SHAKE innovaatiokokeilujen uusi malli -hanke teki pitkän matkan suunnittelupöydiltä hankkeeksi ja käytännön toiminnaksi. Ensimmäisiä hankkeen tavoitteisiin liittyviä aihioita ja ideoita suunniteltiin eri organisaatioiden edustajien kanssa jo vuosia ennen varsinaista hankkeen saamaa rahoitusta. Vaikka hankkeen aloituspäivämääräksi on merkitty 1.4.2016, niin siihen liittyvistä paikallisista tarpeista esimerkiksi opetusorganisaatioiden ja oppilaitosten yhteistyöstä, innovaatiotoiminnasta, yrittäjyyskasvatuksesta ja paikallisten opetusorganisaatioiden yhteistyön syventämisen hyödyistä keskusteltiin jo vuoden 2014 aikana.

Opetushenkilöstö ja oppilaitosyhteistyöstä kiinnostuneiden yritysten edustajat tuulettivat toimintatapojaan ja voimistivat out of the box-ajatteluaan valmentaja Tapu Holttisen johdolla.

Hanke päättyy virallisesti nyt kesäkuun 2018 lopulla ja olemme tämän kuluvan kuukauden aikana saaneet sekä julkaistua hankkeen toisen ja viimeisen ” Yrittäjyyskasvatus osana oppilaitosten innovaatiotoimintaa: SHAKE – innovaatiokokeilujen uusi malli” -julkaisun (http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-344-088-3) että järjestäneet hankkeen viimeisen ohjausryhmän kokoukseen. Me hankkeen toimijat, vastuuorganisaatio XAMKin hankeväki yhdessä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin, Otavan Opiston ja Etelä-Savon ammattiopiston hanketoimijoiden kanssa, haluammekin nyt kiittää kaikkia yhteistyökumppaneitamme ja toimintaamme osallistuneita aina hankkeen suunnitteluvaiheesta tähän hetkeen. Teimme paljon yhdessä ja tästä on hyvä jatkaa eteenpäin!

NY Vuosi yrittäjänä -semifinaalissa kauppakeskus Stellassa palkittiin alueen oppilaitosten nuoria yrittäjiä. Tuomaristoon kuuluneet yritysten edustajat olivat otettuja nuorten tarkkaan mietityistä yrityskonsepteista.

Jos Suomen talous ja monet muutkin mittarit ovat menneet tämän vuosikymmenen aikana alaspäin, niin nyt SHAKE-hankkeen aikana Suomen taloudellinen tilanne on ensimmäisen kerran tämän vuosikymmenen alun jälkeen lähtenyt selvää nousuun. Tämän voi todentaa myös Tilastokeskuksen tiedoista: https://www.stat.fi/til/vtp/2017/vtp_2017_2018-03-16_tie_001_fi.html

Kehittyvän talouden aikana meidän on mahdollista satsata koulutukseen kaikilla opetustasoilla – ja myös täällä Itä-Suomessa. Sillä jos viimeiset taloudellisesti vuodet ovat jotain opettaneet, niin sen, että ilman paikallisten ja maakunnallisten olemassa olevien resurssien päättäväisempää yhteiskäytön suunnittelua ja toteutusta, jäämme varmasti myös jatkossa eräänlaiseen alakynteen monillakin eri mittareilla mitattuna.

SLUSH-striimauksessa opiskelijat saivat seurata huipputapahtuman yrityspitchauksia ja ”paikallisraatina” arvioida niitä.

Panostamalla jatkossakin eri oppilaitosasteet ylittävään, elinkeinoelämän kanssa tiiviissä yhteistyössä tehtävään kehittämistyöhön, suunta on muutettavissa. Tämä edellyttää jatkuvan vuoropuhelun ylläpitämistä opetushenkilöstön ja alueen yrittäjien välillä sekä yritys-, työelämä- ja innovaatio-osaamisen jatkuvaa päivittämistä. Vain siten rakennamme koulutuspolkua, jota pitkin tulevaisuuden yrittäjät ja työelämän osaajat voivat edetä sujuvasti oppilaitoksesta toiseen – ja siirtyä aikanaan sekä työhön että yrittäjyyteen tuomaan elinvoimaa alueellemme.

 

Kukaan ei myös taatusti tule tekemään ”hommia” puolestamme. Jos siis haluamme nostaa esiin olemassa olevia vahvuuksiamme, meidän tulee tehdä se itse. Jos haluamme luoda jotain uutta, neuvoja ja asiantuntijuutta voidaan benchmarkata muualtakin, mutta ei ulkoisteta innovaatiokokeilujamme muille – tehdään ne itse. Kuten SHAKE-hankkeessakin on huomattu, meillä on olemassa ja vireillä paljon sellaista, mikä on merkittävää myös kansallisesta näkökulmasta kuin osiltaan kansainvälisestikin. Muistetaan myös, että nykypäivänä juuri osaavimmat jakavat ja verkostoituvat. Hyvää kesää kaikille ja jatketaan tästä eteenpäin taas ensi lukuvuonna!

 

Ystävällisesti, Maisa Kantanen, Marja Wickström ja Pekka Hytinkoski