Xamkin Liike-hankkeen osallistujayritykset etsivät kasvua ja haluavat kehittää omaa liiketoimintaansa korona-ajan haasteiden jälkeen.

Qaswua Design & Development Oy:n yrittäjänaiset, Sofia Forsberg ja Johanna Säynäjäkangas. Kuva: Alma Talent Pro Oy

Pienryhmävalmennuksessa yrittäjät pääsivät tutustumaan palvelumuotoilun työkaluihin, miettimään yhteistyökuvioita ja kehittämään liiketoimintaansa silloinkin, kun yrityksen toiminnassa tapahtui ennakoimattomia muutoksia valmennuksen aikana. Liike-hankkeelle valmennuksia toteutti Qaswua Design & Development Oy.

 

”Käytännössä pienryhmäklinikat olivat ennen kaikkea osallistujien sparraamista ja haastamista niin, että he saivat ajatuksia siitä, miten suunnata oman yrityksen liiketoimintaa uudelleen, laajentaa nykyistä liiketoimintaa ja hyödyntää samalla palvelumuotoilun työkaluja eli oppivat ottamaan asiakkaat mukaan kehittämistyöhön”, Johanna Säynäjäkangas ja Sofia Forsberg tiivistävät.

Opiskelu Xamkissa yhdisti

Kaksikko tapasi toisensa syksyllä 2016 alkaneissa palvelumuotoilun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnoissa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkissa. Yhteisen yrityksen he perustivat alkuvuonna 2020.

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa suorittanut Sofia Forsberg on työskennellyt urallaan myös tutkijana, rahoitusasiantuntijana, liiketoiminnan kehittäjänä ja muutosvalmentajana.

”Inspiroidun ihmisistä ja heidän onnistumisistaan ja ihan vaan kaiken uuden kehittämisestä. On mahtavaa, että voimme olla synnyttämässä kasvuun johtavia oivalluksia niin osaajissa kuin organisaatioissakin.”

Säynäjäkangas on suorittanut kasvatustieteiden maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa ja opiskellut myös markkinointia ja liiketoiminnan kehittämistä ennen kuin valmistui Xamkista Muotoilija YAMK -tutkinnosta.

Ennen yrittäjyyttä hän työskenteli yli 10 vuotta projektijohtamisen tehtävissä Tampereen teknillisessä korkeakoulussa ja useita vuosia palvelujen ja liiketoiminnan kehittäjänä muotoilualan yrityksessä.

”Olen syntynyt kehittäjäksi. Ovatpa kohteena sitten osaajat tai organisaatiot, sydämeni sykkii näille kaikille. On hienoa, että voin yhdistää nyt vahvuuteni, intohimoni, osaamisen ja monitieteisen koulutustaustani toimiessani asiakkaidemme kehittämisen kumppanina.”

Yrittäjäkaksikko tuottaa palvelumuotoiluaiheista podcast-sarjaa nimeltä Palvelumuotoilun kasvutarinoita. He olivat myös mukana kirjoittamassa Palvelumuotoilun bisneskirjaa -nimistä opasta yhdessä palvelumuotoilun uranuurtajan, Mikko Koiviston, kanssa.

Heidän työskentelytapaansa valmentajina ohjaavat uskallus, innostus, joustavuus ja kumppanuus.

”Meille palvelumuotoilu samoin kuin osaamisen ja liiketoiminnan kehittäminen ovat intohimo. Pyrimme kehittämään asiakkaidemme palvelumuotoiluosaamista ja -kyvykkyyttä ja muuttamaan sitä kautta maailmaa.”

Uusia alkuja koronan jälkeen

Toinen Liike-hankkeen pienryhmävalmennuksista auttoi osallistujayrityksiä suuntaamaan liiketoimintaansa uudelleen. Monissa osallistujayrityksissä korona-aika oli vaikuttanut liiketoimintaan. Ryhmäklinikoita toteutettiin viisi, ja niissä keskityttiin verkostoitumiseen, palvelumuotoilun mahdollisuuksiin, ketterään ja kokeilevaan yhteiskehittämiseen, prototypointiin ja testaukseen sekä opitun jalkauttamiseen oman yrityksen arkeen.

Käytännössä ryhmäklinikoissa käytiin läpi lyhyitä teoriapohjaisia alustuksia ja niiden pohjalta keskusteltiin ryhmässä ja työskenneltiin yhdessä. Klinikoiden välisenä aikana osallistujat tekivät pienimuotoisia tehtäviä seuraavan ryhmäklinikan aiheisiin liittyen.

”Erityisen tärkeänä osallistujat kokivat sen, että he saivat valmennuksesta uusia työkaluja, joita he voivat hyödyntää suoraan liiketoimintansa kehittämiseen. He kokivat tärkeäksi, myös sen, että valmennus oivallutti heitä siihen, miten tärkeää systemaattinen kehittäminen ja uusien ideoiden testaaminen on.”

Klusterista synergiaetuja

Toisessa pienryhmässä joukko matkailu- ja ravitsemusalan yrityksiä keskittyi yhteisen klusterin perustamiseen. Tavoitteena oli löytää synergiaetuja ja kehittää uusista palveluista yhdessä uudentyyppistä liiketoimintaa.

Sekalaisen palvelumuotoilun pienryhmän lisäksi Qaswua oli kehittämässä Mikkelin vanhan kasarmialuuen yritysten yhteistyötä palvelumuotoilun metodeja käyttäen. Kuva: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Yrittäjät tunsivat ennestään toisensa, ja yritykset sijaitsevat lähellä toisiaan Mikkelin Vanhalla kasarmialueella. Myös tälle ryhmälle toteutettiin viisi ryhmäklinikkaa. Niissä kirkastettiin yhteistyömallia, tunnistettiin yhteistyössä piileviä mahdollisuuksia ja vahvuuksia, mietittiin yhteistyöhön liittyviä reunaehtoja ja realiteetteja, ideoitiin vaihtoehtoisia ratkaisumalleja ja aloitettiin toimintasuunnitelman hahmottelu.

”Lopputuloksena klusterille syntyi yhteistyömalli, toimintasuunnitelma ja pelinsäännöt, joihin kaikki osallistujat sitoutuivat. Toimintasuunnitelman pohjalta on helppo lähteä etenemään. Osallistujat kokivatkin valmennuksen onnistuneeksi ja tapaamiset hyödyllisiksi. Tärkeintä heistä oli, että valmennus edisti klusterin toimintaa.”

Liike-hankkeen projektipäällikkö Inka Vanhanen koki yhteistyön Säynäjäkankaan ja Forsbergin kanssa helppona.

”Hyvin dynaaminen yhteistyön muoto mahdollisti yhteistyön laadullisen syventymisen, luottamisen kasvattamisen ja asioihin oikea-aikaisesti puuttumisen. Jos pitäisi yhdellä sanalla kiteyttää yhteistyötä, niin valitsisin kyllä sanan helppous.”

 

Teksti: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Kuvat: Alma Talent Pro Oy ; Päivi Kapiainen-Heiskanen

Artikkeli on tuotettu osana LIIKE-hanketta.