Kuulin Matti-hankkeesta ensimmäisen kerran kuluvan vuoden helmikuussa tavattuani hankkeen projektipäällikkö Jaana Poikolaisen. Hankkeen tavoitteena on kehittää toimintatapoja nuorten miesten innostamiseksi työllistymiseen ja kouluttautumiseen pelillisin keinoin. Tämä kuulosti mielenkiintoiselta ja oikeasti hyödylliseltä projektilta. Onnekseni sain työharjoittelupaikan hankkeen parista ja suunnittelutyö oli valmis alkamaan.

Hankkeessa oli aikaisemmin toteutettu pelillisyyden pajoja jo kahdesti, mutta nyt toteutettava paja tulisi olemaan kooltaan sekä kestoltaan huomattavasti laajempi. Ryhdyin pohtimaan toimintamallia käytännön toteutusta varten ja tästä sai alkunsa työnimellä kulkeva Operaatio Lifecraft.

Lifecraftin kantava ajatus on osallistamisen kautta sitouttaa käyttäjä toimintaan ja tarjota aidosti vaikutusmahdollisuus pajojen toteuttamiseen jo suunnitteluvaiheessa, eli asiakaslähtöisyys on toimintamallin kulmakivi. Pajoille osallistuvat nuoret pääsivät itse päättämään pajatilaan sijoitettavat huonekalut ja niiden asettelun, eli nuoret tekivät pajasta itsensä näköisen. Osallistaminen jo alkuvaiheessa motivoi selkeästi nuoria heidän tullessa kuulluksi. Koko pajatoiminnan ydinajatus oli tarjota palvelu, jonka sisältöön nuoret itse pääsevät vaikuttamaan.

Pelillisyyden pajat toteutettiin touko-kesäkuussa 2018. Yhteensä pajakertoja oli Parik-säätiön tiloissa 20, pajoilla työskenneltiin kuusi tuntia päivässä kolmena päivänä viikossa. Tavoitteena oli luoda nuoria kiinnostavaa pelillistä toimintamallia Parikille. Ensimmäisenä pajapäivänä kirjasimme ylös nuorten toiveita pajoilla toteutettavista asioista, kuten pajoilla opetettavat peli- sekä graafisen suunnittelun ohjelmistot. Tietokoneohjelmien opetuksen lisäksi pajoilla tulisi olemaan myös tutustumista tuote- ja palvelumuotoilun aihepiiriin sekä tietysti hieman kevyempää ohjelmaa, eli pelisessioita. Pelaaminen yhdessä vahvistaa ryhmähenkeä ja luo yhteenkuuluvuutta. Toki itse pelaaminen pajoilla on toissijaista, ajatuksella ensin työ, sitten huvi.

Pajojen yhtenä teemana on myös yritystoimeksiantojen suunnittelu ja toteutus. Nyt toteuttavilla pajoilla oli neljä toimeksiantoa; pelillisen sisällön tuottaminen Kouvolan Lakulle, ideointi Parik-säätiön digisisällön ja Parikin Ekomaa- myymälän toiminnan kehittämiseksi, sekä Hamina- työnhakupelin ideointi, jonka tiimoilta teimme myös tutustumisretken Haminan linnoituksiin. Lisäksi hahmoteltiin osallistujia houkuttelevia vetonauloja marraskuussa (viikolla 45) pidettävään pelitapahtumaan sekä kartoitettiin toimivia hyvinvointipelejä.

 

Tutustumisretki Haminan linnoituksiin

Alkutavoite oli tuottaa ideoita toimeksiantojen ympärille, mutta toiminta kehittyi jo varsinaisten prototyyppien kehittämiseen asti. Nettipohjainen selainpeli Kouvolan Lakulle ja Parikille, sekä infografiikan luominen Ekomaa- myymälälle. Luova, osaava sekä aikaansaava toiminta yllätti allekirjoittaneen täysin! Huomionarvoista on myös, että nuoret tarttuivat haasteisiin oma-aloitteisesti ja hyödynsivät ryhmän vahvuuksia toinen toistaan kannustaen. Lopputulokset esiteltiin yritysten edustajille.

 

Prototyypin esittely Kouvolan Lakun toimitusjohtaja Timo Nisulalle

Pajat ovat tältä osin ohi ja lopputulos on mielestäni erittäin onnistunut. Saimme yhdessä paljon aikaan ja uskon, että nuoret saivat uutta motivaatiota sekä käytännön taitoja, jotka kantavat vielä pitkään. Ryhmäytymisestä ja hyvästä fiiliksestä kertonee, että pajalla syntyi kaverisuhteita, joita ylläpidetään yhteisillä pelituokioilla miltei päivittäin. Tämä on se, minkä vuoksi tätä duunia tehdään.

 

Tekijä: Ilari Salomaa, tuote- ja palvelumuotoilun opiskelija, Matti-hankkeen työharjoittelija