Viime vuosina oppilaitokset ovat panostaneet entistä enemmän koulutusvientiin. Koulutuksen toimintaympäristö on muutoksessa ja opiskelijoita halutaan sankoin joukoin ulkomailta Suomeen ja suomalaista osaamista halutaan saada kaupaksi ulkomailla. Koulutusvientibuumi ei ole poikkeus eteläsavolaisissakaan oppilaitoksissa, Xamkissa, Esedussa ja SAMIedussa.

Koulutusvientituotteiden sisällöt perustuvat toimijoiden vahvuusalueisiin. Alueelta löytyykin eri alojen huippuosaamista, mutta se ei yksinään riitä. Tarvitaan myös ymmärrystä palvelujen ja tuotteiden kaupallistamisesta. Miten saadaan koulutustuote sopivaan pakettiin ja kiinalaisten ja venäläisten opiskelijoiden mielenkiinto heräämään?

OVI – Osaamisesta vahva vientituote Etelä-Savoon -hankkeessa kehitetään tuoteaihioita koulutusvientiin ja kannustetaan rohkeisiin kokeiluihin koulutusvientirintamalla. Hankkeen tuotteistamisessa korostuu alueellinen yhteistyö ja asiantuntijuus yhteistyössä eri hanketoimijoiden, sekä yritysten kanssa. Näin saadaan alueen resurssit laaja-alaisesti käyttöön ja löydetään uusia yhteistyön muotoja, jotka hyödyttävät koko aluetta ja luovat elinvoimaa.

 

palvelumuotoilun ja tuotteistamisen työkalut tutuiksi

 

Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä tarvitaan ketteryyttä tunnistaa asiakkaan tarpeita ja kykyä pystyä vastaamaan niihin. Kevään aikana järjestetyissä tuotteistamispajoissa on tehty tutuiksi palvelumuotoilun ja tuotteistamisen työkaluja tukemaan kehitysprosessia. Prosessin alussa olevaa ideoiden ja tuoteaihioiden vyyhtiä saa selkeytymään järjestelmällisellä etenemisellä ja ajatusten näkyväksi tekemisellä.

Ideoita on hyvä olla paljon ja niitä pitää dokumentoida. Tekemällä ja kokeilemalla selviää, mikä toimii asiakkaalle ja mikä ei

 

sanoo tuotteistamisen asiantuntija Mika Tonder Muutosmuotoilu Tamora Oy:stä. Hän korostaa kehitysprosessin jatkuvan dokumentoinnin tärkeyttä, mitä ei hänen mukaansa voi tehdä liikaa. Jos ideat ja tuoteaihiot eivät ole kirjoitettu ylös, ne jäävät vain korvien väliin tai unohtuvat kokonaan.

Jossain vaiheessa pitää lopettaa suunnittelu ja puhuminen konditionaalissa ja lähteä kokeilemaan tuotetta markkinoilla. Palvelu on tuotteistettu hyvin silloin, kun se menee kaupaksi

 

vahvan asiakaslähtöinen Tonder toteaa. Hänen mielestään ei ole olemassa ’tyhmää asiakasta’, joka ei ymmärrä tuotteen nerokkuutta, vaan hyllyyn jäävällä tuotteella vika löytyy aina itse tuotteesta.

Hankkeen aikana syntyviä tuoteaihioita testataan ja koemarkkinoidaan. Digitaaliset kokeilut ovat tärkeä osa tekemistä ja erityisesti koronakevään takia ympäri maailman tapahtunut suuri digiloikka vauhdittaa käyttäjien valmiuksia omaksua verkko-opetusta entistä paremmin.

 

sosiaali-, terveys ja kuntoutusalan osaamista Kiinaan

 

Xamkilla Savonlinnassa on jo aiemmin testattu kansainvälisessä yhteistyössä erilaisia koulutuksen työmuotoja, mikä on herättänyt kiinnostusta kansainvälisissä yhteistyökumppaneissa. Paikallinen tutkimusyhteystyö on luonut hyvän pohjan uusien koulutusvientituotteiden kehittelemiseen.

Savonlinnan vahvuus on eri koulutusalojen välinen moniammatillinen osaaminen. Täällä tehdään tiivistä yhteistyötä alueen koulutusorganisaatioiden ja sote-toimijoiden kanssa, sekä monipuolista pedagogisten opetusmenetelmien hallintaa löytyy

 

, kertoo hankkeessa Savonlinnan kampuksella tuotekehitystä koordinoiva hoitotyön lehtori Tuulia Litmanen.

 

Hankkeen esittelyä Sosterin sosiaali- ja terveysalan rekrytilaisuudessa Savonlinnassa (12.12.2019). Tuulia Litmanen (vasemmalla) sekä Anna-Kristiina Mikkonen SAMIedulta.

 

Vuodesta 2016 Xamkilla opettajana toimineelle Litmaselle kansainvälisten asioiden parissa työskentely on ennestään tuttua kansainvälisyyskoordinaattorin roolissa. OVI-hankkeessa hän on saanut uusia ulottuvuuksia kansainväliseen toimintaan.

OVI-hanke on tuonut uutta ja monipuolista näkökulmaa työnkuvaani, joka on aiemmin hyvin pitkälle keskittynyt sairaanhoitajaopiskelijoiden opetukseen

 

Litmanen toteaa. Hän kehittää hoitotyön osaamispakettia Kiinan markkinoille yhteistyössä SAMIedun ja punkaharjulaisen, kuntoutuspalveluja tuottavan Kruunupuiston kanssa. Hän kokee saaneensa tuotteistuspajoista tarpeellista osaamista ja vahvistusta kaupallistamisprosessin hallintaan.

 

OVI – Osaamisesta vahva vientituote Etelä-Savoon on alueen kolmen oppilaitoksen (Xamkin, Esedun ja SAMIedun) yhteistyössä toteuttama hanke, jota rahoittaa Etelä-Savon maakuntaliitto Euroopan aluekehitysrahastosta. Hanke toteutetaan ajalla 2019 – 2021.

 

Elina Pöllänen

Kirjoittaja on TKI-asiantuntija Xamk Pienyrityskeskuksella