Race4Scale – Autoteollisuuden ja moottoriurheilun ekosysteemi -hankkeen loppuseminaaria vietettiin 24. marraskuuta 2022 Kotkassa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin kampuksella. Tapahtuma järjestettiin hybriditapahtumana, eli tapahtumaan pystyi osallistumaan paikan päällä tai vaihtoehtoisesti seminaaria pystyi seuraamaan myös etänä.

Loppuseminaarissa käsiteltiin hankkeen aikana tehtyjä tutkimuksia, jotka koostuivat tapahtumista ja työpajoista. Näiden tapahtuminen ja työpajojen aiheina oli autoteollisuusalan sekä alan oppilaitosten mahdollisuuksien ja eri näkökulmien tutkiminen ja kehittäminen. Näistä kokonaisuuksista kertoivat hankkeen projektipäällikkö Jarmo Kujanpää, TKI-asiantuntija Jan Kettula sekä yliopettaja Mikhail Nemilentsev. Loppuseminaariin oli kutsuttu myös paikalle professori Heikki Liimatainen ja yliopisto-opettaja Erika Kallionpää Tampereen yliopistosta ja tutkijaopiskelija Nikhil Phadnis LUT-yliopistosta keynote puhujiksi.

Heikki Liimatainen on yksi johtavista asiantuntijoista kestävän liikenteen alalla ja on palkittu tutkimuksistaan useaan otteeseen. Erika Kallionpäällä on paljon kokemusta useista tutkimuksista logistiikkaan sekä toimitusketjun hallintaan liittyen ja hän keskittyy tutkimuksissaan erityisesti ympäristön vaikutuksiin ja käyttäjäystävällisyyteen. Nikhil Phadnis toimii konsulttina Fortune 1000-yhtiöille erikoistuen TRIZ-menetelmän käyttöön.

 

LOPPUSEMINAARI ALKAA: KULJETUSSYSTEEMIN TARPEET JA TULEVAISUUDEN LOGISTIIKKA

Loppuseminaari alkoi klo 10.15 projektipäällikkö Jarmo Kujanpään puheella. Hän toivotti kaikki lämpimästi tervetulleiksi ja tiivisti lyhyesti loppuseminaarin ohjelman ja esitteli keynote puhujat. Jarmon puheen jälkeen puheenvuoron sai seuraavaksi professori Heikki Liimatainen Tampereen yliopistosta. Hänen puheensa käsitteli nykyaikaisen kuljetussysteemin haittavaikutuksia ympäristölle ja mitä muutoksia olisi tarpeen tehdä. Heikin puheessa keskeisessä roolissa olivat muun muassa seuraavat aiheet: Digitalisaatio, sähköistäminen, automaatio ja muutokset päätöksenteossa.

 

Heikki Liimatainen kertomassa etäyhteydellä kuljetuksen ympäristöhaitoista.

Heikin esityksen näet tästä.

 

Heikin jälkeen puheenvuoron sai yliopisto-opettaja Erika Kallionpää Tampereen yliopistosta. Hänen puheensa käsitteli tulevaisuuden logistiikkaa; mitä mahdollisuuksia se tarjoaa ja mitä haasteita siihen kuuluu. Erika pohjusti miten tulevaisuuden trendit tulevat vaikuttamaan logistiikkaan ja mitä taitoja logistiikan ammattilaiset mahdollisesti tarvitsevat tulevaisuudessa.

Erikan esityksen näet tästä.

 

 

TEKNOLOGIAN ENNUSTAMINEN AUTOTEOLLISUUDESSA

Erikan puheenvuoron jälkeen pidettiin pieni tauko, jonka jälkeen taas jatkettiin mielenkiintoisten aiheiden parissa. Seuraavana vuorossa oli tieteiden maisteri Nikhil Phadnis, tutkijaopiskelija LUT-yliopistosta. Nikhil käsitteli puheessaan TRIZ-menetelmän hyödyntämistä teknologian ennustamisessa. Teknologin ennustus tarkoittaa avointa tavoitetta mihin suuntaan teknologian arvioidaan kehittyvän ja sitä kautta tehdä pitkäkestoisia päätöksiä. Nikhil käsitteli myös niin sanottua asiakkaan ääni- ja tuotteen ääni -konseptia, jota hyödyntäen voidaan löytää asiakkaiden piileviä tarpeita näin vähentää epäonnistuneiden innovaatioiden riskiä.

 

Nikhil Phadnis selittämässä miten paikantaa asiakkaan tarpeet.

Nikhilin esityksen näet tästä.

 

Kun Nikhil sai puheenvuoronsa päätökseen, seuraavaksi puheenvuoron sai hankkeen projektipäällikkö Jarmo Kujanpää. Jarmo kertoi hankkeen aikana tehdyistä tutkimuksista, jotka koostuivat niin sanotuista työpaketeista. Työpaketteja suoritettiin kaiken kaikkiaan 6 kappaletta ja niihin sisältyi 17 toimenpidettä.

 

Jarmo Kujanpää kertomassa hankkeen aikana tehdyistä toimenpiteistä.

 

Yhteen näiden työpakettien tapahtumista kuului Teacher’s Week, joka luotiin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin ja Kouvolan ammattiopisto Edukon yhteistyön tuloksena. Tapahtuman teemana oli hyviksi todetut käytännöt opetuksessa. Teacher’s Week järjestettiin kaksi kertaa, joissa molemmissa oli mielenkiintoisia puheenaiheita mm. modernin teknologian hyödyntämisestä opetuksessa ja jatkuvasta oppimisesta.

Hankkeen aikana kehitettiin myös kaksi kertaa järjestetty Futures Workshop-työpaja, jonka fokuksena oli hyödyntää virtuaalisen sekä vaihtoehtoisen todellisuuden teknologiaa ja löytää uusia mahdollisuuksia niiden kautta. Työpajan keskiössä oli myös yhteistyö Pietarilaisen LETI-yliopiston kanssa ja jonka pohjalta pilotoitiin yhteistä opinto-ohjelma.

Futures Lab Logistics puolestaan oli työpajojen sarja, jonka teemana oli havainnoida tulevaisuudessa tapahtuvia muutoksia autoalan ekosysteemeissä sekä logistiikan näkökulmasta ja arvioida mahdollisia vaikutuksia.

 

Jan Kettula puhumassa Futures Lab-konseptista.

 

Innocamp – Automotive Innovation Camp (AIC) oli 4-päiväinen tapahtuma, jossa suomalaiset ja venäläiset partnerioppilaitokset oppilaineen ja opettajineen innovoivat uusia ratkaisuja autoteollisuus- ja autourheilualan tarpeisiin rajojen välisestä näkökulmasta. KymiRingin asiakas- ja palveluntarjontaprofilointia hyödynnetiin tapahtuman aikana.

 

Mikhail Nemilentsev esittelemässä vertailujohtamisen tutkimustuloksia ja kertomassa rajat ylittävästä monialaisesta opetussuunnitelmasta.

 

Jarmo Kujanpään lisäksi edellä mainittuja kokonaisuuksia olivat mukana kertomassa TKI-asiantuntija Jan Kettula ja yliopettaja Mikhail Nemilentsev.

Jarmon, Janin ja Mikhailin esitykset näet tästä.

 

Seminaarissa läsnä oli myös kansainvälisten hankkeiden vastaava Tatiana Talalaeva LETI-yliopistosta etäyhteydellä. Tatiana antoi lyhyen tiivistelmän Race4Scale-hankkeen ja LETI-yliopiston välisestä yhteistyöstä ja esitteli keräämäänsä palautetta yhteistyön aikana tehdyistä työpajoista.

Tatianan esityksen näet tästä.

 

Tatianan esityksen jälkeen viimeisenä muttei vähäisimpänä Kudrovo teknologiakeskuksen edustaja Sergei Kadiev kertoi vielä työpajoista ja innovaatioleireistä, joita he olivat toteuttaneet hankkeen aikana.  Edellämainituista työpajoista ja työleireistä löytyy lisätietoa hankesivuilta.

Tämän jälkeen oli aika päättää loppuseminaari. Jarmo kiitti kaikkia osallistujia ja yhteistyökumppaneita. Hän rohkaisi kaikkia tutustumaan Race4Scale-hankkeen kotisivuihin, sillä kaikki raportit ja tutkimukset ovat dokumentoitu sinne kaiken muun olennaisen informaation lisäksi.