Tämän blogitekstin takana on Digillä duuniin! -hankkeen kevään 2018 harjoittelija Krista Ahvenainen. Opiskelen tällä hetkellä yhteisöpedagogiksi ja digitaalisuus sekä pelillisyyden menetelmät ovat lähellä sydäntäni. Tämän kevään aikana pääsen siis olemaan juuri niiden asioiden äärellä, jotka koen omakseni ja joita haluan hyödyntää tulevaisuuden työssäni. Huippua!

Puuhastelen harjoitteluni aikana digivalmennuspilotin parissa, jonka kaksi kärkeä ovat sosiaalinen media työnhaussa ja työelämätaidot – kiinnostavia ja tarpeellisia aiheita, jotka palvelevat niin omaa oppimistani kuin niiden nuorten tarpeita, jotka ovat mukana digivalmennuksessa. Tarkoituksenani on suunnitella, toteuttaa ja raportoida kokonaisuus kokeilukulttuurin hengessä, josta osallistujat saisivat irti eväitä, ripauksen rohkeutta sekä tuoretta näkökulmaa työnhakuun. Mutta tarvitseehan tällaisen pilotin toteuttajakin ripauksen rohkeutta ja tuoreita näkökulmia, eikö? Niitä on onneksi paljon tarjolla hankkeen tiimoilta, joista yhtenä loistavana esimerkkinä digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus Verken järjestämä koulutus sosiaalisesta mediasta ja markkinoinnista. Koulutus järjestettiin Savonlinnan 4H:n uudistuneissa tiloissa, joka oli oivallinen ympäristö tämän kaltaisen koulutuksen järjestämiseen. Tiesin jo ennakkoon, että Verken tyypit ovat mahtavia, joten keväisestä koulutuspäivästä oli varmasti tulossa antoisa.

Digivalmennus toteutetaan reaaliaikaisena ohjauksena kerran viikossa

Koulutuksen antia harjoittelijan näkökulmasta – vinkit jakoon!

Taito oppia uutta ja kehittyä ovat tärkeitä ominaisuuksia nykypäivän työelämässä. Ja jotta nykypäivän työelämään pääsee sisälle, tarvitaan taitoa tunnistaa oma erityisyys ja taito markkinoida sitä. Siinä missä vielä tänäkin päivänä koko työelämäkaaren kestävää uraa samassa työpaikassa arvostetaan, on nuorten käsitys työstä erilainen; halutaan vaihtuvuutta, uutta ja mielenkiintoista. Ihanteet ja tavat päästä työelämään ovat muuttumassa, ja tähän tarpeeseen nuorisotyön tulee vastata esimerkiksi kohdentamalla toimintaa ja markkinointia sosiaalisessa mediassa ja muissa verkkoympäristöissä –  eli juuri siellä, missä nuoret viettävät aikaansa ja etsivät tietoa. Kaltaisuuden tunteen välittäminen myös verkkokohtaamisissa on tärkeää luottamuksellisen suhteen luomiseen. Mutta miten?

Konkreettisia vinkkejä sosiaalisessa mediassa toimimiseen ja markkinointiin irtosi paljon; avainsanojen ja viestin suuntaaminen kohderyhmälle ja ympäristöön sopivaksi sekä se, että kaikkea kaikille -sisältö ei toimi, vaan tunteiden herättäminen ja yllätyksellisyys vetoaa niin nuoriin kuin muihinkin kohderyhmiin. Myös esimerkiksi oman organisaation sosiaalisen median tilien nimet olisi hyvä pitää suhteellisen lyhyinä, että sisältö sulautuu nuoren muuhun feediin ja näin kynnys seurata tilejä pienenee. Lisäksi visuaalisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota; kuvien ja videoiden käyttäminen viestinnässä ja markkinoinnissa on enemmän kuin sallittua sekä niiden suhde esimerkiksi Instagramissa on hyvä pitää tasaisena.

Näillä muutamalla tärpillä pääsee sujuvaan alkuun sosiaalisessa mediassa sukkuloinnin suhteen. Viesti ja markkinoi siis rohkeasti – kokeilukulttuurin henki saa tässäkin olla läsnä!

 

Aurinkoista ja kokeilevaa kevättä,

Krista
Digillä duuniin! -hankkeen harjoittelija