Shake -hankkeessa käynnistettiin syksyn 2016 aikana oppilaitosyhteistyössä uudenlaisen opintomallin rakentaminen. Osana tätä mallia Xamkin liiketalouden ja tietojenkäsittelyn opiskelijat ovat toteuttaneet erilaisia sparraustapahtumia Esedun opiskelijoille, NY-yrittäjille, projektiopintoinaan.

 

shake-blogikuva-3

 

Shake –hankkeessa käynnistettiin uudenlaisen opintomallin rakentaminen yhteistyössä ammattikorkeakoulun ja ammattiopiston kanssa viime syksynä. Tarkoituksena on lisätä yhteistyötä ja erilaisia opintomahdollisuuksia yhteistyössä hyödyntäen opiskelijoiden osaamista ja edesauttaen yrittäjyyttä. Syksyn 2016 aikana järjestettiin sparrausta Esedun opiskelijoille sekä Shake –leiri. Molemmissa tapahtumissa Xamkin opiskelijat toimivat yhdessä tapahtumien suunnittelijoina ja sparraajina.

 

Opiskelijoiden sparraus

 

Syksyn ensimmäinen tapahtuma oli Esedun eri alojen NY-yrittäjille järjestetty sparraussessio syyskuun lopussa, jolloin opiskelijayrittäjät ottivat vielä ensiaskeleitaan yritystoiminnassa. Xamkin opiskelijat suunnittelivat, kuinka sparrata uusia NY-yrittäjiä nimenomaan liiketoiminnan alkuvaiheessa. Alkulämmittelyjen ja tutustumisen jälkeen esedulaiset pääsivät ensin pohtimaan yritystoimintaansa SWOT-analyysin avulla. Myöhemmin käsittelyyn otettiin yritysten hissipuheet, joita kehiteltiin ja hiottiin ryhmissä Xamkin liiketalouden opiskelijoiden ohjauksessa. Hissipuheiden kuvauksesta huolehtivat puolestaan Xamkin projektiryhmään kuuluneet tietojenkäsittelyn opiskelijat, jotka tallensivat muutoinkin myös tämän tapahtuman.

 

Shake –leirillä hyödynnettiin ympäristöä

 

Shake12 -leiri järjestettiin Kalevankangas Areenalla marraskuussa 2016. Leirillä Xamkin opiskelijat sparrasivat esedulaisten perustamia opiskelijayrityksiä sekä Esedun merkonomiopiskelijoita liittyen markkinointiin, taloushallintoon ja digitaaliseen viestintään. Edellä mainitut opiskelijayritykset, NY-yritykset, perustetaan lukuvuodeksi ja ne toimivat oikean yrityksen tavoin. Ohjelmaa suunniteltaessa hyödynnettiin tapahtumaympäristöä – sijaitseehan toteutuspaikka jäähallilla, keskellä Jukuri-liigahuumaa.

 

opiskelijat-blogi-1
Jukureiden markkinointipäällikkö Joni Vesalainen kertoi Jukureiden liigatarinan rakentamisesta.

 

Leirillä järjestettiin aamupäivällä luento aiheena Jukurit –liigatarinan rakentaminen ja toteutus markkinoinnin ja viestinnän näkökulmasta Jukurit Oy:n markkinointipäällikkö Joni Vesalaisen ja viestintäpäällikkö Eero Tuomisen johdolla. Tämän jälkeen opiskelijat osallistuivat ideakävelyyn, jonka tarkoituksena oli ideoida uusia tuotteita tai palveluja Jukurien pelitapahtumien yhteyteen. Xamkin opiskelijat järjestivät myös erilaisia työpajoja, joissa Esedun opiskelijat pääsivät työstämään tehtäviä erilaisista liiketalouden näkökulmista. Päivän aikana kuultiin myös sissimarkkinointiluento ja kilpailtiin lopuksi tietovisan parissa.

 

blogikuva-2-myyntipuheet
Ohjausta ja vinkkejä Myyntipuhe-rastilla.

Matkalla opittua

 

Syksyn aikana testattiin uudenlaisia tapoja esimerkiksi opiskelijoiden toiminnan arvioinnissa. Arvioinnin pohjaksi opiskelijat tuottivat videon, jossa he pohtivat omaa ja ryhmänsä työskentelyä projektin aikana. Tarkoituksena on tehdä lisää tämän tyyppisiä kokeiluja myös kevään aikana. Opintomallikokeilu ja tapahtumien pilotointi antoivat kallisarvoisia ideoita, kuinka toteuttaa yhteistyötä jatkossa ja kehittää toimintaa edelleen. Huomio kiinnittyy jatkossa vielä painokkaammin opinnollistamiseen, jotta hyväksi koetut toimintamallit voidaan kiinnittää luontevasti osaksi opintojaksojen toteutusta kaikissa toimintaan osallistuvissa oppilaitoksissa. Myös yhteistyötä paikallisten yritysten kanssa lisätään ottamalla tapahtumiin opiskelijoiden ratkaistavaksi yrityksiltä tulevia toimeksiantoja.

Kevään 2017 opintomallikokeilu on taas uudenlainen kokonaisuus sisältäen erilaisia tapahtumia. Kevään etenemisestä voit kuulla seuraamalla tätä blogia myös jatkossa.

 

Kirjoittajat Kristiina Kinnunen ja Anna-Maija Torniainen työskentelevät Shake -hankkeessa.