisessä olisi edettävä. 

Muutosten tunnistaminen ja niihin reagointi on kuitenkin haastavaa arjessa ja yrityksen ydintoiminnan pyörittämisen rinnalla. Tähän tarvitaan sekä aikaa että erikoisosaamista. Erilaisille digiosaamisen päälle rakennetuille palveluille ja tuotteille on kysyntää – ja näiden kehittämiseen saat tukea juuri Digiosaajasta yrittäjyyteen –koulutuksesta 

Tulevaisuuden digitaidot – mitä ne ovat? 

Liiketoiminnan kehittämisessä tarvittavia tulevaisuuden digitaitoja ovat ne taidot, joilla liiketoimintamallia ja sen toteuttamisen menetelmiä pystytään muokkaamaan ja siten mahdollistamaan digitalisaation tuomien hyötyjen realisointi – ja myös erilaisen uhkien minimointi. Tulevaisuuden digitaidot –opintojaksolla opiskellaanmiten ylläpidetään liiketoimintaa ajan tasalla ja kehitetään sitä digitaalisilla ratkaisuilla 

Aloitamme nykytilanteen tarkastelulla digikartoituksen avulla. Kartoitus auttaa sinua ymmärtämään liiketoiminnan tämänhetkistä kokonaisuutta ja digitaalista kypsyysastetta. Nykytilanteen kartoituksesta edetään kehittämissuunnitelman rakentamiseen, kun ymmärretään nykytilanteessa olevat ongelmat ja tiedetään, mistä ne oikeasti johtuvat. Mitkä asiat haittaavat tai estävät liiketoiminnan toteutusta halutulla tavalla?

Mikä estää digitaalisten ratkaisujen paremman hyödyntämisen? Onko digitalisoinnin esteenä osaamisen tai teknologioiden puute vai pelottaako muutos 

Toimivien digitaalisten yhteistyövälineiden avulla varmistetaan, että työt tulee tehtyä ajasta ja paikasta riippumatta. Digitaaliset teknologiat kehittyvät erittäin nopeasti, joten erilaisia yhteistyövälineitä tulee markkinoille koko ajan. Kehityksen mukana pysyminen edellyttää kykyä tunnistaa tarpeeseen vastaavat työvälineet ja omaksua niiden käyttö nopeasti. Asiantuntijan digiosaamista on siis myös erilaisten ohjelmistojen ja laitteiden vertailu – esimerkiksi toimintojenkustannustenhelppokäyttöisyydenskaalautuvuuden ja tukipalveluiden vertailu – ja tietysti niiden soveltuvien vaihtoehtojen löytäminen 

Taitoja ja verkostoja tulevaisuutta varten 

Tulevaisuuden digitaidot -opintojaksolla opiskellaan digitalisaation vaikutuksia ja mahdollisuuksia käytännönläheisesti ja tapauskohtaisesti. Opit tunnistamaan erilaisia liiketoimintaa kehittäviä digitalisointimahdollisuuksia. Opit selvittämään yrityksen liiketoimintaa haittaavia tai estäviä ongelmia, suunnittelemaan näitä korjaavia digitaalisia ratkaisuja ja vertailemaan tarpeeseen vastaavia digitaalisia yhteistyövälineitä

Varaudu tulevaisuuden muutoksiin ja hanki itsellesi tulevaisuuden digitaidot, joilla voit ylläpitää liiketoimintaa ajan tasalla! Ilmoittaudu mukaan Digiosaajasta yrittäjyyteen koulutukseen ja aloita tulevaisuutesi rakentaminen jo nyt. Samalla voit tutustua muihin samoista teemoista kiinnostuneisiin asiantuntijoihin ja rakentaa omaa verkostoasi tulevaisuutta varten. 

 

Teksti: Marjo Jussila, Tuomo Lindholm ja Anna-Maija Tapojärvi, Lapin ammattikorkeakoulu, Lapin AMK