Vuonna 1997 perustetun Pienyrityskeskuksen yrityshautomon työtä jatkava Aalto Startup Center on nykyään kansainvälisestikin palkittu toimija.

Viime vuonna Qatarin pääkaupungissa Dohassa Aalto Startup Center valittiin yhdeksi maailman viidestä parhaasta yliopistotaustaisesta yrityskiihdyttämöstä (Top 5 University Business Accelerators). Tunnustus jaettiin World Incubation Summit 2019 -tapahtumassa, ja valinta pohjasi laajaan vertailuaineistoon.

Aalto Startup Centerin vetäjä Marika Paakkala kuvasi omassa kiitospuheessaan, että asenteet yrittäjyyttä kohtaan ovat 10-15 vuodessa muuttuneet Suomessa myönteisiksi ja suomalaiset ovat oppineet tekemään töitä eri toimialojen ihmisten kanssa, mistä on tullut yksi kasvuyritystenkin vahvuus..

”Kun yleensä Suomessa puolet perustetuista yrityksistä lopettaa ensimmäisten viiden vuoden aikana, meillä Aalto Startup Centerissä 10 vuotta sitten perustetuista yrityksistä toimii edelleen 81 prosenttia.”

Tutkimusinnovaatiot synnyttävät startup-yrityksiä

Vuonna 2003 Pienyrityskeskuksessa koulutuspäällikkönä aloittanut Marika Paakkala siirtyi neljä vuotta myöhemmin vetämään Aalto Startup Centeriä. Kun hän valitsee hautomon historiasta kolmen kärkiyrityksen listaa, sille nousevat Rovio, Futurice ja Duunitori. Ne kaikki ovat hakeneet yrityksen alkuvaiheessa vauhtia kasvuunsa yrityshautomosta.

PYKin aikaan Aalto Startup Center oli laajasti mukana erilaisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä hankkeissa. Teknologia-alan yritysten lisäksi luovien alojen hautomoyrityksiä oli mukana verkostoitumis- ja koulutushankkeissa myös Pietarin alueella ja Baltian maissa. PYK oli mukana kehittämässä myös Baltian maiden yrityshautomoiden toimintaa.

Vuodesta 2016 Aalto Startup Centeriä on hallinnoinut Aalto-yliopisto, ja yrityskiihdyttämö toimii osana innovaatioekosysteemiä.

”Aalto-yliopisto on vahvistanut yrittäjyyden ja innovaatiotoimintansa ekosysteemiä ja se näkyy myös uudessa strategiassa, jota koko yliopisto parhaillaan valmistelee. Aalto Startup Centerin on ansaittava oma paikkansa yrittäjyyden ekosysteemissä uudelleen ja uudelleen.”

Hankkeisiin lähdetään mukaan silloin, kun se hyödyttää suoraan yrityskiihdyttämön asiakasyrityksiä.

”Olemme mukana etenkin Aalto-yliopiston teknologian siirtoon liittyvissä R2B-tutkimushankkeissa. Yhdessä innovaatiopalveluiden kanssa olemme tehneet paljon töitä sen eteen, että uusia yrityksiä syntyy tutkimusinnovaatioita kaupallistamalla.”

Tutkijat seuraavat kasvuyritysten taivalta

Yksi Aalto Startup Centerin vahvuuksista on vuosien varrella ollut tutkijoiden tekemä pitkän aikavälin seuranta kasvuyritysten vaiheista.

”Tässä näkyy edelleen PYKin aikana kehitetty malli, jossa koulutus, tutkimus ja hautomo yhdistävät voimansa. Tutkimus on tuottanut meille ainutlaatuista aineistoa gaselliyrityksistä ja tämä seurantatyö jatkuu. Gaselliyritysseurantaa vuosia tehnyt tutkija Pentti Kiuru tekee sitä edelleen.”

Aalto Startup Center löytyy nykyään Aalto-yliopiston Otaniemen pääkampukselta A Grid -rakennuksesta. Samoissa tiloissa toimivat myös Xamk Pienyrityskeskuksen tutkijat.

Paakkala muistuttaa, että Pienyrityskeskus oli aikaansa edellä, kun sen hankkeiden kärkinä olivat koulutus, tutkimus ja hautomotoiminta.

”Harva koulutusorganisaatio pystyy edelleenkään tekemään tutkimusta tai voi tarjota Living lab -ympäristöjä.”

Kärkinä teknologia, liiketoiminta ja muotoilu

Nykyiseen Aalto Startup Centerin toimintaympäristöön ja yhteistyötahoihin Paakkala on tyytyväinen. Hänen ydintiimiinsä kuuluu 8-9 henkeä ja lisäksi hyödynnetään erilaisten toimialojen liikeideoiden kaupallistamiseen erikoistuneita asiantuntijoita eripituisilla työsopimuksilla.

”Yhteistyötä tehdään tiiviisti Aalto-yliopiston innovaatiopalveluiden innovaatioasiantuntijoiden kanssa edistäen R2B-hankkeiden kaupallistamista ja yrittäjyyttä. Näemme minkälaista teknologiaa ja tutkimusinnovaatioita Aalto-yliopistossa syntyy ja kun projektit aikanaan päättyvät, pystymme ottamaan niissä syntyvät yritykset meille Aalto Startup Centeriin kasvatettaviksi, mikä luo luontaista jatkumoa. Autamme sillanrakennustyössä, kun tutkimuksesta syntyy uusia startup-yrityksiä.”

ASUC kiinnostaa myös kansainvälisiä toimijoita. Uusimpiin avauksiin kuuluu korealaisten startup-yritysten kanssa alkava yhteistyö koronatilanteen hellittäessä. Sopimusta valmistellaan parhaillaan.

Aalto Startup Centerin tekemisen kärki on edelleen selkeä. Se näkyy vaikkapa luovien alojen yritysten valmennuksessa, missä teknologia, liiketoiminta ja muotoilu yhdistyvät.

”Enenevässä määrin on vahvistunut rohkeus muotoilun eli designin hyödyntämiseen niin omien palveluidemme osalta kuin startuppiemme keskuudessa.”

Jo ennen Aalto Startup Centerin aikaa luovien alojen yritysten valmentamiseen erikoistunut yritysneuvoja Bengt Forsström on kehittänyt luovien alojen yrityksille valmennusta ja verkostoja.

”Haluamme taata, että yrityksillemme on antaa jo alkuvaiheesta alkaen maailman parasta apua, työkaluja ja verkostoja. Juuret ja siivet tekemiseemme me saimme Pienyrityskeskuksen hautomosta.”

Teksti: Päivi Kapiainen-Heiskanen

Kuva: Aalto Startup Centerin arkisto