Oppilaitokset mukaan vauhdittamaan omistajanvaihdoksia

 

Jatkajakoulu silottaa opiskelijan tietä yrityskauppaan

Mikäpä olisi otollisempi paikka löytää potentiaalisia ja motivoituneita yrittäjiä jatkajia etsiviin yrityksiin kuin ammattiin valmistavat oppilaitokset? Tämä on huomattu muun muassa Turun ammattikorkeakoulussa, jossa omistajanvaihdokseen liittyvää Jatkajakoulua on tarjottu opiskelijoille jo kymmenen vuotta. Nyt tätä jatkajakoulu-mallia ollaan aloittelemassa myös Savonlinnassa yhteistyössä Itä-Savon Uusyrityskeskuksen (ISUYK), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (Xamk) ja Ammattiopisto Samiedun kanssa. Jatkajakoulua hallinnoi Xamk. Jatkajakoulu starttaa 14.9. ja se kestää marraskuun loppuun. Yhteensä koulutuskertoja on kuusi, ja ne toteutetaan etäyhteyksillä.

Xamkin Yrittäjyyden kolmas aalto -hankkeen projektipäällikkö Johanna Koponen kertoo, että jatkajakoulu on avoin kaikille, mutta mukaan tulevalla on oltava edes pieni ajatus yrittäjäksi ryhtymisestä omistajanvaihdoksen kautta. Erityisesti jatkajakouluun kosiskellaan opiskelijoita.

– Pienten yritysten on vaikea löytää jatkajaa, ja yrityskenttään tarvitaan uutta verta. ISUYK tekee hyvää työtä omistajanvaihdosten edistämiseksi ja on hienoa, että Samiedu ja Xamk voivat auttaa jatkajien löytämisessä.

ISUYK:n yritysneuvoja Katja Remes sanoo, että on tärkeää tuoda esille mahdollisuutta ryhtyä yrittäjäksi omistajanvaihdoksen kautta jo opiskeluvaiheessa.

– Oppilaitokset ovat mukana varmistamassa opiskelijoiden ja yritystään myyvien kohtaamisia ja tunnistamassa omistajanvaihdosprosessin vaiheita ostajan näkökulmasta.

Jatkajakoulun sisältöjä on suunniteltu yhdessä. ISUYK:n yritysneuvoja Piia Soikkeli kertoo, että koulutuksissa käsitellään omistajanvaihdokseen liittyviä seikkoja, kuten yrittäjän identiteettiä, omistajanvaihdosprosessia, talousasioita, rahoitusvaihtoehtoja ja verkostojen merkitystä.

– Luennoilla ei käsitellä yrittäjyyden perusasioita, vaan niistä osallistujalla tulisi olla jo jonkinlainen käsitys.

Samiedussa projektikoordinaattorina Seutu1 ja Yrittäjyyskasvatuksella elinvoimaa Etelä-Savoon -hankkeissa työskentelevä Tuire Pervilä on tyytyväinen, että jatkajakouluun sisältyy myös henkilökohtaista sparrausta.

– Opiskelijat kokevat tärkeäksi nimenomaan yksilövalmentamisen, jossa heillä on mahdollisuus saada kannustusta ja tulla nähdyksi sen oman ideansa kanssa.

 

Kuvassa Johanna Koponen, Piia Soikkeli, Tuire Pervilä ja Katja Remes.

Opiskelijoissa on iso yrittäjäpotentiaali

Koponen innostui jatkajakoulun mahdollisuuksista luettuaan Omistajanvaihdosfoorumille viime vuonna tehdyn Opiskelijasta yrityksen omistajaksi? – omistajanvaihdoshankkeista Jatkajakouluiksi -selvityksen. Selvityksen perusteella esitettiin toive, että korkeakouluissa tehtäisiin enemmän omistajanvaihdoksiin kohdennettuja toimenpiteitä.

– Otin yhteyttä Itä-Savon Uusyrityskeskuksen Katja Remekseen, joka puolestaan oli jo ollut vastaavan ajatuksen tiimoilta yhteydessä Samieduun. Päädyimme siihen, että lähdemme yhdessä rakentamaan jatkajakoululle sopivaa mallia.

Koposesta on hienoa, että jatkajakoulussa on mukana kaksi yrittäjyyttä painottavaa oppilaitosta. Samiedu on profiloitumassa yrittäjyyteen yhä vahvemmin, ja myös Xamkin strategian yksi painopiste on yrittäjyydessä ja sen edistämisessä.

– Xamkin eri tutkintoihin itsessään kuuluu jo paljon yrittäjyyden opintoja, joihin jatkajakoulu omana kokonaisuutenaan tarjoaa uusia näkökulmia. Nyt on löydettävä ne opiskelijat, joita omistajanvaihdos kiinnostaa. Meillä on opintoaloja, joissa yrittäjyys voi olla se helpoin tapa työllistää itsensä.

Samiedun yrittäjyyden kehittäjäopettaja Suvi Levonen muistuttaa, että Samiedussa yrittäjyysopintoja sisältyy kaikkiin perustutkintoihin vähintään yhden osaamispisteen verran ja joillakin aloilla on suoritettava jopa 30 osaamispisteen yrittäjyysopintokokonaisuus.

– Jatkajakoulu tuo kuitenkin lisäosaamista ja valmiuksia varsinkin sellaisille, joilla on jo yksi tutkinto ja jotka miettivät yrittäjäksi lähtemistä omistajanvaihdoksen kautta.

 

Samiedussa jatkajakoulu osaksi yrittäjän ammattitutkintoa

Levonen kertoo, että Samiedussa jatkajakoulu tulee olemaan syksyllä ensi kertaa alkavan yrittäjän ammattitutkinnon orientaatiojakso. Hän sanoo, että omistajanvaihdokseen liittyvälle tiedolle on selkeää tarvetta.

– Omistajanvaihdos on vaivattomampi tapa ryhtyä yrittäjäksi verrattuna yrityksen perustamiseen, sillä muun muassa asiakaskunta, tilat ja välineet ovat jo valmiina. Toisaalta tarvitaan tietoa siitä, mitä omistajanvaihdosprosessi vaatii ostajalta.

Levonen muistuttaa, että seudulla on myynnissä paljon yrityksiä ja toivoo, että jatkajakoulu osaltaan kannustaa valmiin yrityksen ostamiseen.

– Palkkatyöpaikkojen määrä seudulla vähenee. Palvelujen saatavuus on mahdollista taata yritystoiminnalla. Kyse on koko seudun elinvoimasta.

Pervilä pitää hienona sitä, että eri organisaatioiden välisiä raja-aitoja kaadetaan ja ne toimivat yhdessä samojen tavoitteiden eteen. Hän tietää, että ennen kaikkea nuoret tarvitsevat kannustusta.

– Uskon, että jatkajakoulu herättelee opiskelijoita ottamaan käyttöönsä niitä ehkä vähän piiloonkin jääneitä kykyjään.

 

Osa yritysten palvelukonseptia

Remes myöntää olevansa innoissaan jatkajakoulusta, joka on listattu ISUYK:ssa hiljattain alkaneen Rebuild Business -hankkeen tavoitteisiin. Remes sanoo, että jatkossa jatkajakoulujen on tarkoitus toimia osana alueellista yritysten palvelukonseptia ja yhteistyöverkostoa.

– Yhteistyöllä voidaan edistää yritysten omistajanvaihdosten toteutumista sekä vahvistaa yrittäjyyden alkuvaiheessa olevien tukiverkostoja. Samoin on tärkeää tiedostaa yritysoston jälkeinen valmennus- ja mentorointitarve, Remes sanoo.

Aiemminkin yrittäjyyteen liittyvissä koulutushankkeissa mukana ollut Koponen pitää jatkajakoulu-mallissa erityisesti siitä, että tällä kertaa keskiössä on ostajan näkökulma.

– Paras tilannehan olisi, jos pystyisimme kohtauttamaan jatkajakoulussa luopujia ja jatkajia.

Soikkeli korostaakin, että opiskelijoiden ohella koulutukseen toivotaan yrittäjiä, jotka ovat luopumassa yritystoiminnastaan.

– Me toimimme luopujien ja jatkajien rajapinnassa ja voimme auttaa heitä kohtaamaan toinen toisensa. Samoin pystymme antamaan omistajanvaihdoksesta kiinnostuneille yksilö- ja yrityskohtaista jatkoneuvontaa.

 

Valmennukset starttaavat ensi syksynä Savonlinnassa, Pieksämäellä ja Mikkelissä.
Lisätietoja  hankkeen verkkosivuilta.

 

Tekstin tuottanut Erja Eliala.