Etiäinen – Koulutustarpeiden ennakointi -hanke järjesti Sitran Megatrendit2020-katsomon Kouvolaan ja Kotkaan. Megatrendit katsomossa oltiin yhteydessä Helsinkiin, jossa megatrendit julkistettiin ja jonka jälkeen paneeli kommentoi megatrendejä. Sen jälkeen paikallisissa katsomoissa keskusteltiin megatrendeistä rakentavasti valittuun fokukseen keskustelua kohdentaen.

Kouvolassa Xamkissa pidettyyn katsomoon osallistui 19 henkeä Yrjö Myllylän koordinoimana ja Kotkassa Ekamissa pidettyyn 20 henkeä Hilkka Huiskon koordinoimana. Yksi molemmissa katsomoissa keskusteluissa korostunut teema oli vanhempien ja nuorten yhteistyö koulutuksen suunnittelussa ja työpaikoilla ja muualla. Erityinen huomio pitäisi kiinnittää millenniaalisukupolven tavoittamiseen ja ymmärtämiseen (ks. tarkemmin ao. linkeissä olevat yhteenvedot / oivalluskoirat).

 

Sitran esittelemät megatrendit2020 löydät tästä:

Megatrendit 2020

1)  Ekologisella jälleenrakennuksella on kiire 

2) Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu

3) Verkostomainen valta voimistuu 

4) Teknologia sulautuu kaikkeen 

5) Talousjärjestelmä etsii suuntaansa 

Taustakalvot – megatrendeihin liittyvät kysymykset

Rakentavan keskustelun periaatteet

Rakentavan keskustelun peliäännöt, Sitra

 

Kouvolassa pidetyn megatrendikatsomon ohjelma ja oivallusten yhteenveto:

Megatrendit2020, oivalluskoirat, Kouvola

 

Kotkassa pidetyn megatrendikatsomon oivallusten yhteenveto:

Megatrendit2020, oivalluskoirat, Kotka

 

Kuva 1. Etiäinen – Koulutustarpeiden ennakointihankkeen Kouvolan Megatrendit2020-katsomon avasi opiskelijakunnan pääsihteeri ja Kouvolan kaupunginvaltuutettu Jenni Aikio.
Kuva 2. Etiäinen – Koulutustarpeiden ennakointihankkeen järjestämään Kouvolan Megatrendit2020 katsomoon osallistui 19 henkilöä ja Kotkan katsomoon 20 henkilöä.
Kuva 3. Sitran Megatrendit-katsomo konsepti on hyvä tapa verkottaa valtakunnallisia ja alueellisia ennakoinnin toimijoita. Kuvassa  Väestöliiton johtaja, tutkimusprofessori Anna Rotkirch ja Sitran yliasiamies Jyrki Katainen.

Megatrendikatsomon järjestämisen haaste tuli Kymenlaakson liiton kautta. Kymenlaakso ennakoi sivut löydät tästä: https://ennakointi.kymenlaakso.fi.

Katso myös Kati Viljakaisen kirjoittama blogiartikkeli megatrendien julkistamistilaisuudesta Helsingistä:

Megatrendit 2020 – Voidaanko väestörakenteen muutos kääntää mahdollisuudeksi Kymenlaaksossa?

Tilaa Sitran Megatrendikortit käyttöösi tästä.