PYK vie valmennuksiaan verkkoon ja lupaa täsmävinkkejä yrityksille niiden hakiessa koronakevään rahoituksia uuden liiketoiminnan kehittämiseen.

PYK antaa asiantuntijoidensa osaamisen yritysten käyttöön, kun yritykset kaipaavat neuvoja ja verkon yli koulutusta hakiessaan rahoitusta uusiin kehittämiskohteisiin, kasvuun, kansainvälistymiseen ja verkostoitumiseen.

”Hankerahoituksen haku on yksi vahvuuksistamme, joten meille on luontevaa olla mukana koronakevään talkoissa auttamassa yrityksiä rahoitusanomusten teossa”, Pienyrityskeskuksen johtaja Anne Gustafsson-Pesonen sanoo.

PYKin johtaja Anne Gustafsson-Pesonen kuuluu suomalaisiin yrittäjyyskasvatuksen tutkijoihin ja kehittäjiin. PYK on mukana kansainvälisissä yrittäjyyden ja yrittäjyyskasvatuksen GEN Global -verkostossa ja tuottaa Suomessa EWC-kilpailua sekä toimii GEW Suomen pääkoordinaattorina. Lisäksi PYK on mukana kotimaisissa YES ja NY-verkostoissa

Hän korostaa, että ketterä kehittämisyksikkö pystyy jalkautumaan nopeasti täsmätoimiin ja voi olla yritysten tukena nopeasti muuttuvissa oloissa.

”Meidän kaikkien on toimittava sen eteen, että talous pyörii poikkeusoloissakin. On esimerkiksi tärkeää, että julkisen puolen toimijat jatkavat ja lisäävät palvelujen ja tuotteiden ostoa vahvistaakseen yritysten taloutta. Nyt ei saa jäädä ihmettelemään, vaan tulee toimia.”

Valmennukset siirtyivät verkkoon

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Xamkin, tutkimusyksikkönä keväästä 2016 toiminut Pienyrityskeskus koordinoi tälläkin hetkellä noin 20 kansallista ja kansainvälistä hanketta, joihin kuuluu yrityksille räätälöityjä valmennusjaksoja.

PYK on hyödyntänyt etäopetusta pitkään, mutta nyt valmennuksia jatketaan hyödyntäen myös pienryhmille sopivia verkkokoulutustyökaluja. Vaikkei Pienyrityskeskus tällä hetkellä järjestäkään valmennuksia lähiopetuksena, sitäkin enemmän tarjotaan nyt valmennuksia digitaalisissa ympäristöissä muun muassa yritystalouteen, yrittäjyyteen sekä jaksamiseen ja hyvinvointiin liittyviä kokonaisuuksia.

”Järjestämme yrityksille nyt muun muassa talouteen, myyntiin, markkinointiin ja henkilöstön hyvinvointiin liittyviä valmennuksia. Kutsumme yrityksiä mukaan seuraamaan webinaarejamme eli verkkoluentojamme ja kehitämme parhaillaan podcast-sarjalle tuotantomallia eli jatkossa asiantuntijoiden puheenvuoroja voi kuunnella äänitiedostoina verkon välityksellä itselle sopivana ajankohtana.”

Pienyrityskeskuksen valmennukset pohjaavat tutkimustietoon. Teemoihin kuuluu tällä hetkellä vahvasti myös hyvinvointi- ja sosiaalialan yritystoiminnan kehittäminen.

”Valmennamme pieniä sote-alan yrityksiä, jotta ne pärjäävät jatkossakin. Tarjoamme yrityksille myös mahdollisuuksia verkostoitua kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.”

Työkaluja on tarjolla myös kivijalkamyymälöiden tiukkaan kilpailutilanteeseen. Uusia avauksia etsitään palvelumuotoilun työkaluja hyödyntäen.

”Osalle yrityksistä on luontevaa tehdä verkkokauppaa ja miettiä käytössään olevien tilojen hyödyntämistä uudella tavalla. Jos yritys kuitenkin päättää luopua tiloistaan, olemme esimerkiksi Savonlinnassa mukana miettimässä tiloille uudenlaisia käyttötarkoituksia palvelumuotoilun työkalujen avulla.”

Tutkijat kutovat kv. verkostoja

Yksi PYKin uusista avauksista liittyy 5G Mökki -hankkeeseen, joka vie koulutuksen virtuaalitodellisuuteen. 5G Mökki on ollut esillä mikkeliläisessä ja kouvolalaisessa kauppakeskuksessa. Se on ilmainen, liikuteltava koulutustila, joka tuo vaikkapa kaikenikäisten kauppakeskusvierailijoiden ulottuville uusimmalla VR (virtuaalitodellisuus) ja 5G -teknologialla varustetun oppimistilan sekä korkeatasoiset sisällöt. 5G Mökissä vierailija voi vaikkapa laskeutua virtuaalisesti kuun pinnalle, luoda iholle tulevaa taidetta tai aikamatkustaa keskelle historiallisia tapahtumia. Kehitystyötä koordinoi Start North -yhdistys, jonka puheenjohtaja on Pienyrityskeskuksen tutkimusjohtaja Jari Handelberg. Hän kertoo, että nyt kun 5G Mökin fyysiset vierailut kauppakeskuksissa eivät ole mahdollisia, Mökistä tehdään täysin virtuaalinen versio, jonne pääsee oppimaan VR-laseilla kotoa käsin mistä päin maailmaa tahansa.

”Tämä on yksi tapa viedä suomalaista koulutusosaamista maailmalle ja samalla rakentaa kansainvälisiä verkostoja Euroopassa ja laajemminkin”, Gustafsson-Pesonen kuvaa.

Pienyrityskeskuksen tutkijatiimi työskentelee Espoossa Aalto-yliopiston kampuksella A Grid -tiloissa.

”Aalto-yliopisto on Xamkin strateginen kumppani, joten on luontevaa, että tutkijamme työskentelevät samalla kampuksella. Kun yhdessä tekeminen synnyttää tutkimusaihioita, niiden pohjalta voidaan muodostaa kansallisia ja kansainvälisiä yhteistyöhankkeita.”

Jaa muistosi kanssamme

Ensi syksynä tulee kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun Pienyrityskeskus aloitti yritysten ja yrittäjyyden kehittäjänä. PYK hyödyntää tutkimustietoa yrityksille räätälöimissään valmennuksissa ja pyörittää kehittämishankkeita kotimaan lisäksi etenkin Itämeren alueella.

Pienyrityskeskuksen palkkalistoilla on tällä hetkellä 20 asiantuntijaa ja heidän lisäkseen yksikkö hyödyntää laajaa kouluttajien, alihankkijoiden ja yrittäjien joukkoa. PYKin ydintiimi työskentelee Xamkin Mikkelin kampuksella Mikpoli-rakennuksen C-rapussa.

Juhlavuoden aikana Pienyrityskeskus avaa arkistojaan ja kertoo esimerkein, minkälaista kehittämistyötä yritysten rinnalla on tehty nyt jo 40 vuotta. Jos mieleesi muistuu PYKiin liittyviä muisteluksia tai arkistoissasi on kuvia, joita voisimme julkaista juhlavuonna, pistäthän viestiä tulemaan. Teemme tänä vuonna myös asiakasyrityksistämme verkkojuttuja haastattelujen pohjalta. Otathan reilusti yhteyttä Anneen: Anne.Gustafsson-Pesonen@xamk.fi

Teksti ja kuvat: Päivi Kapiainen-Heiskanen