Olen työskennellyt 11-vuotta sosiaali- ja terveysalalla, erilaisissa tehtävissä. Olen nähnyt ammattini puolesta vanhuuden ja kotihoidon, olen työskennellyt vaativan tason kuntoutuksessa erityislasten kanssa, työskennellyt varhaiskasvatuksen piirissä, olen keikkaillut tuhansia tunteja Uudenmaan kotihoidossa, saanut oivan opin neurologiseen kuntoutukseen sekä hoitanut palvelutalossa. Olen työskennellyt myös virallisena edunvalvojana, joten byrokratian eri värit ovat minulle tuttuja.

Viime vuosina työskennellessäni perusterveydenhuollon parissa, päällimmäisenä tunteena on ollut; muutos tänne ja pian! Samaa olen kuullut kollegoilta, asiakkailta sekä omaisilta.

Yhteiskuntamme on muuttunut ja tulee muuttumaan. Tällä hetkellä olevat terveyspalvelut eivät ole yhdenmukaisia ja palvele asiakkaita heidän tarpeiden vastaisella tasolla. Ei ole oikein, että hyvässä taloudellisessa asemassa olevat, saavat hoidon sellaisena kuin se kuuluisi olla kaikille.

Esimerkkinä eräs lauantai aamu, kun perheellämme oli kova kiire ja olimme reissussa. Meillä oli tarkoitus lähteä saareen jossa lääkäriä ei ollut 100km läheisyydellä. Lapsen silmä oli tulehtunut eikä meillä ollut aikaa lähteä istumaan päivystykseen. Olisimme joutuneet jättämään ylioppilasjuhlat väliin, sillä tunnetusti päivystyksessä istuessa voi kulua aikaa monia tunteja. Meillä on matkavakuutus ja saimme lääkkeet puhelinsoitolla. Onko kaikilla näin? No ei ole. Jos ei ole matkavakuutusta tai varaa maksaa lääkäriä yksityisellä taholla, on pakko käyttää julkista sektoria.

Toinen räikeä esimerkki koskee sairasta isääni, joka jonotti päivystyksessä noin neljä tuntia avustajansa kanssa eikä saanut lopulta hoitoa, sillä lääkäri purki hoitajan mukaan vielä edellisen päivän jonoa. Edes sillä että istut pyörätuolissa, olet afaatikko ja todella kipeä, ei ollut merkitystä sillä resursseja ei ollut. Hoitoa ei kyetty antamaan, kun ei ollut sitä mahdollisuutta antaa.

Nämä edellä mainitut esimerkit ovat juuri niitä tärkeimpiä uudistuksen vaativia esimerkkejä. Heikoimmissa asemissa olevat, ovat juuri heitä, ketkä eivät saa asianmukaista hoitoa. Raha puhuu jälleen.

Nyt tuleva uudistus muuttaa rakennetta niin että valinnanvapaus luo mahdollisuuden käyttää asiakassetelillä yksityisiä palveluita. Ilman, että omaat matkavakuutusta.

Maakunta- ja sote-uudistuksen tarkoitus on tuoda palvelut kaikille tasavertaisiksi.


Maakunta- ja sote-uudistuksen pääpiirteet

Maakunta- ja sote-uudistuksen tarkoituksena on luoda palvelut asiakkaille tasavertaisiksi ja uudistaa ne yhteiskuntamme nykyiselle tasolle kohtuullisin kustannuksin. Asiakas voi tehdä valintoja entistä vapaammin liittyen omaan terveyteen. Maakunta- ja sote- uudistus astuu voimaan 2020 portaittain

Uudistus antaa mahdollisuuksia toimijoille muodostaa uusia muotoja toteuttaa palveluita.

Uudistuksen oleellisena osana on valinnanvapauslaki, joka mahdollistaa vapauden valita itse palveluitaan palveluntuottajilta. Lain tarkoitus on tehdä hoidosta sekä korkeatasoista että mahdollistaa sinne pääsy ilman pitkää odotusaikaa.


Maakunta rahoittaa

Mallissa maakunta järjestää, että tuottaa julkisesti rahoitetun palvelun. Valtio rahoittaa maakunnan tuottaman palvelun mutta maakunnalla on oikeus päättää miten rahan käyttää. Mahdollisuus on sekä tuottaa palvelut itse, tai vaihtoehtoisesti ostaa ne järjestöiltä tai yksityisiltä yrityksiltä.

Suoran valinnan palveluista puhuttaessa on kyse sote-yksiköistä ja suunhoidon yksiköistä. Näitä palveluita voivat tuottaa maakunnan liikelaitos, maakunnan yhtiöt, yksityiset yritykset ja kolmannen sektorin tuottajat eli järjestöt.

Uusi sote-malli avaa pohjan uusille yrityksille.

Palveluntuottajien korvauksista vastaa maakunta. Erityistä on, että tuottajille voidaan maksaa onnistuneesta työstä kannustimia eli ylimääräinen rahallinen korvaus. Syrjäinen sijainti voi nostaa määrää. Toisaalta taas, maakunta voi muuttaa korvauksen määrää alenevasti tai jättää sen maksamatta tuottajan toimiessa virheellisesti.


Asiakas keskiössä

Asiakkaalla on mahdollisuus asiakasseteliin, joka on maakunnan myöntämä, omanlainen lupaus, maksaa asiakkaan terveyteen liittyvää palvelua tapauskohtaisesti arvioitavaan summaan saakka. Asiakas valitsee itse, minkä tuottajan hän valitsee.

Henkilökohtainen budjetti eli rahasumma terveydenhuoltoon, on tarkoitettu pitkäaikaisesti apua tarvitseville, esimerkkinä vammaiset tai pitkäaikaissairaat. Asiakas voi itse määritellä mihin rahan käyttää.

 

Ehtoja palveluntuottajille

Sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajien on listauduttava rekisteriin, jonne pääsemiseksi on ehtonsa. Muilta palveluiden tuottajilta ei vaadita listautumista. Tuottajia on kohdeltava tasa-arvoisesti.

Erityisen huomion saa vaativan tason palvelut, joiden toiminta tarkastetaan ennen sen mahdollista aloitusta. Jos tuottajalla on sertifioitu laadunhallintajärjestelmä eli ulkopuolinen taho on todennut tuottajan täyttävän tarvittavat ehdot, ei tarkastusta tarvita. Kanta-palveluun liittyminen on edellytys toimia tuottajana.

 

Läpinäkyvää

Kaikkien palveluntuottajien on annettava ajantasaista tietoa palveluistaan sekä odotusajoista, verkkopalvelussa sekä suullisesti.

Erityinen huomio kuuluu uudistuksessa erityisessä asemassa oleviin, henkilöihin jotka tarvitsevat erityistä ohjausta ja tukea Sote-uudistuksessa ja sen uusissa toimintamalleissa. Heidän oikeus on saada tarvittava apu ja ohjaus.

Tuottajia velvoittaa julkisuus ja hallintolaki, joka tekee asiakirjoista julkisia jollei laki muuta määrää. Tuottajien velvollisuuksiin kuuluu toimitta vuosittain maksetut veronsa, paikka jossa verotus tapahtuu, tulot ja menot sekä johdon palkat sekä palkkiot. Yhteiskuntavastuu; eli tuottajan velvoite toimia vastuullisesti, on sekin tarkasteltava asia.

Läpinäkyvyyttä luvataan.

Minä uskon uuteen, uskon että yhteisellä panostuksella uuden luominen onnistuu. ja niitä uudistuksia todella tarvitaan. On helppoa olla sitä mieltä, ettei uudistuksia tarvita, jos itsellä on kaikki mahdollinen apua aina saatavilla. Kaikki eivät työskentele niin, että työterveyshuolto tarjoaa kaikki mahdolliset palvelut yksityisellä sektorilla. Että puhelinsoitolla voi varata itselle minkä tahansa tutkimuksen, jonka hinta on alkaen 500 euroa.

Minusta uudistuksen muutokset ovat hienoja juuri heikoimmassa asemassa oleville ja niitä juuri tarvitaan.

 

Kirjoittaja:
Katri Ajanto-Lumisalo

Kirjoittaja työskentelee harjoittelijana hankkeessa: Digitaaliset ja pelilliset ratkaisut luovan hyvinvointitalouden edistämiseen.

 

Lähteet:

Alueuudistus.fi.

http://alueuudistus.fi/documents/1477425/5274232/07+Valinnanvapaus+tuottajan+ja+maakunnan+n%C3%A4k%C3%B6kulmasta+faktalehti+8.3.2018.pdf/a9316dd8-697c-4b69-af95-374006670d5a/07+Valinnanvapaus+tuottajan+ja+maakunnan+n%C3%A4k%C3%B6kulmasta+faktalehti+8.3.2018.pdf.pdf [viitattu 11.4.2018].

Kuvat: Katri Ajanto-Lumisalo

Kuvan lapsi on kuvaajan tytär.