peliklaani-hanke kokonaisvaltaista hyvinvointia lisäämässä

PeliKlaanin hyvinvointivalmennus starttasi keskiviikkona 30.9. vajaan kymmenen hengen voimin Saimaa Stadiumilta. Valmennusryhmä on tarkoitettu työn tai koulutuksen ulkopuolella oleville eli hankkeen kohderyhmään kuuluville henkilöille. Ryhmä pääsi heti tositoimiin, kun Active Life Labin älysalilla tehtiin ryhmälle fyysistä kuntoa mittaavia testejä. Mittauksiin sisältyi kehonkoostumusmittaus sekä erilaisia liikkuvuus- ja lihaskuntotestejä. Mittaukset toteutti Fysioporras Ky, fysioterapeutti Matti Nojosen johdolla. Mittauksissa apuna hääri lisäksi Mirka Jussila, jonka yritys Liikunta- ja hyvinvointipalvelut Jussila toteuttaa hyvinvointivalmennuksen kokonaisuuden yhdessä PeliKlaani-hankkeen kanssa.

Mirka Jussila esittelee puristusvoiman mittaukseen käytettävää laitetta.

Testien edetessä jutustelimme ryhmäläisten kanssa ja tutustuimme toisiimme. Valmennusryhmässä on hyvin eri ikäisiä ja eri taustoilla olevia ihmisiä, mikä tekee valmennuksen sisältöjen rakentamisesta haastavaa, mutta samalla erittäin mielenkiintoista. On pyrittävä vastaamaan jokaisen yksilön tarpeisiin ja tarjottava jokaisen kuntotasoon sopivasti motivoivaa, niin henkistä, kuin fyysistäkin sisältöä.

Lounaan jälkeen kerroimme hankehenkilöstön voimin PeliKlaani-hankkeesta ja virittäydyimme Mirkan johdolla alkavan valmennuksen teemoihin. Nyt alkanut valmennus kestää vuoden 2020 loppuun. Vertailevat fyysisen kunnon mittaukset tehdään joulukuun lopussa ja toiveena niin meillä toteuttajilla, kuin osallistujillakin oli tietenkin, että mittauksissa olisi nähtävillä positiivisia muutoksia, jotta toimintakyky ja sitä kautta mahdollisuudet työllistyä paranevat.

 

pelillisyyden avulla kohti modernia työelämää

Pelillisyyden projektiryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa verkossa Discord-alustalla torstaina 1.10. Parituntisen etätapaamisen aikana ryhmäläiset tutustuivat toisiinsa ja pääsivät kertomaan omasta harrastuneisuudestaan videopelien parissa. Discord oli suurimmalle osalle entuudestaan tuttu ja moni kertoi käyttävänsä sitä paljon myös vapaa-aikana. Kahdeksan viikkoa kestävä valmennus toteutetaan kokonaan verkossa.

Ensimmäisellä tapaamiskerralla päästiin hieman jo valmennuksen pääaiheeseen eli keskusteltiin siitä mitä pelillisyys tarkoittaa. Tulevilla tapaamiskerroilla käsitellään pelillisyyden soveltamista käytäntöön, sen haittoja ja hyötyjä sekä millaisia pelillistämiskeinoja on olemassa. Ryhmäläiset pääsevät itse vaikuttamaan valmennuksen sisältöön toiveaiheilla sekä ehdottamalla kiinnostavia ammattialoja, joiden sisällä pelillisyyteen tutustutaan.

 

Pelillisyyden projektiryhmässä pohditaan muun muassa pelaamisen haittoja ja hyötyjä.

Ryhmälle on tulossa ratkaistavaksi ainakin yksi pelillistettävä ongelma, joten pelisuunnittelu tulee myös käytännössä tutuksi. Tavoitteena ei kuitenkaan ole tuottaa valmista peliä, vaan tutustua pelillistämisen mahdollisuuksiin.