Osaamiskeskus Nuoska kartoitti nuorisotyöntekijöiden ja yhteisöllisten opiskeluhuoltoryhmien kuulumisia ja koulutustoiveita marraskuussa 2020. Koulutustarvekartoitus tehtiin verkkokyselyinä kaksikielisesti. Verkkolomakkeiden linkit postitettiin aluehallintovirastojen ja kuntien kirjaamoiden kautta 4.11.2020. Vastausaika umpeutui 30.11.2020.

Kyselyillä kartoitettiin opetustoimen ja nuorisotoimen yhteistyön hyviä työmuotoja, huolenaiheita ja koulutustoiveita. Vastaajille tarjottiin mahdollisuus jättää yhteydenottopyyntö. Vastauksissa jätettyihin yhteydenottopyyntöihin on ryhdytty vastaamaan joulukuun alussa. Kyselyihin saatiin määräaikaan mennessä 368 vastausta. Vastauksista 166 tuli nuorisotoimien kautta ja 202 yhteisöllisistä opiskeluhuoltoryhmistä.

Tämä blogikirjoitus käsittelee kerättyjä vastauksia pikaisena koontina.

 

Nuoskan koulutukset kiinnostavat

Kaikki Nuoskan koulutukset herättivät kiinnostusta. Nuorisotyöntekijöiden keskuudessa eniten kiinnostaneet koulutukset on listattu alle:

  1. Nuorisotyö resurssina kouluissa ja oppilaitoksissa (mm. etäkoulun aikana)
  2. Koulut ja oppilaitokset nuorisotyön toimintaympäristöinä
  3. Kiusaaminen ja siihen puuttuminen
  4. Nuorten osallisuuden vahvistaminen kouluympäristössä
  5. Mielenterveys voimaksi nuorisotyöhön. Mielenterveyden edistämisen teoriaa ja menetelmiä.

 

Kaavio1: Nuorisotyöntekijöiden kiinnostus muita koulutusteemoja kohtaan (N=155)

 

Yhteisöllisissä opiskeluhuoltoryhmissä eniten kiinnostusta osoitettiin seuraaviin koulutuksiin:

  1. Mielenterveyden edistämisen hyvät käytännöt kouluilla, vertaisverstas.
  2. Kiusaamisen ehkäiseminen ja siihen puuttuminen
  3. Nuorten osallisuuden vahvistaminen kouluympäristössä
  4. Nuorisotyö resurssina kouluissa ja oppilaitoksissa (mm. etäkoulun aikana)
  5. Kaverituen malli: koulutus vertaisten tukemiseen ja avun hakemiseen (mielenterveys)

 

Kaavio2: Opiskeluhuoltoryhmien kiinnostus muita koulutusteemoja kohtaan (N=189)

 

Kartoitusten perusteella suunnitellaan Nuoskan koulutuksia. Tuotamme tietoa kouluissa tehtävän nuorisotyön kehittämistarpeista. Koulutuksemme vahvistavat nuorisotyön erityisosaamista. Osallistujille maksuttomat nuorisoalan täydennyskoulutukset toteutetaan osin verkkovälitteisinä vuosien 2020-2023 aikana. Koulutuksilla pyritään vastaamaan kentältä nousseisiin huolten aiheisiin.

 

Huolenaiheita kentältä

Koronatilanne, etäopetus ja lähikontaktien välttäminen ovat vaikuttaneet nuoriin ja heidän hyvinvointiinsa. Siksi päätimme kysyä myös sitä, millaisia huolenaiheita koulunuorisotyössä ja yhteisöllisessä opiskeluhuollossa on. Nuorisoalan ammattilaisten huolenaiheista piirtyy esiin kuva nuorten hyvinvoinnin tilasta.

Nuorisotyöntekijöiden keskuudessa suurimmiksi huolenaiheiksi nousivat nuorten mielenterveyden pulmat. Lähes yhtä useaa huolestutti yhtäältä yksinäisyys, toisaalta käytöshäiriöt nuorten keskuudessa.   Yhteisöllisissä opiskeluhuoltoryhmissä eniten huolta herättivät nuorten mielenterveyden pulmat. Myös käytöshäiriöt, puutteelliset resurssit nuorten kohtaamiseen ja nuorten yksinäisyys olivat huolestuttavia ilmiöitä useassa koulussa ja oppilaitoksessa.

Osaamiskeskus Nuoska ottaa nuorisoalan ammattilaisten huolenaiheet vakavasti. Teemme kaikkemme tarjotaksemme nuorisoalan ammattilaisten tarpeisiin räätälöityjä, laadukkaita koulutuksia. Koulutusten myötä edistämme nuorisoalan ammattilaisten kykyä kohdata ja tukea nuoria oikea-aikaisesti ja vaikuttavasti kaikissa Suomen yläkouluissa, 2. asteen oppilaitoksissa sekä 2. asteen asuntolapalveluissa.

 

Sanna-Mari Pöyry

TKI-asiantuntija

Xamk / Juvenia / Osaamiskeskus Nuoska

 

Osaamiskeskus Nuoska on yksi opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamasta osaamiskeskuksesta vuosille 2020–2023. Nuoskan toimintaa koordinoi Kaakkois-Suomen ammatti-korkeakoulun (Xamkin) nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia.