Roihu-hanke järjesti toimintansa aikana kolme startup-valmennusta. Niin kutsutuissa ’batcheissa’ eli vapaasti suomennettuna ’tuotantoerissä’ oli mukana savonlinnalaisia ja lähikunnista olevia startup-yrittäjiä, sekä muita osallistujia, jotka halusivat tutustua startup-kehittämisen työkaluihin ja prosessiin. Startup-kehittäminen eroaa perinteisen liiketoiminnan kehittämisprosessista ja sen perusajatus on peilata uutta liikeideaa jatkuvasti markkinassa ja muokata tuotetta tai palvelua niin, että se vastaa parhaimmalla tavalla asiakkaan tarpeisiin. Omista oletuksista luopuminen asiakkaan tarpeita koskien on vaikeaa, mutta välttämätöntä, että tuotetta viedään oikeaan suuntaan.

Oma ajatus asiakkaan tarpeista ei välttämättä pidä paikkaansa ja siksi omaan ideaan ei pidä rakastua liikaa. Palautteen saaminen lisää oppismisnopeutta ja testaaminen markkinassa sulkee pois vääriä oletuksia

 

, oli valmentaja Kimmo Rouhiaisen (Digirockstars Oy) korostama viesti osallistujille. Maailma muuttuu vauhdilla ja niin myös asiakkaan tarpeet ja mieltymykset. Kun ollaan luomassa jotain uutta, ei voida tietää mitä asiakas haluaa ja validaatiota eli vahvistusta idealle on haettava kohderyhmästä. Toteutus on itse ideaa oleellisempi ja validoitu tuote parempi tae menestykselle.

Startup-valmennusohjelmissa tuetaan startupien oppimista, nopeaa kasvua ja kansainvälistymistä auttamalla pilottien, asiakkaiden, partnerien ja rahoituksen hankinnassa. Ne tukevat startupien tai aloittelevien yritysten kehittymistä tarjoamalla mm. valmennusta, sparrausta ja vertaistukea. Startup Booster Savonlinna -valmennuksessa haluttiin myös erityisesti tehdä tutuksi startup-kehittämisen ideaa ja luoda startup-toimintakulttuuria, jossa uusien liikeideoiden ketterää esiin tuomista ja kehittämistä kannustetaan sekä tarjotaan työkaluja, tukea ja verkostoja niiden eteenpäin viemiseen.

 

Ryhmätyöskentelyä ja ideoiden sparrailua Roihun ensimmäisessä Startup Booster Savonlinna -valmennuksessa huhtikuussa 2019.

Verkostot avainasemassa

Startup Booster Savonlinna -valmennuksen tavoitteena oli vastata paikallisten startup-yritysten tarpeisiin ja tarjota tukea eri vaiheessa olevien startupien tavoitteisiin ja haasteisiin. Valmennuksen vetäjiksi koottiin startup-kehittämisen ammattilaisia ympäri Suomen, joilla on alalta yhteensä kymmenien vuosien kokemus. Interaktiivisissa valmennuksissa valmentajat kouluttivat Lean startup -työkaluja ja sparrasivat osallistujien ideoita ryhmänoppimisen keinoja hyödyntäen. Valmennus alkoi Lean Startup -metodologian perusteilla ja asiantuntija Eliisa Moilanen (Tamora Oy) kannusti osallistujia unelmointiin, rohkeaan omien ideoiden jakamiseen ja järjestelmälliseen etenemiseen tavoitteita kohti.

Startupin elämä ei tarvitse olla kuin villilänsi. Innostava porukka, keskittyminen olennaiseen ja ajankäytön suunnittelu tuovat tulosta.

 

Kehittäminen tapahtuu ennen kaikkea vuorovaikutuksessa. Verkostot ja oma asiantunteva tiimi ovat hyvin tärkeitä, sekä palautteen saaminen asiakkaalta. Oppimista haetaan jatkuvassa palauteloopissa (build-measure-learn), jossa tuotetta rakennetaan saadun palautteen perusteella. Startup-filosofiaa ja jatkuvan kehittämisen sekä asiakasymmärryksen tärkeyttä pyrittiin teroittamaan osallistujille. Valmentajat tarjosivat monipuolisesti osaamistaan ja verkostojaan osallistujien käyttöön.

 

Toisen Startup Booster Savonlinna -valmennuksen osallistujia harjoittelemassa pitchausta valmentaja Kimmo Rouhiaisen (Digirockstars Oy) johdolla marraskuussa 2019. Mukana myös paikalliset yrittäjyyden asiantuntijat Katja Remes ja Hannu Laamanen antamassa kommenttejaan (takana).

 

Osallistujia kannustettiin lähtemään verkostoitumaan ja hakemaan kokemusta erilaisiin startup-tapahtumiin ja ideakilpailuihin. Pitchaamisen harjoittelu, eli hissipuheen pitäminen kuuluikin olennaisena osana valmennuksiin, että oman liikeidean kertominen tiiviisti ja houkuttelevasti on hallussa tilaisuuden tullen. Myös startup-slangia olisi hyvä osata sen verran, että hyvät verkostoitumis- ja rahoitusmahdollisuudet eivät mene sivusuun kommunikaatiovaikeuksien takia. Englanninkielinen startup-jargon ja oudot termit hieman hämmensivät ja jopa ärsyttivät osallistujia, mutta niiden käyttäminen oli tarkoituksen mukaista.

Startup-maailma on oma pelinsä ja termejä pitää vain osata, jos haluaa olla mukana. Olen tarkoituksella käyttänyt niitä, että ne tulevat tutuiksi

 

, sanoi valmentaja Markus Mäntynen (Kasvu.io Oy). Valmennuksen materiaalit tarjottiin startup-maailman universaalilla kielellä englanniksi. Digitaalisen ajan mahdollisuuksia rohkaistiin hyödyntämään ja lähtemään rakentamaan verkostoja ja mahdollisuuksia oman alueen ulkopuolelle ja ulkomaille. Digiaikana kansainväliset verkostot ovat kaikkien ulottuvilla paikasta riippumatta.

 

Viimeisen startup-valmennuksen osallistujia päätöskerran tarjoilujen ääressä maaliskuussa 2020. Asko Koukkari (vas.), valmentaja Markus Mäntynen (Kasvu.io Oy), Roihun koordinaattori Elina Pöllänen, Johanna Helander, Jenni Koponen sekä Sari Ahokainen.

 

Kahdeksan viikkoinen Startup Booster Savonlinna toivotti tervetulleeksi niin idea-, siemen-, kuin kasvuvaiheessa olevat yritykset ja paikallisten oppilaitosten opiskelijat. Suurin osa mukaan tulleista osallistujista oli ideavaiheessa ja tuli hakemaan valmennuksesta vahvistusta omille liikeideoilleen sekä neuvoja ja kontakteja niiden eteenpäinviemiseksi. Mukana oli myös muutamia perinteisemmän liiketoiminnan kehittäjiä. Valmennuksissa nähtiin useita uusia ideoita, joista jotkin kuivuivat pois jo valmennuksen aikana.

Valmennuksissa oli myös erityisen potentiaalisia ideoita kansainvälisille markkinoille. Osallistujien kansainvälistymistä edesautettiin tarjoamalla mahdollisuus osallistua kansainväliseen yrityskilpailuun hankkimaan kokemusta ja verkostoja. Ensimmäisen valmennuksen parhaaksi valittu idea Cat Hostel Saimaa oli mukana Entrepreneurship World Cupissa marraskuussa 2019 (lisää Marika Auvisen matkasta kisaan täällä ja täällä) ja myös toisen ja kolmannen valmennuksen osallistujat saavat mahdollisuuden osallistua Saudi Arabian Riadissa järjestettävään kisaan syksyllä 2020. Lisäksi, kolme muuta valmennuksissa mukana ollutta startupia on lähdössä Venäjällä ja Puolassa järjestettäviin idea- ja verkostoitumistapahtumiin kesän ja syksyn aikana Xamk Pienyrityskeskuksen hankkeiden tukemana.

Näistä startupeista tullaan kuulemaan vielä.

 

Elina Pöllänen

Kirjoittaja on Roihu-hankkeen koordinaattori Savonlinnassa