Huhtikuun ensimmäisellä viikolla eri organisaatiot ja hankkeet järjestivät Mikkelissä lukiolaisille ja ammattiopiston ensimmäisen vuoden opiskelijoille projektiviikon. Viikon aikana 2. asteen opiskelijat pääsivät käytännössä tutustumaan heitä kiinnostaviin teemoihin. Yksitoista toisen asteen opiskelijaa oli kiinnostunut sisällön ja markkinoinnin kehittämisestä Digitaaliselle kaupunkiseikkailulle. Poikaporukkaa kiinnosti erityisesti pelillisyys.

Ideointia projektiviikon aluksi

Ensimmäisenä päivänä perehdyttiin siihen, mikä on Digitaalinen kaupunkiseikkailu. Termien täsmennyttyä ja aikaisemmin vuosien kokemuksista oppineena ryhmä lähti pohtimaan mahdollisia pelaajaprofiileja sekä sitä mistä nämä kuvitteelliset henkilöt voisivat olla kiinnostuneita. Varsinainen rastien ja markkinoinnin suunnittelu tehtiin pareittain.

Lukiolaiset ja Esedun porukat aloittivat kartoittamalla ja miettimällä mistä he itse olisivat kiinnostuneita ja mikä saisi heidät osallistumaan. Osallisuuden tematiikkaa pohdittiin useammassakin yhteydessä vastuuopettajan Saara Vauhkosen johdolla, joka tekee myös omaa opinnäytetyötään osallisuudesta. Yhteisöpedagogin opinnoistaan Saara hyödynsi monia osallistavia toimintatapoja viikon aikana. Markkinointia lähestyttiin etsimälle itselle merkityksellisiä ja koskettavia mainoksia ja pohtimalla niiden keinoja tavoittaa kohderyhmänsä. Projektiviikon osallistujat opettelivat käyttämään Canva-ohjelmaa mainosten teossa. Tosin rastien tekeminen oli mukana olleista kiinnostavampaa kuin markkinoinnin pohtiminen. Rasti-ideoiden työstämisen jälkeen jokainen ryhmä pohti toteuttajia rasteilleen ja lähestyi näitä sähköpostitse. Tuloksena ainakin joillekin rasteille löytyi jo toteuttajatahot omista harrastuspiireistä. Viikon lopuksi ryhmät esittelivät tuotoksiaan.

Game On –hankkeen ja Digitaalisen kaupunkiseikkailun kannalta projektiviikko oli erittäin hyödyllinen ja silmiä avartava kokemus. Sen myötä saatiin kokemusta nuorten aktivoinnista, kiinnostuksen kohteista, markkinointikanavista sekä ennen kaikkea valmiita käyttökelpoisia rasteja 15.-16.9.2017 toteutettavalle kaupunkiseikkailulle. Mikä ilahduttavinta, osa ryhmän jäsenistä lupautui itse tulemaan toteuttamaan rasteja syyskuussa.

Projektiviikon Digitaalisen kaupunkiseikkailun 2017 pelisisällön suunnittelusta ja markkinointi –kokonaisuuden toteutuksesta vastasi Xamkin Pienyrityskeskuksen luotsaama Game On -Nuorten työllistymistä uudenlaisista digitaalisista kokeiluista -hanke, joka saa rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta.

Teksti ja kuva: Niko Arola