Voidaanko luovan liikkeen menetelmillä vahvistaa nuorten hyvinvointia ja osallisuutta ja miten se tapahtuu? Millaista Huuma-toiminta on ja minkälainen vaikutus sillä oli nuorten arkeen?

Huuma-hankkeen monialainen työryhmä keskustelee näistä kysymyksistä päivän paneelikeskustelussa, jossa on mukana nuoria osallistujia, taiteilijaohjaaja, nuorten oma opettaja, ja arviointivastaava. Keskustelua johdattelee hankkeen projektipäällikkö.

Paneelikeskustelussa etsitään vastauksia siihen, miten luovat liike ja hyvinvointi linkittyvät haastavissa elämäntilanteissa olevien nuorten elämässä. Mitä erityistä tarjottavaa liikeilmaisulla on ja miten se voidaan integroida koulun toimintaan? Tule kuulolle 7.10.!

 

KESKUSTELUN OSALLISTUJAT

 

Huuman nuoret kokemusasiantuntijat: Emilia Vepsalainen ja Vanessa Saaranen

 

Anna-Maria Väisänen

On aktiivinen kuopiolainen freelance-tanssitaiteilija, joka toimii useissa taiteen eri konteksteissa. Väisänen toimii opettajana, fasilitaattorina, tanssijana ja koreografina. Vuodesta 2013 alkaen hän on päämäärätietoisesti hakeutunut työskentelemään erilaisten ihmisten kanssa kyseenalaistaen sitä kenelle taide kuuluu. Väisänen pyrkii töissään tuomaan näkyväksi valtarakenteita ja kyseenalaistamaan perinteistä tanssijanormia, tarkastelemaan yhteiskunnan eri ilmiöitä ja tuomaan näkyväksi inkluusiota ja integraatiota.

 

Nina Pulkkinen

Toimii valma-ryhmän opettajana Kuopiossa. Hänen ryhmänsä on osallistunut Huuma-toimintaan.

 

Angelika Polak

Yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) vastaa Huumassa arvioinnista ja toimii projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Luovien alojen tutkimusyksikössä eri projekteissa, tällä hetkellä Huuma-, Jatkumo- ja Tanssihetki-hankkeissa. Polakin asiantuntija-alueena ovat nuoret, hyvinvointi ja luovat menetelmät. Hänen roolinsa projekteissa on suunnitella, toteuttaa ja analysoida erityyppisiä tutkimuksia ja arviointeja ymmärtääkseen paremmin yhteiskuntaa, eri kulttuureja sekä parantaakseen hyvinvointia.

 

 

Anna Jussilainen

Toimii Huuman projektipäällikkönä ja asiantuntijana Lasten ja nuorten säätiön Huuma-hankkeessa (FM, MA). Hänen erityisosaamistaan on taiteen soveltava käyttö ja luovat menetelmät sekä positiivinen psykologia. Jussilainen on työskennellyt nuorten hyvinvoinnin kanssa eri yhteyksissä. Hän on myös työskennellyt yhteisö- ja esitystaiteilijana.

 

Tutustu Symbioosi-webinaarin ohjelmaan ja aikatauluun: https://www.xamk.fi/tapahtumat/symbioosi-nuoret-hyvinvointi-ja-liike/

 

Yläkuva: Annukka Pakarinen