Kati Viljakaisen palvelumuotoiluun liittyvä YAMK-opinnäytetyö on julkistettu. Hän sai työstään erinomaisen eli parhaimman mahdollisen arvosanan.

Viljakainen, Kati (2019):

”Osaavan työvoiman varmistaminen Kymenlaaksossa: Millenniaali-työnhakijan näkökulma esiin palvelumuotoilun avulla.”

Julkaisun pysyvä osoite on
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019120224020

 

 

.

Julkaisun 1/2 esite: Osaavan työvoiman varmistaminen – Millenniaalityönhakijan näkökulma, Case Kymenlaakso.

Esite avautuu kuvaa klikkaamalla.

 

.

Etiäinen koulutustarpeiden ennakointihanke edusti opinnäytetyön tilaajaa. Hankkeessa oli noussut joitakin tärkeitä selvitettäviä teemoja, jotka olisivat sopineet vaihtoehtoiksiksi opinnäytetyön aiheeksi. Kati Viljakainen valitsi niistä sopivimman.  Hän teki hyvin perustellut rajaukset ja jalosti sen erinomaiseksi näkökulmaksi. Lopputulos suorastaan innostaa avartaessaan ymmärrystä.

Avainsanoja ovat paitsi millenniaalisukupolvi, myös arvonluonti ja palvelumuotoilu. Maailman työmarkkinat ovat viiden vuoden päästä puoleksi millenniaalien hallussa.  On hyvä lisätä ymmärrystä tästä ”kohderyhmästä”, joka on monessa suhteessa ratkaisijan paikalla nyt ja tulevaisuudessa.

Keskeinen ajatus on nähdä potentiaalinen opiskelija, tai työnhakija tai jo opiskeleva tai työtä tekevä asiakkaana, jolle on luotava arvoa. Tämä avaa aivan uuden näkökulman ja mahdollisuuden osaavan työvoiman rekrytointiin Kymenlaaksossa ja muualla. Yhteinen tavoite pitäisi olla nyt luoda ymmärrystä millenniaalisukupolvesta niiden yhteiskunnallisen painoarvon ja ratkaisijan paikalla olemisen vuoksi (unohtamatta kuitenkaan tässä innostuksessa muita sukupolvia!). Arvonluonti taas ei onnistu yhden toimijan, oppilaitoksen tai työnantajan toimesta pelkästään vaan on yhteistoiminnan tulos, jossa palvelumuotoilunkin menetelmin päästään pitkälle. Millenniaalisukupolvi ei tule  työpaikkaan välttämättä pelkästään työn vuoksi, kuten ehkä edelliset sukupolvet, vaan elämänkokonaisuuden, joka voi toisella tarkoittaa perheen kasvattamisen mahdollisuuksia, toisella harrastuksia, kolmannella uralla etenemistä.

Etiäinen-hanke kiittää Kati Viljakaista erinomaisesta ja Kymenlaakson toimijoita laajasti hyödyttävästä yhteistyöstä. Suosittelemme tutustumaan opinnäytetyöhön. Katia kannattaa kysyä myös esittelemään ja soveltamaan tuloksia vaikkapa toimialakohtaisesti.  Häntä voi täydestä syystä suositella mitä haastavimpiin tehtäviin yrityksissä ja muissa organisaatioissa tämän opinnäytetyön yhteistyökokemuksen perusteella.