Savostamo on vihdoin valmis ja käyttäjät pääsevät hyödyntämään verkkosivustoa sen koko laajuudessaan. Savostamo-tiimi tuntee ylpeyttä parin vuoden kehitystyön tuloksesta, mutta mitä ajattelevat opot? Heidän käsissään savostaminen jatkuu osana ammatinvalinnan ohjausta.  

Savonlinnan Taidelukion opinto-ohjaajat Sari Härkönen ja Sari Kekki ovat päässeet kokeilemaan Savostamoa ennakkoon. Savostamo näyttää ammattilaisten silmissä hyvältä ja selkeältä sivustolta. Teemoiteltu sisältö helpottaa poimimaan sopivan kokonaisuuden kulloiseenkin tarpeeseen.  

Lukion arjessa on monenlaisia tarpeita Savostamolle 

“Erityisesti yrittäjyyden teema kiinnostaa. Lukiossa on vain rajallinen aika puhua yrittäjyydestä ja sopivan laajuinen yleisinfo aiheesta tulee todella tarpeeseen”, kertoo Härkönen. “Ylipäätään työelämätietoutta tarvitaan lisää. Tähän vastaamaan Savostamosta löytyy esimerkiksi tilastoja”, Kekki täydentää. 

Opot nostavat myös maakunnasta ja sen tapahtumista kertovan sisällön Savostamon parhaiden palojen kärkeen. Savonlinnan Taidelukioon saapuu muualta Suomesta paljon opiskelijoita, joiden kiinnittyminen maakuntaan jää monesti kevyeksi. “Täältä lähdetään monesti pois, kun ei tiedetä laajemmin mahdollisuuksista“, opot kertovat.  

“Savostamoon kootut Etelä-Savon oppilaitokset, niiden esittely ja maakunnan koulutustarjonnan esiintuominen tukee myös eteläsavolaisten opiskelijoiden jäämistä maakuntaan”, Härkönen täsmentää. 

”Savostamo ei näytä niin pelottavalta” 

Lukion arjessa tulevaisuuden miettimiselle ei jää paljoa tilaa. Vaihtoehtoja ei välttämättä ehditä tutkia,  ja oppilaitosten sivut saattavat muutenkin pelottaa. Sisällöt ovat monimutkaisia ja tehty enemmän aikuisia ajatellen. “Monesti on helpompaa olla päättämättä mitään, koska valinnat näyttävät liian vaikeilta”, Kekki tiivistää.  

“Opiskelijat tarvitsevat rohkaisua. Pitäisi pikemminkin ajatella, että koulutuspaikan valinta ei ole loppuelämän päätös, vaan alkupiste tuleville poluille”, opot huomauttavat. Tähän tarpeeseen Savostamossa vastataan esimerkiksi Tutkaile tulevaa –maailman tarinoissa. On luotu aivan uusia ammatteja, joita kohti voi nyt pikkuhiljaa ottaa askelia.  

Toisaalta myös Savostamon koulutushaussa on pyritty pois lineaarisesta koulutuspolkuajattelusta. Valintoja tehdään kiinnostuksen kohteiden mukaan. Vastauksena on “rypäs” mahdollisia koulutuksia, joista jokainen voi valita elämäntilanteeseensa sopivan kokonaisuuden.  

Lukiossa vuotta rytmittävät opetuksen teemat ja hakuajat 

Savostamolle opot keksivät erilaisia käyttökohteita. Kouluvuoden alussa ensimmäisen vuoden opiskelijat tarvitsevat erityisesti ohjausta. Myöhemmin syksyllä toisen luokan opiskelijat taas aloittavat yo-tutkinnon pohtimisen ja tekevät pitkälle tulevaan vaikuttavia valintoja. Abeja kohdataan erityisesti oppilaitoksien hakuaikoina. Näihin kaikkiin verkkosivustolla voisi olla annettavaa. 

 

Tule tutustumaan lisää Savostamon sisältöihin tiedotustilaisuuteen 2.12. klo 15 alkaen.  

Linkki tapahtumaan

 

Kirjoittajat: Mia Pesonen ja Kati Viljakainen Koulutusportti-hankkeesta