Mikkelin palvelukeittiöiden, Kalevankankaan, Urheilupuiston ja Lyseon koulun sekä Mikkelin Lukion, välillä harjoiteltiin torstaina 24.8. digiloikkaa. Nyt eivät ihmiset siirtyneetkään keittiöstä toiseen, vaan yhteydenpitoa testattiin Skypen välityksellä. Tuottava ja tehokas ammattikeittiö -hankkeessa yksi tavoite on ottaa käyttöön digitaalisia ratkaisuja helpottamaan ja tehostamaan ammattikeittiöiden toimintoja. Yksi tapa viedä asiaa eteenpäin on saada reaaliaikainen kuva- ja ääniyhteys keittiöiden välille. Näin esimerkiksi tiimipalaverit voidaan jatkossa pitää siten, että ei lähdetä pakkassäällä kulkemaan keittiöstä toiseen vaan pysytään omissa tiloissa. Selvää ajansäästöä!

Hankkeen aikana on ollut mukava huomata ammattikeittiöhenkilöstön myönteinen suhtautuminen kaikenlaiseen kehittämiseen. Sama koski myös Skypen käyttöönottoa. Kokeilulle varattiin vain yhteinen aika kalenterista ja homma alkoi mennä eteenpäin. Hanketoimijat, Tiina, Marja-Liisa ja Merja, olivat keittiöhenkilöstön ”atk-tukena” ja varmistivat, että tarvittavat olosuhteet kouluilla olivat kunnossa. Ja sitten vain soittoa keittiöiden välille.

Kokeilu onnistui lähes sataprosenttisesti. Pieni epäonnistuminen ensimmäisellä kerralla oli toisaalta hyvää oppia. Henkilöstön vaihtuminen viime vuosina oli aiheuttanut sen, ettei kaikilla keittiöiden ruokapalveluvastaavilla ollut riittäviä oikeuksia Skypen käyttöön ja siksi tällä kertaa yksi koulu joutui vielä jäämään ringin ulkopuolelle. Harjoitus kuitenkin jatkuu ja seuraavalla kerralla varmasti päästään askel pidemmälle kuin ensimmäisessä kokeilussa. Tavoitteena on, että syksyn 2017 aikana saadaan pidettyä ensimmäinen virtuaalitiimipalaveri. Todellinen digiharppaus!

Skypen käytön harjoittelua Mikkelin Lukiossa (kuva: Merja Ylönen 2017)

 

Tiina Tuovinen
projektipäällikkö