Wetendin TrumpJet® – Flash Mixing Reactor™ -teknologian kehitys alkoi paperi- ja kartonkiteollisuuden yhteisestä tavoitteesta vähentää tuotantoprosessien vedenkulutusta. Merkittävän suuri injektionestevirta ja sen suuri nopeus sekä älykkäät teknologiaratkaisut muuttivat kokonaan perinteisen tapahtuman. Sekoitus prosessiin tapahtui ”salamana” 1 -2 sekunnin sisällä. Vanhat, entiset annostelupaikat eivät enää olleetkaan tehokkain tapa käyttää kemikaaleja. Syntyi ”TrumpJet” -prosessiosio tuotantolinjaan, joka tehokkaasti ja nopeasti sekoittaa oleelliset lisäaineet, säästäen kemikaaleja 30…60% ja prosessissa ei tarvita lainkaan tuorevettä. Samalla kyseenalaistettiin ja romutettiin vanhat teoriat ja yleinen käsitys tapahtumasta ja kyseisen prosessin hallinnasta.

 

Innovaatioita prosessiteknologiaan

 

Tavoitteena edelleen on merkittävästi vaikuttaa ja tuottaa innovaatioita prosessiteknologiaan biopohjaisten tuotteiden valmistukseen, jotka luovat kehittyneitä kuluttajatuotteita, tukevat asiakkaan tuotantotehokkuutta, vähentävät entistä tehokkaammin hiilidioksidipäästöjä ja samalla edistäen merkittävästi myönteistä globaalia ilmastonkehitystä. Retentioaineiden ja märkäosan muiden lisäaineiden käytössä kehitystä suunnataan mm. massavirran mikrotason nopeisiin ilmiöihin ja muutoksiin. Hienoaineen hallinta ja sen muutosilmiöt vahvistavat tähän asti tehdyn kehitystyön tulosta, missä tärkeimmät lisäaineet tuodaan lyhyellä viiveellä prosessiin.

 

Nopealla Flash -sekoituksella voidaan mm. sekoittaa ongelmitta perusmassavirtaan, hyvin lähelle rainausvaihetta, ylipitkiä synteettisiä tai biopohjaisia kuituja. Tekniikkaa voidaan käyttää mm. erikoisapapereissa ja esim. biopohjaisten muovia korvaavia tuotteiden kehityksessä ja tuotannossa. Nopea TrumpJetin Flash -sekoitus fluidisoi mikro- tai nanokuitugeelin, jolloin sekoitus tehokkaasti lähelle rainanmuodostusta on mahdollista ja teknologia edistää näin kyseisen raaka-aineen hyvää käyttötaloutta ja laatua.

 

TrumpJet Flash Mixing Reaktori
Kuva. Savonlinnassa kehitetty Wetendin FlashMixing -reaktoritekniikka on käytössä paperi- ja kartonkitehtailla ympäri maailmaa.

 

Wetendin kehittämä teknologia vähentää ympäristön kuormitusta ja pienentää asiakkaan hiilijalanjälkeä, sekä tukee kiertotaloutta. Kaikkien toimitettujen laitosten vuosittainen veden säästö on yhteensä 70 miljoonaa m³, vähentäen energian kulutusta n. 3 miljoonaa MWh. Fossiiliset sekä biopohjaiset hiilidioksidipäästöt pienenevät yhteensä n. 3 miljoonaa tonnia vuodessa eli 100 kg joka sekunti. Tämä vastaa suuruudeltaan 30.000…35.000:n henkilöauton hiilidioksidipäästöjä.

 

Xamk Kuitulaboratorio on ollut kehitystyössä aktiivisesti mukana koko kehityskaaren ajan. Samoin Wetend on tukenut vastavuoroisesti kumppaniaan tuomalla työhön uusia yhteisiä haasteita ja tavoitteita selvitettäväksi. Ilman vahvaa henkilö- ja yrityskohtaista verkostoitumista ja yhteistyötä asiakastehtaiden ja alan osaajien kanssa ei edellä mainittuja tuloksia olisi syntynyt. Yhdessä tehdyt lukuisat kehityshankkeet, harkitut riskit ja jaetut kokemukset ovat vahvasti taustalla.

 

Tänään teknologiat ja tuotteet palvelevat tuotannossa paperi-, pehmopaperi-, kartonki- ja non-woven -teollisuutta. Uutta luodaan ja kehitystyötä jatketaan edelleen yhdessä eteenpäin.

 

Jouni Matula