Lokakuun aikana hyvinvointivalmennuksessa käsiteltiin muun muassa motivaatiotekijöitä, kansallisten ravitsemussuositusten soveltamista omaan arkeen, liikkumisen suosituksia ja uniterveyttä. Liikuntapuolella olemme hikoilleet Mikkelin Naisvuorella porrastreenejä, lisänneet liikkuvuutta erilaisilla oman kehon painolla tehtävillä harjoitteilla Sirius Areenalla ja kokeilleet porukalla mobiilisuunnistusta Kalevankankaalla.  

Lokakuun vaihtuessa pimeäksi ja sateiseksi marraskuuksi, tärkeässä roolissa ollut myös henkisen hyvinvoinnin ylläpito. Ja mikä olisikaan parempaa terapiaa, kuin lähteä yhdessä luontoon, tuijotella tulta laavulla ja juoda kupillinen kuumaa nuotiokahvia. Korvapuustin kera tietenkin. 

Marraskuun aikana viikoittaisiin tapaamisiin mahtuu vielä unelmointiin ja itsemyötätuntoon liittyvää sisältöäViime viikolla pääsimme toteuttamaan ryhmän toiveen sulkapallohöntsäilystä ja ensi viikolla kokeillaan kuntopiiritreeniä PeliKlaanin tapaan eli pelillisyydellä tuunattuna. 

Väliarviointia

Välillä oli myös hyvä pysähtyä miettimään ja arvioimaan missä nyt mennään. Kolme kuukautta kestävä hyvinvointivalmennuksen puolessa välissä ja valmennusryhmän kanssa pidettiin väliarviointia valmennuksen sisällöistä ja vaikutuksista. Arviointikeskusteluun osallistui 5 ryhmäläistä. Valmennuksen alussa osa koki kuntotasonsa ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin olevan hyvä ja osa tiedosti tarvitsevansa näihin muutosta. Hyvinvointivalmennuksen sisällöt, liikunta, ravitsemus, lepo ja uni, koettiin hyviksi sisällöiksi ja niistä oli saatu hyötyä itselle. Kiinnostus edellä mainittuihin osa-alueisiin oli lisääntynyt ja herätellyt ajattelemaan kokonaisvaltaista hyvinvointia. Valmennus oli tuottanut myös rytmiä arkeen. Näillä eväillä on hyvä jatkaa vuoden loppuun ja tehdä tilinpäätöstä joulukuun lopussa. 

 

Pelillisyyden projektiryhmän toimeksianto 

Syksyn toisen ryhmän, pelillisyyden projektiryhmän viimeinen tapaamiskerta oli marraskuun 19. päivä. Ryhmässä tutustuttiin kahdeksan viikon aikana pelillisyyteen ja siihen liittyviin teemoihin. Tapaamiskertojen aiheita olivat pelillisyyden määritteleminen, pelimekaniikat, pelisuunnittelu ja pelilliset elementit. Ryhmässä pohdittiin pelillistämisen hyviä ja huonoja puolia sekä sen eettisyyttä. Käytännönläheisempiä aiheita olivat pelisuunnittelun työkalut, hyötypelit sekä toimeksiannon työstäminen Savoset Mikkelin asiakkaille. 

Toimeksiantoa varten Savosetille annettiin vinkkejä mistä lähteä miettimään pelillistämisen kohdetta. Tärkeintä oli, että pelillistäminen ei tulisi olemaan toiminnan päätavoite. Aihevinkkejä olivat esimerkiksi palautteen antaminen tai itsensä arviointi, peli tai leikki, joka tukee teeman oppimista tai muistamista sekä koronatilanteeseen tai -ohjeistuksiin liittyvä aihe. Toimeksiannon toteutuksen tuli olla yksinkertainen, jotta erillisiä välineitä ei olisi tarpeen hankkia. 

Savoset Mikkelin selkein tarve oli taukotoiminnan pelillistäminen asiakkaiden työpäivien piristämiseksi. Muita aiheita olivat mobiililaitteiden koulutuksen pelillistäminen sekä valmiiden mobiilisovellusten hyödyntäminen. Pelillisyyspajan ryhmä tarttui aiheisiin miettimällä ideoita ja keräämällä materiaalia. Aluksi mitään ideoita ei suodatettu pois. Ryhmäläiset jakautuivat teemojen mukaan etsimään ideoita ja kaikki materiaali ja linkit jaettiin Discord-alustalle omalle kanavalleen. Aiheita olivat taukoliikunta, muut taukotoiminnot, mobiililaitteiden opetteluun liittyvät asiat sekä valmiit mobiilisovellukset, joita asiakas voisi käyttää. 

Taukotoiminnan pelillistäminen

Kun ideoita ja materiaalia oli riittävästi kasassa, mietittiin miten toimeksianto konseptoidaan ja mihin aiheista keskitytään. Koko työskentelyn ajan ideat dokumentoitiin kaikkien luettavaksi Discordiin, jotta niihin oli helppo palata. Savosetin toimeksiannossa päätettiin keskittyä taukotoiminnan pelillistämiseen yhden viikon ajalla. Tarkoitus ei ollut kuitenkaan tuottaa valmista peliä, vaan kerätä ideat pelillistetyksi paketiksi, jota Savosetilla voitaisiin hyödyntää työpäivien lomassa. 

Taukotoimintaviikolle suunniteltiin jokaiselle päivälle oma teemansa ja teemaan liittyvä tehtävä. Teemoja olivat aivojumppa, liikunta, mielen hyvinvointi, rentoutuminen ja luovuus. Tehtäviksi suunniteltiin esimerkiksi valokuvasuunnistusta sisätiloissa, rentoutusharjoitus ja päivän fiiliksestä keskusteleminen musiikkikappaleen avulla. Savosetin asiakkaat eivät valitettavasti voineet osallistua suunnitteluun koronatilanteen vuoksi, mutta muutama tehtävistä suunniteltiin sellaisiksi, että jokainen osallistuja saisi itse vaikuttaa siihen mitä tehdään. Esimerkiksi jokainen vuorollaan valitsee kehon osan tai lihaksen, johon sitten yhdessä keksitään venytys tai jumppaliike. 

Taukotoimintaviikko pelillistettiin miettimällä mitkä tehtävistä olisivat yhdessä tehtäviä päätehtäviä ja mitkä vapaavalintaisia sivutehtäviä. Jokaisesta tehtävästä saisi suoritusmerkinnän, joka olisi kaikkien nähtävillä. Pohdittiin myös, että ryhmän olisi hyvä sopia joko yhteinen tai jokaiselle henkilökohtainen osallistumistavoite, jota kohti viikon taukoje aikana pyrittäisiin. Tärkeintä oli rohkaista Savosetin asiakkaita osallistumaan ja muistaa, että yrittäminen on yhtä arvokasta kuin onnistuminen. Taukotoimintaviikolle hyödynnettiin myös tarinallistamista kirjoitetuissa tehtävänannoissa. Osallistumisesta taukotoimintaviikolle saisi palkinnoksi hankkeen puolesta karkkia, mutta Savosetilla olisi mahdollisuus järjestää myös muunlaisia palkintoja. Lisäksi viikon päätyttyä valittaisiin ryhmän kesken muutama kunniamaininta liittyen viikon teemoihin, esimerkiksi ahkerimmalle suorittajalle ja luovimmalle valokuvaajalle menisivät kunniamaininnat. 

 

Kirjoittajat: Anni Taina, Minna Porvari ja Kirsi Purhonen