Yhessä!-hankkeessa mukana olevat koulujeesarit, yhteisöpedagogiopiskelijat Artturi ja Tuomas olivat joulukuussa 2018 Pieksämäen lukiolla suunnittelemassa opintopiirin loppuun. Opiskelijat viettivät pari päivää lukiolla suunnitellen toimintoja ja tavaten henkilöitä, joiden kanssa tekevät monialaista yhteistyötä. Suunnittelu tapahtui sujuvasti yhteistyössä opiskelijakunnan hallituksen kanssa, jotka osallistettiin suunnitteluun. Suunnittelu saatiin helposti pakettiin niin, että opintopiiri on helppo toteuttaa jeesareiden seuraavalla oppilaitosjaksolla ennen seuraavaa koeviikkoa. Opintopiirin tarkoituksena on saada tuettua lukio-opiskelijoiden opiskelua vertaistuellisesti mahdollisimman hyvin.

Pieksämäen jeesarit olivat taas Pieksämäen lukiolla tammikuussa 2019 ja pääsivät vihdoin toteuttamaan opintopiiriä. Toimintaa käynnistettiin pullakahvien merkeissä, jotta opintopiirille saatiin luotua mukava ilmapiiri. Toteutus meni hienosti ja kahtena päivänä opintopiiriin osallistui mukavasti lukiolaisia. Yhteisöpedagogiopiskelijoiden tavoitteena on saada luotua opintopiiristä perinne niin, että toiminta jäisi pysyvästi lukiolle ja sitä toteutettaisiin oppilaitoksen omien opiskelijoiden voimin. Yp-opiskelijat totesivat, että tästä on hyvä jatkaa kohti seuraavaa kertaa, jolloin tarkoituksena on tuoda ammattikorkeakoulussa opiskelua ja eri aloja tutuksi opiskelijoille.

Mietteet kirjasivat muistiin Pieksämäen lukion koulujeesarit, yhteisöpedagogiopiskelijat Artturi ja Tuomas

Kirjoita kommentti

*