Selluloosan ja selluloosajohdannaisten käytöstä elintarvikkeissa on tehty laaja kirjallisuusselvitys. Työssä perehdyttiin aihepiirin tieteelliseen kirjallisuuteen ja patentteihin. Selvitystyön painopiste oli mikrokiteiseen selluloosaan (MCC) liittyvissä elintarvikesovelluksissa.

 

Selvityksestä on julkaistu raportti, jossa selostetaan erityisesti MCC:n ominaisuuksia, valmistusmenetelmiä, markkinoita ja ravitsemuksellista turvallisuutta sekä edelleen käyttömahdollisuuksia elintarvikkeissa ja käytöllä elintarvikkeissa saavutettavia hyötyjä. Raportissa tuodaan esille myös vaatimukset, joita elintarvikelainsäädäntö asettaa elintarvikelaatuisen selluloosan ja selluloosajohdannaisten valmistamiselle. Lopuksi annetaan kehittämissuosituksia MCC-tuotteiden valmistamiseen ja elintarvikekäyttöön.

 

Selvitysraportti on saatavana sähköisessä muodossa osoitteessa

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-115-6

MCC:n elintarvikekäyttöä on kuvattu lyhyesti esitteessä MCCesite

 

Pekka Turkki

TKI-asiantuntija

pekka.turkki@xamk.fi