English version HERE.

Rautatieliikenteen kilpailun avautuminen on johtanut tilanteeseen, jossa satama-alueella voi operoida jatkossa useita rautatieoperaattoreita. HaminaKotkan satama-alueella on useita yksityisiä raiteita, yhteensä raiteita on noin 80 kilometriä. Finrailin liikenteenohjauksessa oleva raiteisto päättyy sataman rajalle, eikä satamassa kulkevilla junilla ole vastaavaa liikenteenohjausta. Koska satama-alueella ei ole liikenteenohjausta, liikenteen sujuvuus aiheuttaa ongelmia monitoimijaympäristössäMonitoimijaympäristö muodostuu sataman useista eri alan yrityksistä, joilla ei ole sidoksia toisiinsa, mutta jotka kaikki tarvitsevat rautatietä oman liiketoimintansa hoitamiseen. Rautatietä käyttävästä yrityksestä käytetään termiä operaattori.

Operaattorien tehtävänä on viedä täysiä junia tai pienempiä vaunuyhdistelmiä satamassa toimiville yrityksille ja hakea myöhemmin tyhjät vaunut pois tai päinvastoin viedä tyhjiä vaunuja satamaan ja hakea myöhemmin täysiä vaunuja.

HaminaKotkan satama-alueella on yli 80 km raiteita ja lukuisia käsikäyttöisiä vaihteita. Rautateitä käyttäviä yrityksiä on 30. Sataman alueen rautateiden liikenteenohjaus on alueen yritysten omalla vastuulla. Nykytilanteessa kommunikaatio perustuu lähinnä yhden operaattorin sisäiseen kommunikaatioon (VHF:llä tai puhelimella). Sataman rautatieliikenteeltä puuttuu siis yhteiset pelisäännöt ja valvonta – liikenteenohjaus.

 

Kilpailun tavoite

Kilpailun tavoitteena on ideoida kommunikaatio-/operointimalli, jonka avulla satama-alueella liikkuminen on turvallista ja tehokasta. Kisassa keskitytään pääasiassa rautatieliikenteen turvallisuuden parantamiseen. Veturinkuljettajien ja muiden operaatioissa mukana olevien henkilöiden varustemäärää (puhelimet yms.) ei saa kasvattaa. Veturinkuljettajien käytössä ovat puhelin, VHF-radio sekä tabletti, jotka muodostavat ideakilpailun tekniset rajoitteet.

Hamina-Kotkan satamassa toimii suuri määrä yrityksiä, jotka operoivat suuria rahtivolyymeja päivittäin. Näistä 30 on sellaisia yrityksiä, jotka kuljettavat rahtia rautatietä käyttäen. Sataman alueella on muun muassa yli 80 kilometriä rautateitä, satoja ajoneuvoja, lukemattomia risteyksiä ja tuhansia työntekijöitä, mutta ei liikenteenohjausta. Kuinka voisimme kehittää satama-alueen operoinnista turvallisempaa? Kuinka saisimme satama-alueen liikennettä ohjattua turvallisesti?

Kisassa etsitään parasta ideaa, joka voi olla muodoltaan tuote, palvelu, prosessi tai muu satama-alueen turvallisuutta ja/tai tehokkuutta lisäävää asia. Ratkaisuehdotuksen ei tarvitse olla osallistuakseen valmis tuote, palvelu, prosessi tai muu sellainen. Se voi hyödyntää olemassa olevaa tai olla jotain aivan uutta.

Pyri vastauksessasi kuvailemaan ehdotuksesi kattavasti. Avaa esimerksiksi siihen johtanutta ajatuspolkua, kuvaa miten ratkaisusi toimii, arvioi mitä se voisi maksaa, mitä sen hyödyt ovat ja niin edelleen. Ratkaisun kuvailemisessa pyri olemaan mieluummin kattava ja tarkka kuin lyhytsanainen.

Kisaan voi osallistua yksin tai yhdessä. Suosi kirjallisessa palautuksessa Xamkin opinnäytetyöpohjan valmista asiakirjamuotoilua. Palauta ratkaisuehdotuksesi kirjallisesti viimeistään maanantaina 30.9.2019 klo 12.00 sähköpostilla: petri.kahara@xamk.fi

Palkinto

Parhaat ideat palkitaan. Jaossa Xamk-huppareita sekä parhaalle idealle 500€. Parhaan idean valitsevat ”Raideliikenteen sujuvuuden parantaminen satama-alueella” -hankkeen henkilökunta sekä heidän valitsemansa asiantuntijat yhdessä. Parhaista ideoista pyritään tekemään myös kokeilu oikeassa ympäristössä tai Xamkille uusi hanke.

Kisan järjestää Xamkin ”Raideliikenteen sujuvuuden parantaminen satama-alueella” –hanke. Hanketta rahoittaa Kymenlaakson liitto. Hanke toteutetaan 01.09.2018 – 31.12.2019. Lisätietoja antaa Petri Kähärä, 044 702 896 tai petri.kahara@xamk.fi.