Maastoretki Repovedelle 18.8.2016. Retkeen osallistui metsäalan opiskelijoita ja opettajia sekä metsänomistajia. Retkellä oli mukana yhteensä 38 henkilöä. Maastossa perehdyttiin kansallispuiston perustamisen vaiheisiin ja historiaan.

Tutustuimme retkellä puiston alueella ennen kansallispuiston perustamista tehtyihin metsänuudistamisen menetelmiin. Retkellä luennoi luonnon monimuotoisuudesta WWF:n Annukka Valkeapää. Monimuotoisuuden merkitys havaittiin käytännössä ranta-alueiden erilaisilla ja osin riittämättömillä suojavyöhykkeillä. Perehdyttiin myös maanmuokkauksen merkitykseen mustikan vähentymiseen Suomen talousmetsissä, lahopuun merkitykseen luonnonhoidossa sekä lehtipuun osuuden lisäämiseen metsätalouden toimenpiteissä.

Puistossa tehtyjä luonnon ennallistamistoimenpiteitä esitteli Metsähallituksen Aarno Tervonen. Tutustuimme kulotusalueeseen, lahopuiden lisäämiseen keinollisesti sekä soiden palauttamiseen luonnontilaan ojat tukkimalla. Retkellä perehdyimme myös puiston perustamiseen liittyviin retkeily reittien suunniteluun maastossa ja niiden vaatimuksiin.

Kirjoittanut Rauno Kousa, projektipäällikkö

Tutustu aiheeseen lisää

WWF:n metsänhoito-opas
https://wwf.fi/alueet/suomi/metsanhoito-opas/ 

Repoveden kansallispuisto
http://www.repovesi.com/

Metsän ennallistaminen
http://www.metsa.fi/ennallistaminen/