Vuoden ensimmäinen ”Monimuotoiset metsät” tilaisuus pidettiin 13.1.2017 Mäntyharjulla Salmelan tilalla Poitin kylässä. Tilaisuuteen kutsuttiin metsänomistajia ja metsäalan toimihenkilöitä Pitäjänuutisten lehti-ilmoituksella, sähköpostilla ja tekstiviestein. Tapahtuma oli menestys ja kirjanpidon mukaan tilaisuuteen osallistui 58 henkilöä.

Tapahtumassa liikuttiin maastossa useissa eri ryhmissä ja tutustuttiin Salmelan tilalla marraskuussa 2016 tehtyihin hakkuisiin. Eri-ikäisen metsän kasvatuksen hakkuu oli tehty poimintahakkuulla, jossa poistettiin suuret tukkikokoiset kuuset ja harvennettiin puustoryhmiä. Monimuotoisuuden edistämiseksi suuret haavat jätettiin pystyyn.

Kohde herätti vilkasta keskustelua ja varsin usea osallistuja ei kyseistä hakkutapaa hyväksyisi metsäänsä. Tilaisuudessa oli myös pieni ”Kinetic” metsäkone ja konetta esitteli Pertti Säämänen. Kyseinen kone kiinnosti metsänomistajia ja sillä ajettiin tilan omistajan tekemiä koivukuitupuita.

Kirjoittanut: Rauno Kousa, projektipäällikkö

Lisätietoja aiheesta:
http://www.smy.fi/sanasto/poimintahakkuu-selection-cutting/
https://www.metsamaailma.fi/fi/ForestInformation/ForestLibrary/Sivut/Metsalaki.aspx
http://www.metsatieteellinenseura.fi/files/sms/kevatsem2010/siren.pdf
http://www.sll.fi/keski-suomi/luonto/lajit/haapa