Nuorten parissa toimivat tahot ovat siirtyneet laajalti verkkototeutukseen vallitsevan yhteiskunnallisen tilanteen vuoksi. Tässä kirjoituksessa tarkastellaan Kouvolan seudulla toimivia, sekä Mentoring NEETs-hankkeen kanssa yhteistyötä tekevien tahojen toimintaa verkossa.

Palveluita nuorille esteettä sekä luovin mielin

Koronavirustilanne on ajanut useat nuorten parissa toimivat tahot puhtaasti verkkopohjaiseen toteutukseen. Muun muassa Kouvolan Nuorisopalvelut sekä Ohjaamo ovat vahvasti siirtyneet verkossa toimimiseen eri alustoilla. Löytyy Discord-kanava, Twitch-striimi sekä tietenkin ”perinteiset” pikaviestinalustat, kuten Instagram, Snapchat ja tyylikkäästi ikääntynyt Facebook.

Kekseliäisyys sisällöntuotossa ei tunne rajoja; Nuorten Kouvola -Twitch-striimissä pelaillaan yhdessä nuorten kanssa, vapaaehtoistyöntekijät pitävät kokkikoulua Instagramin välityksellä ja tulossa on jumppavideoita, askarteluohjeita sekä visailuja. Mukautuminen uuteen tilanteeseen luo uusia toimintamalleja sekä haastaa kehittämään luovia menetelmiä. Verkkopohjaiset alustat tarjoavat oivan mahdollisuuden toteuttaa vaihtoehtoisia toimintamalleja, luovuuden ehdoilla.

Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen (Kakspy ry) alla toimivan Kulta-hankkeen kanavilla puuhaillaan kaikenmoista luovaa ajanvietettä ja Kakspy ry perustaa myöskin Huolipuhelimen, johon voi soittaa minkä tahansa mieltä askarruttavan asian tiimoilta. Huolipuhelin avautuu maanantaina 30.3.

Mentorointia verkon välityksellä

Mentoring NEETs -hankkeessa on alusta asti ollut tavoitteena kehittää, hankesuunnitelman mukaisesti, myös verkkopohjaisen mentoroinnin toimintamalli sekä juurruttaa se osaksi nuorille suunnattuja palveluja. Verkkomentoroinnin alustaksi on valikoitunut Discord, joka on hyväksi havaittu ja laajalti käytetty nuorisotyössä. Tarjoamme Discord-kanavallamme keskustelumahdollisuuden nuorille turvallisen aikuisen kanssa. Keskusteluaiheina voi olla esimerkiksi koulutukseen, työhön tai harrastuksiin liittyvät seikat. Mentorit ovat paikalla miltei jokaisena arkipäivänä ja keskustella voi myös avoimesti julkisella kanavalla. Lisätietoja sekä mentorien paikallaoloajat löytyvät osoitteesta xamk.fi/mentoring.

Kanavalla toimivat mentorit ovat monista eri taustoista tulevia tavallisia kansalaisia ja toiminta perustuu yhdenvertaisuuteen mentorin sekä nuoren välillä. Kanavalle liittyminen ja toimintaan osallistuminen on täysin maksutonta. Teemme tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden välillä, kuten edellä mainittu Kouvolan kaupungin Nuorten Palvelut sekä Ohjaamo, Monikulttuurikeskus Saaga, Suomen Punainen Risti, Parik-säätiö, Kymenlaakson Martat ry, Kakspy ry:n Kulta-hanke sekä useat muut tahot. Yhteistyön kautta saavutamme paremman lopputuloksen nuorten etujen ajamiseksi, koska siitä tässä kaikilla toimijoilla on kyse: nuorten hyvinvoinnin kokonaisvaltainen tukeminen ja kehittäminen, yhteiskunnan tilasta riippumatta.

Nuorten Kouvolan sekä Ohjaamon palvelut verkossa

Nettisivut: nuortenkouvola.fi, ohjaamot.fi
Discord: discord.gg/xGPsNEk (Ohjaamo)
Twitch: twitch.tv/nuortenkouvola (Nuorten Kouvola)
IG: nuortenkouvola

Mentorointihankkeen palvelut verkossa

Nettisivu: xamk.fi/mentoring
Discord: discord.gg/axjcKBf
IG: mentorit_xamk
Snapchat: ilari_xamk

Kulta-hankkeen (Kakspy ry) palvelut verkossa

Nettisivu: kakspy.com/kulta-hanke
Huolipuhelin: 05 4600 6000 (maanantaina 30.3. alkaen, päivystys ma-pe klo 09-15)