Pienyrityskeskuksen tukisäätiön tarkoituksena on tukea ja vahvistaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa toimivassa Pienyrityskeskuksessa käynnistettävää ja toteutettavaa sen tehtäväalueeseen kuuluvaa tieteellistä ja soveltavaa tutkimusta. Pienyrityskeskuksessa tehtävän yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen tutkimuksen teemat nousevat valituista vahvuusaloista. Yrittäjyystutkimuksella tuetaan osaltaan myös alueen yrittäjyyden ja elinkeinoelämän kehittämistä.

Erityisenä painopisteenä tammi-helmikuun 2018 haussa oli sosiaali- ja terveysalan sekä matkailun yrittäjyydentutkimus.

Säätiön hallitus on kokouksessaan 7.3.2018 päättänyt myöntää tutkimuksen ”Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluyritysten asemointistrategiat muuttuvassa toimintaympäristössä” tuottamiseen apurahaa. Lisäksi hallitus päätti myöntää apurahaa kansainvälisen CAMOT 2018 -konferenssin toteuttamiskustannusten osittaiseen kattamiseen.
Apurahaa on myönnetty yhteensä 20 000 euroa.

Pienyrityskeskuksen tukisäätiön puolesta
Anne Gustafsson-Pesonen, asiamies