Kesäkuun toisessa työpajassa teemoina olivat jatkuvuuden hallinnan prosessit ja riskienhallinta. Aluksi vaihdettiin kuulumisia, ja sen jälkeen perehdyttiin lyhyesti jatkuvuuden hallinnan määritelmään. Jatkuvuuden hallinnan tärkeänä tavoitteena on säilyttää organisaation toimintakyky sekä minimoida häiriötilanteiden negatiiviset vaikutukset. (Vuorinen, 2019.) Riskienhallintaprosessi lukeutuu jatkuvuuden hallinnan prosesseihin talouden ja toiminnan suunnitteluprosessin, investointiprosessin ja hankinta- ja sopimusprosessin ohella. Heli johdatteli osallistujat riskienhallinnan teoriaan, ja esimerkkien avulla riskienhallintaan yrityksen arjessa. Riskienhallinta on keskeinen osa yrityksen strategiaa ja operatiivista suunnittelua. Sekä yrityksen johto, työntekijät että asiakkaatkin hyötyvät yrityksen kunnossa olevasta riskienhallintastrategiasta.

Työpajat jatkuvat kesätauon jälkeen elokuussa. Jos yrityksesi on kiinnostunut tulemaan mukaan hankkeeseen, ota yhteyttä Heliin.

 

Lähde: Vuorinen, 2019: Valmius- ja jatkuvuudenhallintasuunnitelma: Ohje sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille.  Saatavissa: Valmius- ja jatkuvuudenhallintasuunnitelma : Ohje sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille – Valto (valtioneuvosto.fi)

Kuva: https://pk-rh.fi/riskienhallintaprosessi.html