Kuulumme monenlaisiin yhteisöihin: perheeseen, työtiimiin, joukkueeseen tai nettipokeriporukkaan. Näissä meillä on oma roolimme, joka määrittää käyttäytymistämme. Kun yhteisössä on paljon erilaisia ihmisiä rooleineen, tulee väistämättä yhteentörmäyksiä.

Persoonamme vaikuttaa tapaamme käsitellä ja nähdä asioita. Jos vastapuolen näkemys on vahva ja poikkeaa omasta, riita on valmis. Kyky laajentaa näkökantaa ja katsoa asiaa toisen ihmisen silmin saa aikaan hedelmällisemmän lopputuloksen. Yhdessä kehittäminen ja ideoiminen tuottavat parempia lopputuloksia kuin juuttuminen omaan näkökantaan. Oma idea on tietysti silti paras.

Palaveripersoonat

On tilanteita, joissa voimme vain hämmästellä vastapuolen ajatuksenjuoksua ja miettiä, mitä toinen tarkoittaa. Näin tapahtuu usein työyhteisön palavereissa ja muussakin kanssakäymisessä, jossa ihmiset eivät tunne toisiaan.

Henkilö nro 1 keksii idean, nro 2 kannattaa ja alkaa suunnitella sen eteenpäin viemistä. Kakkosen jakaessa tehtäviä ykkönen on keksinyt jo kolme uutta ideaa. Nro 3 analysoi mielessään kaikkien ideoiden hyviä puolia, ennen kuin sanoo mitään. Nro 4 istuu nurkassa kädet puuskassa ja inhoaa jokaista ideaa. Kuulostaako tutulta?

Turhauttava tehottomuus

Työelämässä on havahduttu erilaisten persoonien vahvuuksien hyödyntämiseen. On turhauttavaa, jos johtamistaitoinen, dynaaminen ihminen ei pääse hyödyntämään vahvuuksiaan tai analyyttinen pohdiskelija laitetaan johtoasemaan, jonne hän ei välttämättä halua. Omien luonteenpiirteiden tukahduttaminen työelämässä turhauttaa.

Työnantajan olisikin parempi tunnistaa alaistensa vahvuudet ja jakaa tehtäviä myös persoonan mukaan. On paljon motivoivampaa ja tuottavampaa kaikille laittaa eteenpäin pyrkivä Puuha-Pete tiimin ohjuriksi, koska hän haluaa kehittää ja kehittyä. Analyyttinen pohdiskelija tai ryhmän harkitsevainen faktatietäjä täydentävät tiimiä omalla osaamisellaan. Erilaisia persoonia tarvitaan tiimissä ja jokaiselle on paikkansa, niin analyyttiselle ajattelijalle kuin Puuha-Petellekin.

Yksilölliset vahvuudet

Kun työyhteisöissä huomioidaan jokaisen yksilön vahvuudet ja hyödynnetään niitä, päästään parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen. On yhteinen etu, että työntekijä pääsee toteuttamaan itseään tavalla, joka tyydyttää omaa osaamista ja persoonaa.

Netti on pullollaan erilaisia persoonallisuustestejä. Yksi puhutuimmista on DISC, joka auttaa hahmottamaan omaa ja työkaverin persoonaa. DISC-analyysi perustuu hallitseviin persoonan ominaisuuksiin, jotka jaotellaan värien mukaan. Kaikissa meissä on vivahteita jokaisesta väristä, ja harva ihminen on vain punainen tai sininen. Osoitteessa https://www.discprofiili.fi/disc-testi/ kerrotaan, että punainen (D) on hallitseva, keltainen (I) on vaikuttava, vihreä (S) on vakaa ja sininen (C) on tunnontarkka. Siellä voi tutkia, mihin ominaisuuksiin oma persoona painottuu.

Persoonan ominaisuuksia huomioimalla voimme paremmin seurata toistemme ajatuksenjuoksua. Työkaverin toimintaa ymmärtää paremmin, kun tuntee hänen persoonaansa. Samalla oppii tunnistamaan oman persoonallisuutensa heikkouksia ja kehittämiskohteita. Miksi minä reagoin näin ja hän toisella tavalla?

Ymmärrys avartaa näkökulmaa. Kaikki eivät ole hankalia ihmisiä. Suurin osa on vain väärin ymmärrettyjä.

 

Kirjoittaja on Minna Nieminen. Hän on palvelumuotoilun opiskelija Time2Grow-hankkeessa ja lähihoitaja, joka haaveilee isosti opiskellen uutta ammattia ja elämäntapaa.