Kuuman kesän jälkeen on siirrytty syksyyn ja arjen ahkerointiin. KYMIEXACT-hankkeessa tapahtuu paljon syksyn aikana. Brändityö käynnistyy täydellä teholla, kun valitaan palveluntuottaja brändityöskentelyn vetäjäksi. Brändityön on suunniteltu kestävän tämän vuoden loppuun asti, jonka jälkeen päästään pilotoiminaan KYMIEXACT-toimintamallia.

Toinen prosessi, joka lähtee käyntiin, on biotalouskortin kehittely. Yhteistyössä KYMBIO-hankkeen kanssa toteutetaan koulutusmalli, jossa tiiviiseen muotoon kootaan biotalouden perusasiaa. Biotalouskortin ideoinnin lähtökohta on 25.1.2018 hankkeiden yhteistyönä toteutetun Biotalousalan tulevaisuuden osaamisen työpajan työskentelyssä. Biotalouskorttia esitettiin yhtenä keinona osaamistarpeiden täyttämiseen. Kortti-koulutuksen formaatti on tuttu esim. työturvallisuuskorttina. Kortin suoritettuaan opiskelija saa perustietämyksen biotalousalasta. Hän ymmärtää biotalouden merkityksen esim. liiketalouden ja hankintojen näkökulmasta. Osallistuja osaa työssään kiinnittää huomiota biotalouden kannalta tärkeisiin seikkoihin ymmärtäen laajempia kokonaisuuksia esim. elinkaariajattelumallissa. Biotalouskortin sisällön työstäminen toteutetaan Carpe Diem -menetelmällä, joka on yhteisöllinen ja tiimiperustainen toimintamalli. Mallin taustalla on kasvatustieteen professori Gilly Salmonin oppimiseen ja sen edistämiseen liittyvä tutkimustyö. Biotalouskorttiin liittyen haastatellaan ja videoidaan kymenlaaksolaisia yrityksiä, ja näin ollen saadaan niiden kokemukset näkyviin biotalouden teemoissa.

Kolmas tärkeä teema syksyllä on ennakointi. Elinkeinoelämän keskusliiton perinteinen suhdannebarometrin julkistamistilaisuus pidetään Kouvolassa 31.10.2018. Osana tilaisuutta järjestetään ennakointiin liittyvä osio, jossa alustajana puhuu Jari Kaivo-oja ja jossa haastatellaan julkistamistilaisuudessa mukana olevia yrityksiä siitä, millaista ennakointitietoa he nyt käyttävät ja millaisena he sitä jatkossa haluaisivat. Tämä on hyvää taustatietoa KYMIEXACT-ennakointimallin rakentamiseen.

Tartutaan yhdessä hetkeen!

Projektipäällikkö Tiina Kirvesniemi