Opiskelijaryhmä yritysvierailulla

Toukokuisena maanantai-aamuna Kotkassa, Datariinan yrityskeskuksen tiloissa, oli odottava, innostunut ja jopa jännittynyt tunnelma. Paikalle oli saapunut kotkalaisten yritysten edustajia, kaupungin väkeä, nimekkäitä kansainvälisiä puhujia korkeakouluista, opettajia, ohjaajia sekä 40 eri alan opiskelijaa eri puolilta maailmaa.

Kehitteillä oli jotain aivan uutta: paikallisten yritysten ja opiskelijoiden yhteistoiminnallinen kahden viikon ”leiri”. Idea oli syntynyt Kotkan kaupungin kehitysyhtiössä Cursorissa, ja taustavoimiksi oli kutsuttu Erik Kristiansen, tanskalainen korkeakoulujen ja yritysten välisen yhteistyön ammattilainen sekä tiimi opettajia Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta. Kahden intensiivisen viikon aikana opiskelijoiden oli tarkoitus ratkaista heille annettuja liiketoiminnan ongelmia yhteistyössä yritysten kanssa ja tarjota yrityksille uudenlaisia näkemyksiä ja ratkaisuvaihtoehtoja. Ja tietysti opiskelijoiden oli tarkoitus samalla oppia liiketoiminnan todellisista toimintaympäristöistä, jotta koulussa opittuja tietoja ja taitoja voisi peilata reaalimaailmaan.

Mukaan tähän uudenlaiseen koulutuskonseptiin olivat lähteneet mm. Andritz Oy, Pöyry Oy, Produal Oy, Ahlstrom Glassfibre Oy ja Osuuspankki Group. Opiskelijat oli rekrytoitu yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) kanssa ja edustivat useita eri aloja ja useampaa eri korkeakoulua. Yrityksiä edustivat nimetyt yhteyshenkilöt ja opiskelijoita ohjasivat kansainvälisestikin tunnetut kouluttajat sekä Xamkin omat opettajat.

Opiskelijat jaettiin ryhmiin ja kullekin ryhmälle annettiin oma nimikkoyrityksensä. Yrityksen yhteyshenkilö saapui paikalle briifaamaan opiskelijoita ratkaistavasta liiketoiminnallisesta ongelmasta. Annetut tehtävät olivat vaativia, sellaisia, joita yrityksissä itsessäänkin oli jo pitkään pohdittu. Opiskelijat kokivat ne kuitenkin haastavina ja innostavina, ja halusivat näyttää kykynsä.

Kahden viikon mittainen työ alkoi yritykseen ja sen toimialaan perehtymisellä. Tämän jälkeen opiskelijat tapasivat ja haastattelivat yrityksen edustajia useaan otteeseen saadakseen toimeksiannosta ja toivotusta lopputulemasta mahdollisimman tarkan kuvan. Monet opiskelijatiimit vierailivat myös yrityskumppaneidensa asiakkailla, jotta myös asiakaskokemuksesta saataisiin laajempi käsitys. Opiskelijatiimit innostuivat oikean yrityselämän toimeksiannoista välillä niin, että heitä piti jopa patistella pitämään taukoa ja lepäämään.

Kun koitti ratkaisujen esittämisen aika, yritysten edustajat saapuivat paikalle kuulemaan oman tiiminsä esityksen. Monet yritykset hämmästelivät, miten näin lyhyessä ajassa opiskelijat olivat ymmärtäneet liiketoiminnan ytimen ja pystyivät vielä esittämään innovatiivisia ratkaisuja ongelmiin, joita kyseisessä yrityksessä oli jo pitkään mietitty.

Opiskelijoille kokemus *Ship Disruption Campista oli vaikuttava, jopa mullistava omaa tulevaa työuraa ajatellen. Ja yrityksissä huomattiin, että korkeakouluopiskelijoissa piilee käyttämätön potentiaali, ja aikoipa moni myös rekrytoida opiskelijoita avoinna oleviin paikkoihin. Osallistuville yrityksille kokemus oli siis todella antoisa, ja tällaiselle yhteistyölle toivottiin ehdottomasti jatkoa.

 

Pia Kaari
KILKAS-hankkeen projektipäällikkö
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu