Tervetuloa Digiaktorit -hankkeen pariin. Digiaktorit on Kakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Xamkin hallinnoima ESR-hanke (2018-2020). Hankkeen tavoitteena on lyhyesti kuvattuna tukea nuorten digitaalisia taitoja muuttuvassa toimintaympäristössä, niin että heillä olisi paremmat valmiudet ja mahdollisuudet kouluttautua, hakeutua työelämään ja toimia digitaalisessa yhteiskunnassa.

Tänä päivänä paljon puhutaan ja uutisoidaan työelämän ja ammattien muutoksista. Tulevaisuudessa edessämme on käsiteltävänä monia tänään vielä vierailta tuntuvia ilmiöitä. Automaatio, robotit ja oppiva keinoäly tulevat muuttamaan lähitulevaisuudessa työnkuvia ja työuria. Tulevaisuuden tutkijan Marja-Liisa Viherän näkemys tällaisista ilmiöistä on esimerkiksi tiettyjen työpaikkojen katoaminen, luonnonmullistukset, hupenevat luonnonvarat, eriarvoisuus ja osaamisen muutos. Vaikka tulevaisuutta ei voi ennustaa, niin ympäristöstä, työstä, ammateista, toimeentulosta ja tekniikasta puhutaan usein ilmiöinä, jotka tulevat vääjäämättömästi ja joihin yksittäisten ihmisten pitää sopeutua.

Tulevaisuuden ja työelämän muutokset haastavat myös koulutusta, vaikka koulu perinteisenä instituutiona ja järjestelmänä on ollut varsin pysyvä yhteiskunnan muutoksille. Työelämän muutoksen lisäksi oppimiskäsitys on muuttumassa ja tämä asettaa niin opettajat kuin oppijat uuden eteen. Ammatillisen koulutusreformin myötä oppimispolkujen monimuotoistuminen ja henkilökohtaistaminen vaatii aiempaa enemmän itseohjautuvuutta ja sähköisten palveluiden hyödyntämistä. Digitalisaatio ratkaisee palveluiden saatavuuden koulussa, kotona ja vapaa-ajalla, omasta taskustamme ja on väline, joka tuo nuorille uudenlaisen tavan oppia, tehdä osaaminen näkyväksi, hakea töitä ja työllistyä.

Digitalisaation kehityksen seurauksena on kuitenkin kasvava eriarvoisuus. Riskinä on, että osa nuorista oppii navigoimaan digitaalisessa maailmassa luontevasti. Samalla on kuitenkin huolehdittava vähemmän etuoikeutettujen ja erityisen tuen tarvitsevien nuorten digiosaamisen kehittymisen tasavertaisuudesta. Koulun tehtävä on pitää huolta tasavertaisuudesta ja oppijoille tarjottavista mahdollisuuksista, taustoista huolimatta. Kaikille nuorille on huolehdittava riittävästi kehittyvä digiosaaminen, jotta taataan pärjääminen kansalaisena ja työntekijänä digitaalistuvassa yhteiskunnassa. Koulun on tuettava opiskelijoiden kykyä toimia ja mahdollistaa työskentely moninaisissa ympäristöissä.

Digiaktorit -hankkeessa tuetaan nuorten digitaalisen osaamistarpeen muutosta Kymenlaakson alueella. Hankkeen osatoteuttajia ovat Etelä-Kymenlaakson ammattiopistoRannikkopajat ja Kouvolan seudun ammattiopisto. Kohderyhmänä 16-29-vuotiaat nuoret, ammatillisen toisen asteen opiskelijat, VALMA-koulutuksen opiskelijat, maahanmuuttajataustaiset opiskelijat, nuorten työpajan asiakkaat ja ohjaus- sekä opetushenkilöstö.

Tulevaisuuden koulutuksen tärkein tehtävä on ammattitaidon perusteiden lisäksi valmistaa opiskelijoita elinikäiseen oppimiseen ja auttaa sopeutumaan muuttuvaan työympäristöön. Digiaktorit –hankkeessa kehitetään nuorten koulutukseen ja työelämään hakeutumista helpottavia digitaalisia menetelmiä ja toimintamalleja.

 

Digiaktorit verkossa 

 

Tänne tutkimus- ja kehitystoiminnan blogiin kootaan hankkeen Xamkin toimijoiden ajankohtaisia kuulumisia ja tiedotteita tapahtumista. Ajan tasalla hankkeen tapahtumista ja tuloksista pysyt liittymällä Digiaktorit Facebook-ryhmään. Ryhmä on kaikkien hanketoimijoiden ja aiheesta kiinnostuneiden yhteinen keskustelu- ja tiedotuskanava, jonne linkittyvät myös tämän blogin Digiaktoreihin liittyvät jutut. Digiaktorit pyrkii verkostoitumaan aktiivisesti sosiaalisen median eri kanavissa tavoittaakseen kohderyhmänsä ja viestiäkseen sidosryhmille. Löydät meidät verkosta:

 

Kesäisin hanketerveisin, Henna Ström-Kallio

Digiaktorit -hankkeen projektipäällikkö