PAMU 1 -valmennuksen osallistuja: ”Tämä kurssi jokaisen savonlinnalaisen yrityksen pitäisi käydä!”

Miten oma yritys saisi hyödyn irti digitaalisesta liiketoiminnasta näinä äärimmäistä sitkeyttä ja ketteryyttä vaativina aikoina? Savonlinnan alueen yrittäjille tällaisia työkaluja ja tuoreita näkökulmia tarjoaa kuukauden kuluttua alkava palvelumuotoilun j a -liiketoiminnan valmennus.

Nyt toista kertaa järjestettävä PAMU Savonlinna sai ensimmäiseen valmennukseen osallistuneilta todella hyvää palautetta. Uuteen valmennukseen mukaan ovat tervetulleita eri alojen pk-yritykset. Valmennus antaa käytännönläheisiä työkaluja yrityksille, kun ne kehittävät digitaalista liiketoimintaansa yksin ja yhteistyökumppaneidensa kanssa.

”Tänä keväänä on nähty, että moni yritys on pystynyt luomaan aivan uudentyyppisiä tuotteita ja palveluita asiakkailleen yhteistyössä eri alojen yritysten kanssa. Siksi haluamme, että osallistujat pääsevät peilaamaan omia kehittämisajatuksia muiden kanssa”, projektipäällikkö Kaija Villman Xamk Pienyrityskeskuksesta sanoo.

Webinaareja ja podcasteja

Jo ennen varsinaisen valmennuksen alkua osallistujille järjestetään verkon välityksellä tietoisku aiheesta: Mitä palvelumuotoilulla on annettavaa tilanteessa, jossa vaaditaan äärimmäistä resilienssiä ja aitoa ketteryyttä? Sen pitää toimitusjohtaja Tom Hagelberg Tamora Muutosmuotoilu Oy:stä. Hän työskentelee itsekin palvelu- ja muutosmuotoilijana, uskoo kokeiluihin ja näkee mahdollisuuksia siellä, missä muut näkevät esteitä.

Varsinainen valmennus alkaa 4.6., kun digitaaliseen liiketoimintaan erikoistunut sarjayrittäjä ja tutkija Jukka Ala-Mutka esittelee tuoreita hyviä esimerkkejä siitä, miten digitaalisilla ratkaisuilla on luotu yrityksille ketterästi uutta kannattavuutta, kun entiset liiketoimintamallit on kyetty kääntämään ylösalaisin. Hän on tutkinut ketteryyttä 20 vuotta, kirjoittanut aiheesta useita kirjoja.

”Hän on pitkään seurannut, miten muualla kehitetään uusia malleja, ja hän myös kuvaa osallistujille digitaalisen liiketoiminnan tulevaisuuden näkymiä.”

Sekä Hagelbergin että Ala-Mutkan puheenvuorot kuullaan verkon välityksellä. Xamk Pienyrityskeskus julkaisee heiltä myös lyhyemmät podcast-puheenvuorot verkkosivustollaan.

Vauhtia omaan kehityshankkeeseen

Valmennus jatkuu kesätauon jälkeen 30.8. Syksyn aikana järjestetään viisi kokoontumiskertaa, joista kolmen aikana syvennytään palvelumuotoiluun ja lisäksi käsitellään yrityksen brändiä, viestintää ja myyntiä.

”Ajatuksena on, että osallistujayrityksillä olisi omaan liiketoimintaan liittyvä kehityshanke menossa ja sitä jalostettaisiin yhdessä valmentajien ja muiden osallistujien kanssa.”

Osallistujat saavat kartutettua omaa ymmärrystään siitä, ketkä yrityksen asiakkaita ovat, mitä käyttäjälähtöinen kehittäminen on ja miten asiakkaiden tarpeet opitaan tuntemaan ja miten niihin voidaan vastata.

”Valmennuksen edetessä testataan omia oletuksia myös oikeilla asiakkailla, mikä auttaa uudistamaan omaa palvelutarjontaa.”

Kaija Villman tapaa henkilökohtaisesti kaikki valmennukseen mukaan lähtevät, jotta valmennusta voidaan räätälöidä vastaamaan heidän odotuksiaan. Samalla mietitään yhdessä, löytyisikö yrityksestä sopivankokoista kehittämishanketta, jota voitaisiin jatkojalostaa yhdessä valmennuksen kuluessa. Mukaan voi toki lähteä myös ilman kehittämishankettakin, kun oman osaamisen kartuttaminen kiinnostaa.

”Monet yritykset Savonlinnankin seudulla ovat hakeneet ja saaneet kehittämisrahoitusta koronakriisiin räätälöidyistä rahoituslähteistä. PAMU-valmennus tarjoaa hyvän tuen niille yrityksille edistää kehittämisideoitaan, testata niitä ja luoda uudenlaisia kumppanuuksia eri alojen yritysten kanssa. Yhteisestä kehittämisestä on hyötyä myös yrityksille, jotka vasta alkavat kehittää digitaalista liiketoimintaansa.”

Syksyn valmennukset järjestetään joko lähitapaamisina tai verkon välityksellä tai niiden yhdistelmänä vallitsevan tilanteen mukaan.

Valmennukseen voi hakea mukaan toukokuun loppuun saakka ottamalla yhteyttä projektipäällikkö Kaija Villmaniin:

sposti: kaija.villman(at)xamk.fi ja puhelin 040 176 4667, www.pienyrityskeskus.fi

PAMU Savonlinna 2 –valmennuksen lisätiedot ja aikataulu:
https://www.xamk.fi/avoimen-amkn-kurssit/pamu-savonlinna-2-valmennus/

Ilmoitautumislinkki webinaariin:
https://www.lyyti.fi/reg/palvelumuotoilu_ja_nopeat_kokeilut

PAMU Savonlinna 2 –valmennus on osa PAMU Savonlinna –hanketta, jonka toteuttavat yhteistyössä Ammattiopist SAMIedu, Xamk Pienyrityskeskus ja Savonlinnan Hankekehitys Oy. Hanketta rahoittaa Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta.

Teksti ja kuva: Päivi Kapiainen-Heiskanen