Marraskuussa pidettiin syksyn viimeinen maastossa tapahtuva koulutustilaisuus Mikkelin Salonsaaressa. Maastotapahtumaan osallistui 38 henkilöä. Tilaisuudessa tehtiin koeleimaus, jossa hahmoteltiin maastoon uuden metsälain mahdollistama hakkuun voimakkuus (lakiraja). Kohteella aiheutti vilkasta keskustelua eri-ikäisen metsän kasvattamisen kannattavuus verrattuna tasarakenteiseen metsätalouteen.

Kohde oli pieni alainen ja sen pinta-ala oli vain 0,4 hehtaaria. Kasvupaikaksi todettiin puolukkaturvekangas, jossa oli selvää puuston kerroksellisuutta sekä vähintään neljää eri-ikäistä puustoa. Kohteella päädyttiin koeleimauksen perusteella poimintahakkuuseen, jossa poimitaan suurempia puita ja harvennetaan puustoryhmiä.

Kunnostusojitusta ei suositeltu, koska jäävään puustoon jätetään hieskoivua ylläpitämään vesitaloutta. Siirryimme seuraavaksi mahdolliselle pienaukko kohteelle ja pohdittiin kohteen soveltumista luontaiseen uudistamiseen. Todettiin kohteen soveltuvan uuden metsälain mukaiseen pienaukkohakkuuseen, koska alue oli hyvin taimettunut johtuen metsän harvasta kasvuasennosta.

Kirjoittanut: Rauno Kousa, projektipäällikkö

Lisätietoja aiheesta:

Metsälaki
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19961093

Metsänhoitosuositukset
http://www.metsanhoitosuositukset.fi/wp-content/uploads/2016/08/Metsanhoidon_suositukset_Tapio_2014.pdf