1.3.2018 alkanut Roihu – uutta yrittäjyyttä, sukupolvenvaihdoksia ja kansainvälisiä yrityksiä Etelä-Savosta -hanke on nyt tätä kirjoitettaessa päätösvaiheessa. On aika tarkastella hieman, mitä Esedun osatoteutuksessa tehtiin ja mitä saatiin aikaiseksi.

Esedun projektiryhmässä kehittämistyötä tehneet, opettajat Vesa Liukkonen, Helena Pätilä, Minna Venäläinen, Tuula Eloranta sekä hankkeen vetäjänä toiminut Taisto Hirvonen suunnittelivat yhdessä hankesuunnitelmaan kirjattuja, Esedun osatoteutuksen painopisteiden toteutusta. Näitä olivat mm. opettajien tiimivalmennustaitojen, yrittäjyysopintojen ja NY-yrittäjyyden, yrittäjyyden taitajavalmennuksen ja yrittäjyysakatemian kehittäminen.

Opettajien tiimivalmennus suunniteltiin niin, että valmennukseen mukaan lähteneet opettajat saivat mahdollisuuden suorittaa sekä Tiimiakatemian myöntämän tiimimestarin arvon että tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon. Toteutusmuotona oli oppisopimus, joka mahdollistaa näiden molempien suorittamisen niin, että tiimivalmennus toimi tuotekehitystyön erikoisammattitutkintoon valmistavana koulutuksena.

Tiimivalmennukseen ja tuotekehitystyön erikoisammattitutkinnon suorittamiseen osallistui 20 henkilöä, joista 17 oli Esedusta. Minna Venäläinen, joka itsekin osallistui koulutukseen, laati valmennuksesta Opettajan roolista valmentajaksi -raportin, jossa kuvataan tarkemmin sekä valmennusprosessia että opettajien kokemuksia.

Yrittäjyysopintoja ja NY-yrittäjyyttä kehitettiin erilaisilla kokeiluilla. Yrittäjyyskasvatus ja yrittäjämäinen toiminta, 1 osp, eli kaikissa perustutkinnoissa pakollisen YTO-yrittäjyyden normaalista verkkototeutuksesta poikkeavaa toteutusta kokeiltiin Pieksämäellä keväällä 2020. Kokeilussa tavoitteena oli hyödyntää muun muassa Esedun järjestämiä vierailuja yrityksiin, teematapahtumia ja sidosryhmien kanssa järjestettyjä yrittäjyystapahtumia Pieksämäellä.  Lisäksi tavoitteena oli hyödyntää sidosryhmien tapahtuma -tarjontaa kunkin opiskelijan kotipaikkakunnalla.

Pilotti käynnistettiin tammikuun lopulla pidetyllä infolla, jonka yhteydessä katsottiin johdannoksi 1. yrittäjyys -tallenne. Infoon osallistuneet merkonomiopiskelijat haastateltiin, ja näistä 8 aloitti pilotin. Muutaman päivän aikana pilottiin tuli muutama opiskelija lisää.

Pilotin aikana katsottiin yhteensä kolme yrittäjyys -tallennetta ja tehtiin ennalta suunnitellut tehtävät. Lisäksi edellisenä syksynä opiskelijoiden osallistuminen yrittäjyystapahtumiin ja niiden yhteydessä suoritetut tehtävät otettiin opiskelijakohtaisesti huomioon. Tällaisia yrittäjyystapahtumia olivat mm. Uuden yrittäjyyden teemapäivä, Hauenkitafinaali ja Rekry In. Kevättalvella vierailtiin Viherlandiassa ja Tiimiakatemiassa. Korona-epidemian johdosta maaliskuun puolivälissä siirryttiin etätoteutukseen, jolloin hyödynnettiin mm. NY-materiaaleja ja Roihu-hankkeessa työskennelleen Tapu Holttisen webinaari -tallenteita.

Opettajien mukaan pilotoitu toteutusmalli palvelee hyvin erityisesti aikuisia jatkuvan haun opiskelijoita, joilla on erilaisia tavoitteita ja joiden opinnot alkavat ja etenevät yksilölliseen tahtiin.

Kuuden tunnin mittaista NY MiniCamp -leiriä kokeiltiin 14.11.2018 Saimaa Stadiumilla Mikkelissä. Kaiken kaikkiaan lähes 50 yrittäjyydestä kiinnostunutta opiskelijaa pääsi päivän aikana kehittelemään ryhmissä omia liikeideoitaan. Esedun opiskelijoiden lisäksi leirille osallistui myös Savonlinnan ammattiopiston opiskelijoita.

NY MiniCampin varsin tiiviiseen ohjelmaan sisältyi ryhmäytymisen, uusien liikeideoiden tuottamisen, esittelyn ja parhaiden liikeideoiden palkitsemisten ohella Tarja Kankkusen yrittäjän tarina, usean NY-yrityksen esittelyä ja Saara Liukkosen pitämä esitys some-markkinoinnista. – MiniCamp toteutui tiiviistä ohjelmasta huolimatta hyvin.

Uudella tavalla toteutettu NY 8h leiri järjestettiin Pieksämäellä 19.11.2019. Uutta leirissä oli se, että tapahtumatuotannon opiskelijoiden projektiryhmä oli pääroolissa leirin suunnittelussa ja toteuttamisessa. Leiri sisälsi aiemmasta poiketen kiertotalouteen liittyvien liikeideoiden tuottamisen hyödyntämällä Circula-peliä.

Opiskelijaryhmän tehtävänä oli leirin suunnittelu, markkinointi ja leirille osallistuneiden ohjaus. Tehtävänä oli myös ylijäämäresurssien hankinta ja resurssikohtaisten korttien tuottaminen Circula-peliä varten.

Dramatiikalta ei vältytty, sillä aivan viime metreillä leirin järjestämispaikka jouduttiin vaihtamaan Mikkelistä Pieksämäelle. Syynä tähän oli se, että Mikkelissä järjestettävälle leirille ei olisi tullut riittävästi osallistujia. Suunniteltuna ajankohtana Pieksämäellä Kuusitiellä järjestetylle leirille ilmoittautui lopulta yli 60 osallistujaa, joista osa tuli Mikkelistä ja osa Pieksämäeltä.

Välittömästi leirin jälkeen pidetyssä palautekeskustelussa keskeisiksi haasteiksi tapahtumatuotannon opiskelijat nimesivät nopean aikataulun, sujuvan viestinnän ja erilaiset yllättävät asiat. Onnistumisina he pitivät sitä, että leiri ylipäätään saatiin toteutettua, rennon ilmapiirin ja luovuuden ongelmanratkaisussa. Hyvinä oppimiskokemuksina he pitivät sitä, että suunnitelmat elävät, jaettu vastuu ja toimiva vuorovaikutus sekä vallan ja vastuun tasapaino ovat tärkeitä.

Vuoden 2019 NY-yritysten kesäpilottien suunnittelu aloitettiin jo edellisenä syksynä. Suunnittelussa keskeisiä asioita olivat ohjaajien resursointi, tiedotustilaisuudet ja opiskelijoiden ohjaus kesällä.

Keväällä 2019 toimintaansa aloittavia NY-yrityksiä perustettiin yhteensä 6: KesäOnni NY, Maalauspalvelut NY, Cafe Onni NY, Kinnarin autopesu NY, Hius ja Koru Lisa R. NY ja Ainon Pintamaali NY. Näistä Kinnarin autopesu NY piti taukoa, loput 5 jatkoivat toimintaansa myös kesällä. Ohjattavana olleiden NY-yritysten määrää pidettiin käytössä olevat resurssit huomioiden sopivana.

Kesällä toimineilla NY-yrityksillä oli asiakkaita, ja opiskelijat saivat kaipaamaansa yrittäjyyskokemusta ja tuloja. Ohjaavien opettajien kokemusten mukaan NY-yritykset menestyvät kesälukukaudella hyvin, kun niiden liiketoimintasuunnitelmat ovat huolella valmisteltuja, ja toimintaympäristöön, markkinointiin ja asiakkuuksiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Menestymistä parantaa myös se, että yrityksiä pyörittävät vastuulliset, itsenäisiin ratkaisuihin pystyvät opiskelijat, jotka eivät arkaile ottaa yhteyttä ohjaajiin. Korona-epidemiasta johtuen kesällä 2020 eivät NY-yritykset jatkaneet toimintaansa.

Taitajakilpailujen yrittäjyyslajin valmennus suunniteltiin ja toteutettiin syksyllä 2018. Valmennukseen ja sen myötä kilpailuun osallistui kolmen opiskelijan tiimi: kaksi merkonomiopiskelijaa ja yksi sähköalan opiskelija. Roihu-hankkeen tuella valmennuksesta vastasivat Vesa Liukkonen ja Helena Pätilä.

Vesa keskittyi erityisesti perustamisprosessin ja markkinoinnin valmentamiseen, Helena yrityksen talousasioihin. Esiintymiskokemuksen vahvistamiseksi valmennettavat opiskelijat toimivat ohjaajina syksyllä 2018 järjestetyllä NY MiniCamp -leirillä. Valmennukseen liittyvät benchmarking-vierailut järjestettiin Tiimiakatemiaan Jyväskylään ja Tehometille Kangasniemelle.

Kilpailun alueellinen semifinaali järjestettiin Iisalmessa keskiviikkona 30.1.2019, johon Esedusta osallistuivat opiskelijoiden lisäksi molemmat valmentajat. Esedun opiskelijatiimi sai hyvät pisteet, mutta ei päässyt finaaliin. Valmentajien mukaan opiskelijat olivat rohkeita ja innostuneita, mutta heidän yritysideansa saattoi olla kilpailun kannalta liian tekninen, jolloin opiskelijoiden oma yrittäjyysosaaminen ei päässyt nousemaan riittävän hyvin esille. Joka tapauksessa valmennusprosessista ja kilpailuun osallistumisesta saatiin hyvää kokemusta.

Yrittäjyysakatemiaa koskevat alustavat suunnitelmat esiteltiin helmikuussa 2019 Esedun johdolle, jonka jälkeen suunnitelmia esiteltiin useille etelä-savolaisille organisaatioille, kuten Suur-Savon Osuuspankille, Uusyrityskeskus Dynamolle, MikseiMikkelille, Xamk-Pienyrityskeskukselle, MUC:lle, Etelä-Savon Yrittäjille, Etelä-Savon Kauppakamarille, Mikkelin ja Pieksämäen kaupungeille, EteläSavon ELY-keskukselle ja 4H Pieksämäelle. Näin toimittiin, sillä jo alustavia suunnitelmia laadittaessa huomattiin, että yrittäjyyden kokeiluympäristö kannattaa toteuttaa yhteistyössä mahdollisimman laajan, asiaan sitoutuneen organisaatiojoukon kanssa.

Kiinnostuksen herättyä, elo-syyskuun vaihteessa 2019 järjestettiin kaksi suunnittelukokousta, ensimmäinen Esedussa ja toinen Etelä-Savon ELY-keskuksessa. Kokouksiin osallistui eri organisaatioiden johtoa Mikkelistä, Pieksämäeltä ja Savonlinnasta. Kokousten lopputulemana oli, että yrittäjyyden kokeiluympäristöjä tarvitaan, mutta tietoa mm. erilaisista toteutusmuodoista, rahoituksesta ja toiminnan laajuudesta tulisi saada lisää. Tämä johti siihen, että Xamk-Pienyrityskeskus haki yhdessä Esedun ja Seurakuntaopiston kanssa rahoituksen Etelä-Savon yrittäjyyden kokeiluympäristöjen selvityshankkeelle. Samalla päätettiin, että Roihu-hankkeen osalta selvitystyötä ei enää jatketa.

Kokeiluympäristöjen selvityshanke alkoi vuoden 2020 alussa, ja tulosten piti olla valmiita jo kesäkuun lopussa. Korona-epidemia lähikontaktirajoitteineen lähes pysäytti hankkeen toteutuksen maaliskuun puolivälissä, joten hankkeelle haettiin ja saatiin jatkoaikaa vuoden 2020 loppuun saakka. – Tätä artikkelia kirjoitettaessa selvitystyö on vielä kesken.

Roihu-hanke mahdollisti myös muita kehittämistyötä edistäviä toimenpiteitä, kuten 2 vuotta kestäneen Y-kyselyn ja sen tulosten analysoinnin, artikkelien kirjoittamisen Xamkin julkaisuun, yhteistyön syventämisen SAMIedun ja Xamkin kanssa, Harkimon yrittäjäntarina -tapahtuman järjestämisen, kiertotalouden ottamisen mukaan yrittäjyyskasvatukseen, opiskelijayrittäjyyden esittelyn Esedu-Startissa 2019, Kipinä-, Myynti- ja markkinointi- sekä Some-koulutukset yrittäjyysopiskelijoille, yrittäjyysopiskelijoiden toiminnallisen osallistumisen SYKE 2018 ja SYKE 2019 -tapahtumiin, Etelä-Savon yrittäjyyskasvatuksen foorumin ja Uskalla yrittää Etelä-Savon semifinaalien järjestämiseen osallistumisen, Hauenkita -liikeideakilpailun järjestämiseen ja Yrittäjyysmenetelmäkilpailuun osallistumisen, Esedun NY-yrittäjyydestä kertovan videon tuottamisen ja Esedun opiskelijayrittäjyyden toimintamallin päivityksen.

Roihu-hankkeen tuella järjestetyille NY-leireille, yrittäjyyden workshoppeihin ja vierailuille osallistui yhteensä yli 230 yrittäjyysopiskelijaa. Hankkeen aikana Esedun opiskelijat perustivat yhteensä 58 NY-yritystä, joissa oli yli 120 opiskelijaa, joten osaamispisteitäkin kertyi opiskelijoille yhteensä yli 1800. Uusia, hankkeen toimenpiteisiin osallistuneiden Esedun opiskelijoiden perustamia yrityksiä syntyi ainakin 3.

Suuret kiitokset kaikille teille, jotka mahdollistitte hankkeen toteutuksen.

Taisto Hirvonen
kehittämispäällikkö
Etelä-Savon ammattiopisto Esedu