KYMIEXACT –hankkeessa luodaan toimintamalli, jolla rakennetaan joustavia ja koulutusorganisaatiorajat ylittäviä osaamispolkuja. Ne voivat perustua joko yrityksen tai yksilön osaamisen kehittämiseen, ja ne ovat usein johonkin tavoitteeseen suuntautuneita. Mentorointi nähdään keskeisenä apukeinona tukea osaamispoluilla kulkua.

Osaamispolkumentori toimii osaamisen kehittämisen asiakasrajapinnassa esimerkiksi koulutusorganisaatiossa tai muussa organisaatiossa (yrityksessä, järjestössä). Hän kohtaa työssään henkilöitä, jotka haluavat tai joilla on tarve kehittää osaamistaan. Mentori tarjoaa keskustelukumppanuutta, kokemusta, osaamisen kehittämisen asiantuntijuutta – hän on luotettava neuvonantaja, uskottu. Osaamispolkumentori auttaa rakentamaan osaamisen kehittämisen polkuja yksilöille tai organisaatioille nykyisestä osaamisen tasosta tavoitellulle tasolle. Mentori tukee osaamistarpeiden tunnistamisessa (mahdolliset puutteet nykyhetken ja tulevaisuuden tarpeiden näkökulmasta), tavoitteiden asettamisessa ja sopivien osaamisen kehittämisen keinojen löytämisessä. KYMIEXACT –mallin näkökulmasta osaamispolkumentori on se henkilö, joka toimii KYMIEXACT –verkoston ja yksittäisten henkilöiden/organisaatioiden rajapinnassa ja auttaa näkemään ja hyödyntämään verkoston tarjoamia mahdollisuuksia. Kymenlaakson KYMIEXACT-osaamispolkumentoreista kootaan alueellinen verkosto.

Osaamispolkumentoriverkoston kokoaminen alkoi maanantaina 25.3.2019 Kotkassa Xlabin tiloissa. Työpajassa kuultiin KYMIEXACT –mallista, mentoroinnista ja osaamisen kehittämisen ratkaisuista. Lisäksi osallistujat pystyivät vaikuttamaan tulevan osaamispolkumentorikoulutuksen sisältöihin ja toteutustapoihin – mitä ja miten haluaisit oppia, jotta voisit parhaiten toimia osaamisen kehittämisen mentorina.

Seuraavat työpajat järjestetään Kouvolassa keskiviikkona 27.3. klo 9.00 -10.30 Hub Kouvola Viiraamon tiloissa (Kauppakatu 4, Lasipalatsi) sekä verkossa maanantaina 1.4. klo 14.30 -16.00 Skype –neuvotteluna (kutsu ilmoittautuneille).

Ilmoittaudu mukaan tapahtumiin tai verkoston jäseneksi. https://link.webropolsurveys.com/S/8B057F859BF1DF1C tai kymiexact@gmail.com.

Voit osallistua myös tutustumalla osaamispolkumentorikoulutuksen alustaviin suunnitelmiin, joita voit myös kommentoida padlet-alustalla https://padlet.com/mpillisihvola/sj1qmnbbhqte.

 

Projektipäällikkö Tiina Kirvesniemi