21. toukokuuta koitti mielenkiintoinen ja innostava päivä Ruuti-hankkeen tiimoilta. Hankkeen järjestämässä työpajassa kohtasivat ohjausalan ammattilaiset, hankkeessa mukana olevat opiskelijat ja kaikki hankkeen osapuolet KSAOsta, Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksesta ja Xamkista ohjauksen sukupuolisensitiivisistä teemoista. Päivään kuului puheenvuoroja, tiedotusta hankkeen etenemisestä ja pelillistettyä sukupuolisensitiivistä uraohjauksen käsittelytapaa.

Päivä alkoi Kirsi Purhosen, Ruuti-hankkeen projektipäällikön, tervetulosanoilla. Purhonen kertasi lyhyesti, mistä Ruuti-hankkeessa on kyse ja esitteli paikalla olleet hankkeen osapuolet. Tämän jälkeen hän esitteli päivän odotetuimman puhujan, Päivi-Katriina Juutilaisen, yliopettajan Haaga-Heliasta.

Juutilainen astui estradille kertomaan sukupuolitietoisesta uraohjauksesta. Jo puheenvuoron alussa sai huomata, kuinka ajatuksia herättävä asia on kyseessä, sillä jo käsitteistä heräsi hyvin paljon keskustelua. Käsitteiden määrittelyn ohella Päivi avasi sukupuolistietoisuuden käsitettä ohjauksessa. Sukupuolitietoinen tai sukupuolisensitiivinen ohjaus perustuu siihen, että ohjaaja on tietoinen sukupuoliin liittyvistä asioista, suhtautuu herkästi asiaan ja toimii sukupuolitietoisesti ohjauksessaan.

Juutilainen puhui myös siitä, kuinka tulevaisuudessa ammatti-käsitteen merkitys tulee muuttumaan. Nyt voi jo huomata kuinka uusia aloja syntyy sen pohjalta, mitä kaikkea henkilö onkaan elämänsä aikana opiskellut. Juutilaisen mukaan osaaminen korostuu entisestään ja vanhentuneet kaavat särkyvät.

Päivä jatkui Ruuti-hankkeen toimijoiden esitellessä keinoja ja havaintojaan sukupuolisensitiivisyyden ja tasa-arvon edistämisessä. Hankkeessa on kokeiltu muun muassa työyhteisön sukupuolisensitiivistä puhetta, sukupuolisensitiivisiä WC-kylttejä, kuultu työnantajien kokemuksia sukupuolisensitiivisyydestä ja lisätty opiskelijoiden uraohjauksessa itsetuntemusta ja aiemman osaamisen hyödyntämistä. Osapuolien havainnoista voitiin päätellä, että kaikki muutos ei voi tapahtua hetkessä ja mutta positiivista kehitystä on havaittavissa.

Iltapäivä jatkui pelillisen sukupuolisensitiivisen uraohjauksen työpajassa. Osallistujat pääsivät näyttämään kyntensä Metropoliassa kehitetyn Osuma-pelin parissa. Ruuti-hanke on luvannut kehittää sukupuolisensitiivisyyteen liittyviä aihioita Osuma-hankkeen peliin. Pelin idea oli selvä: henkilöt jakautuivat kolmeen ryhmään, heittivät noppaa ja liikkuivat pelilaudalla Lego-palikoiden avulla.

Jokaisen ruudun alla oli sukupuolisensitiiviseen uraohjaukseen liittyvä pelillinen tehtävä, huti tai jumi. Hudit saattoivat antaa ryhmälle ylimääräisen heittovuoron tai jopa kieltää heitä osallistumasta seuraavalla kierroksella. Jumit olivat sukupuolisensitiiviseen ohjaukseen liittyviä tilanteita tai asioita, joita tosielämässä voi kohdata, ja joihin ryhmän tuli keksiä ratkaisu.  Tämän jälkeen ratkaisuja ja argumentteja vertailtiin ja päätettiin yhdessä, mikäli ratkaisu oli hyvä vai haluaako joku ryhmä kertoa paremman ratkaisun, jolla varastaa pisteet. Pelin lomassa oli vakavien asioiden pohtiminen mitä mainioin keino. Aika kului siivillä ja tapahtuman päätyttyä olivat kaikki saaneet iloiten ja nauraen silti ajatuksia ja uusia ideoita heräämään, joka jätti päivästä kaikille mieluisan vaikutelman!

 

Kirjoittajana Antti Huuki, 25-vuotias Johdon Assistenttityön ja Kielten opiskelija Kouvolan kampukselta, XAMK:sta, joka syventävänä harjoittelunaan on mukana Ruuti-hankkeessa kesän 2019.