TIETOMAA UUDISTAA -hankkeen päätöswebinaari pidettiin 15.3.2023 ja samalla julkaistiin maaseudun tietotalouden ohjaamiseen liittyvät politiikkasusoitukset.
Tutkijaryhmän mukaan maaseudun tietotalouden ohjaamiseen liittyvät ohjauskeinot ovat seuraavanlaisia:

  1. Ymmärrystä maaseudun tietotaloudesta tulee laajentaa ja syventää
  2. Maaseudun tietotaloutta tulee uudistaa kohti monialaisuutta ja monitieteisyyttä
  3. Maaseudun tietotaloutta tulee tarkastella enemmän ilmiölähtöisesti
  4. Maaseudun pienet toimijat on otettava mukaan alueiden elinvoiman vahvistamiseen ja innovaatioekosysteemeihin
  5. Tietotalouden edistämisessä tulee huomioida maaseudun yritystoiminnan erilaiset motiivit
  6. Maaseudun tietotalouden edistämisessä tulee vahvistaa tulevaisuusajattelua

Ohjauskeinot on kohdennettu eri toimijoille, kuten Suomen valtiolle, maakuntien ja alueiden  strategisesta työstä vastaaville ja aluekehittäjille, kuntien päätöksentekijöille ja kehittäjille, korkeakouluille sekä maaseudun yrittäjille, yhteisöille ja asukkaille. Tutkimusraportissa politiikkasusositukset on avattu laajemmin taustatutkimuksen kautta sekä tiivistetty suositukset erilliseen tiedostoon. Raportissa esitellyt yrittäjäprofiilit myös konkretisoivat maaseutuyrittäjien motiiveja asettautua maaseudulle.

 

Materiaalit löytyvät täältä:

Tutkimusraportti Maaseudun yritykset tietotaloudessa – mahdollisuuksia ja kehittämiskohteita

Tiivistelmä politiikkasusosituksista

Yrittäjäprofiilit

Päätöswebinaarin diasarja

 

Monialainen ja monitieteinen tutkimusryhmä kiittää hankkeen seuraamisesta ja osallistumisesta hankkeen  tutkimukseen ja päätöswebinaariin.

Teemu Haukioja, Emmi Maijanen, Pasi Saukkonen ja Kirsi Purhonen

 

Kuva Nattanan Kanchanaprat Pixabaystä