Pomopaviljonki -esihenkilöpajat ovat osa Etänä ja Livenä – Luovat menetelmät työhyvinvointia edistämässä -hanketta. Pomopaviljonki -työpajasarjassa kiinnitetään huomiota kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, sosiaaliseen vastuuseen, henkiseen kuormittumiseen ja sen ennalta ehkäisemiseen sekä välittämisen kulttuurin rakentamiseen. Työpajoissa yhdistetään tutkittua tietoa valmentavaan keskusteluun ja teemoja syvennetään matalan kynnyksen luovia menetelmiä hyödyntäen.

 

Ensimmäisessä pomopaviljongissa käsiteltiin kokonaisvaltaista hyvinvointia, sosiaalista vastuuta ja välittämisen kulttuuria, jotka kaikki kietoutuvat toisiinsa ja ovat osa inhimillistä työelämää. Työpajan sisällöstä ja toteutuksesta vastasivat LuovaNosteen valmentajat Tarja Kyllönen ja Paula Myöhänen. Luovissa harjoitteissa hyödynnettiin visuaalisia menetelmiä, kuten valmiita kuvia ja piirtämistä sekä kirjoittamista. Tauoilla käytettiin musiikkia palautumisen edistäjänä.

 

Sosiaalisen vastuun taustalla ovat yhdenvertaisuus, oikeudenmukaisuus ja toisten ihmisten arvostaminen. Kaikilla meillä on oikeus arvokkaaseen elämään, joka muodostuu arvostuksen tunnustuksesta, omaehtoisuuden kokemuksesta, pystyvyydestä ja yhteenkuulumisesta.

Ihmisillä on luontainen tarve kuulua yhteisöön, silti yhteiskunnassamme korostetaan yksilöllisyyttä, eikä yhteisöllisyys ole osa arkea joka työpaikassa. Silloin yhteisöllisyyden vahvuudet ja hyvinvointia lisäävät vaikutukset jäävät saavuttamatta. Sosiaaliseen vastuuseen ja yhteisöllisyyteen kuuluu myös kiinnostus siitä, miten toisella menee. Välittäminen ja sen näyttäminen myös vaikeina hetkinä on tärkeää – työkaveria ei jätetä yksin.

Käsiteltävät teemat herättivät paljon keskustelua, erityisesti sosiaalinen vastuu ja välittämisen kulttuuri saivat osallistujat pohtimaan omaa työyhteisöään ja sitä, minkälaisilla keinoilla näitä teemoja voisi edistää. Pienilläkin teoilla voi olla suuri vaikutus!

 

Kuva: Miikka-Petteri Lesonen & NightCafe

Keskusteluissa nousi esiin useamman kerran pötkötisaatio ja sen merkitys osana hyvinvointia. Pötkötisaatio tarkoittaa huilaamista ja hetkeen pysähtymistä. Olisiko se ajankohtainen teema myös sinulle ja työyhteisösi hyvinvoinnille?

Oivallus – Musiikkitauot palauttajana

Miikka-Petteri Lesonen & NightCafe

Musiikki edistää aivojen hyvinvointia. Pidä työpäiväsi lomassa taukoja, jolloin kuuntelet musiikkia. Voit kokeilla, miten erityyppinen musiikki toimii sinulla: mikä virkistää, mikä rauhoittaa. Mitäpä, jos tekisitte työkavereiden kanssa yhteisen soittolistan?

 

Luovuudensuojelijat hyvän työelämän puolesta

Paula Myöhänen, yhteisöjen kehittäjä / valmentaja / valokuvaaja, LuovaNoste

paula@luovanoste.fi, p. 040 521 7336

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/paulamyohanen/

 

Tarja Kyllönen, työyhteisövalmentaja, LuovaNoste

tarja@luovanoste.fi, p.  050 569 4777

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/tarjakyllonen/

 

www.luovanoste.fi

https://www.linkedin.com/company/luovanoste

https://www.facebook.com/LuovaNoste

 

Kirjoita kommentti

*