Tänään 9.6.2020 käynnistimme PeliKlaanin työpajan Savosetin kuntoutujien kanssa. Työpajat toteutetaan siten, että Savosetin kuntoutujat kokoontuvat työkeskukseen yhteisen pöydän äärelle ohjaajiensa kanssa ja PeliKlaani-hankkeen työntekijät ohjaavat verkon välityksellä työpajaa. Kokoontumisia on kesän aikana yhteensä kolme. Työpajojen tehtävänä on kuvata ja esitellä Savosetissa tehtävää työtä niin kuntoutujien kuin työntekijöidenkin kautta.

Ensimmäisen päivän tehtävänä oli tutustua toisiimme kertomalla nimi ja mistä pitää:

 

 

Tehtävää jatkettiin siten, että kertasimme kuvaamiseen ja kuvien jakamiseen liittyviä lupa-asioita ja hyviä käytäntöjä. Keskustelun jälkeen kuvasimme kaveri oman nimilapun kanssa:

 

PeliKlaani-hankkeen työntekijä Jani Lehtinen pitää kahvista.

Tehtävät liittyvät ryhmän kanssa tehtävään lopputuotokseen. Viikon varrelle jäi myös kuvaus- ja haastattelutehtäviä. Seuraavalla viikolla jatkamme tarinan tekemistä ja käymme lisää keskustelua digitaalisuudesta. Viimeiselle kokoontumiskerralle koostamme kaikesta materiaalista Savosetin arkea ja kuntoutujien milipiteitä kuvaavan videoteoksen.

Työpaja on PeliKlaani-hankkeen kehittämiskokeiluja, joilla osallistetaan yhteistyökumppanimme Savosetin kuntoutujia digitaaliseen toimintaan ja kertomaan omia näkemyksiään työkeskuksen arjesta.