Pienyrityskeskuksen tukisäätiön yrittäjyyden ja pk yritysten lainalaisuuksien soveltavaan ja tieteelliseen tutkimukseen myönnettävään apurahojen hakuun on tullut ennätysmäärä hakemuksia.

Määräaikaan mennessä saapui yhteensä 18 hakemusta, joiden yhteenlaskettu suuruus on 332 575 euroa.  Apurahahakemukset on annettu asiantuntijalausunnoille. Tukisäätiön hallitus tekee päätökset myönnettävistä apurahoista marraskuun aikana. Apurahan hakijoille tiedotetaan henkilökohtaisesti.

Tukisäätiön puolesta, asiamies

Anne Gustafsson-Pesonen, 040 8344217