Olen työskennellyt kymmenen suomalaisen yliopiston muodostaman osuustoiminnan ja yhteisötalouden verkoston (Co-op Network Studies) verkko-opetuskoordinaattorina viime lukuvuoden virkavapaatani lukuun ottamatta jo syksystä 2005 lähtien. Vaikka varsinainen työni onkin yhdistää asiantuntijat ja opettajat ja näin rakentaa ja tutoroida eri osapuolien kanssa yhdessä verkkokursseja, niin silti voitaisiin kuvitella että tietäisin jo tässä vaiheessa melko täsmällisesti kuinka perustaa osuuskunnan…
… Mutta toisinaan teoria ja yleisymmärrys eivät riitä – jotkut asiat täytyy vain itse uskaltaa kokea – välillä myös kantapään kautta. Tämä bloggaus kertoo pohjimmiltaan juuri tästä.

Ihmiset. Meillä kaikilla on parhaimmillaan monia viiteryhmiä, ystäviä, yhteisöjä ja verkostoja, mutta kenen kanssa voit todella perustaa yrityksen?! Omalla kohdallani tilaisuus tähän tarjoutui Mikkelin yliopistokeskuksen (MUC) hienosti fasiloimassa tutkijahotellissa, jossa minulla oli työhuone kevään ja kesän 2018 ajan. Ja kuten MUCin ideana tässä palvelussa olikin, niin samalla tutustuin muihin ”hotellin asukkaisiin”. He tunsivat ihmisiä, jotka tunsivat ihmisiä. Siitä se lähti.

Yrityksen toiminta ja tavoitteet. Näiden asioiden miettiminen vei pitkään ja kaikkihan perustuu juuri edellä mainittuihin ihmisiin. Se ketkä lähtevät perustamaan yritystä vaikuttaa tietysti myös siihen, mitä yrityksemme tekee. Sillä yrityksen osaaminen ja intressit ovat yhtä kuin sen toimijoiden vastaavat. Näin kävi meilläkin. Meistä tuli akateemisesti orientoitunut asiantuntijaosuuskunta, jossa yhdistyvät erilaiset monialaiset tiedot ja taidot. Yrityksemme on osuuskunta, joka haluaa kehittää uudenlaisia toimintatapoja erityisesti juuri mielekkään osa-aikatyöllistymisen tai -yrittämisen näkökulmista, niin, että meillä on aikaa ajatella ja ottaa huomioon jäsentemme erilaisia tarpeita luottamuksellisessa hengessä. Arvostamme myös mielenterveyden kokemusasiantuntijuutta akateemisen asiantuntemuksen rinnalla ja uskomme siihen, että näiden kahden asiantuntemuksen yhdistäminen voi olla hedelmällistä ja auttaa kehittämään yhteiskunnan tarpeisiin vastaavia palveluja.

Aika. Meillä oli jo alkuvuodesta 2017 kasassa ryhmä, joka oli etenkin kesää 2017 kohti mentäessä innokas ”perustamaan putiikin”. Tämä näytti täysin mahdolliselta, sillä saimme erinomaista konsultointiapua Tytti Kléniltä OSKU – Yrittäjänä osuuskunnassa -hankkeelta, joka on Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin hallinnoima, ja jonka osatoteuttajana toimii XAMK-ammattikorkeakoulun Pienyrityskeskus. Me puhuimme arvoistamme, me puhuimme osaamisestamme ja me puhuimme tavoitteistamme. Tuli kesä ja sitten tuli syksy 2017. Ja osuuskunta oli vieläkin perustamatta. Lopulta kiihdytimme vauhtiamme ja saimme pidettyä osuuskuntamme perustamiskokouksen joulukuussa 2017. Mutta nyt myöhemmin näemme, että erityisesti näin originaalin tiimiyrityksen kohdalla, lukuisat käymämme dialogit vain vahvistivat meitä. Ja yhä meillä riittää puhuttavaa! Ja OSKU-hanke sparraa meitä myös nyt kevään aikana vuorostaan XAMKin Petteri Tiljanderin toimesta. Apua kannattaa käyttää kun sitä on tarjolla – meillä kaikilla on vielä paljon opittavaa.

Raha. Kun sitten noin kuukausi sitten meidän merkittiin virallisesti yritysrekisteriin nimellä asiantuntijaosuuskunta Mielekäs, niin olimme jo saaneet huomata, että jo yrityksen perustamisesta ja toiminnan aloittamisesta syntyy kuluja – ja vieläpä ns. juoksevia sellaisia. Tämän tiesimme toki jo etukäteenkin, mutta silti meillekin tuli ehkä kuitenkin myös pienoisena yllätyksenä, kuinka paljon pankkikulut, tilitoimiston kulut, vakuutukset ja työterveysasioiden järjestäminen todella vievät rahaa. Toisaalta tämä on myös positiivinen asia, sillä juoksevat kulut pakottavat myös hankkimaan juoksevia tuloja. Hyvä niin.

Arvot. Arvoista puhutaan toisinaan ironiseen sävyyn, eikä tämä ole tavallaan ihmekään, kun monien yritysten seinille ripustetut ja verkkosivustoille kirjatut arvopohjat tuntuvat poikkeavan radikaalisti joko arkipäiväisten asiakaskohtaamisten tunnelmista tai siitä, kuinka työntekijöitä kohdellaan. Mutta pohjimmiltaan arvot ovat tavoitteita. Ja jos me todella pyrimme toteuttamaan oman yrityksemme tavoitteita, vaikka toisinaan varmasti myös kompastellen ja erehtyen, niin nämä arvot voivat sekä ohjata yrityksemme toimintamallien muodostumista että olla aidosti myös osa brändiämme. Gandhin sanoin, ole se muutos, jonka haluat maailmassa nähdä.

Pekka Hytinkoski
Verkko-opetuskoordinaattori (HY, Ruralia-instituutti), tohtoriopiskelija (Turun yliopisto) ja osuustoimija (Asiantuntijaosuuskunta Mielekäs: http://oskmielekas.blogspot.fi/ )