Kasvava metsäbiotalous tarvitsee entistä suurempia puumääriä, ja laadukkaan raaka-aineen kysyntään voidaan vastata uusilla korkean osaamisen ja teknologian mahdollistavilla taimituotantomenetelmillä. Kasvullisen lisäyksen ansiosta voidaan tuottaa korkealuokkaista ja tunnettuja ominaisuuksia sisältävää, tasalaatuista metsän uudistusmateriaalia eri käyttötarkoituksiin. Mainion menetelmän ongelmaksi muodostuu hinta, joka taklataan parhaiten automaatiolla.

 

Kasvullinen lisäys mahdollistaa erinomaisten puuyksilöiden perinnöllisten ominaisuuksien hyödyntämisen

 

Kuusen solukkolisäys on menetelmä, jossa jäljitellään siemenen sisässä tapahtuvaa siemenalkion kehitystä. Solukkoviljelmään syntyy kuitenkin yhden alkion sijasta suuri määrä alkioita. Menetelmää voidaan nimittää myös alkiomonistukseksi eli somaattiseksi embryogeneesiksi (SE). Kun viljelmät aloitetaan joko kehittyvistä tai kypsistä siemenalkioista, on menetelmässä oikeastaan kyse siementen monistamisesta.

 

Keskeisimpiä jalostettavia ominaisuuksia ovat laaja-alainen ympäristöolojen vaihtelun sietokyky, puuaineen laatu ja kasvunopeus. Kasvullista lisäystä hyödyntämällä metsänjalostuksen tulokset voidaan siirtää aiempaa tehokkaammin palvelemaan metsänuudistamista. Aiemmissa hankkeissa hiottu alkiomonistusmenetelmä mahdollistaa kuusen eliittitaimien tuotannon, mutta käsityönä tehtynä menetelmä on kallis ja nostaa tuotetun solukkotaimen hintaa verrattuna siementaimeen.

 

Solukkotaimien tuotannon kannattavuus edellyttää automatisointia

 

Xamk ja Luke tutkivat yhdessä mahdollisuuksia eliittitaimien tuotannon automatisointiin. Yhteistyö RoboSE-hankkeessa keskittyy nyt automaatio-, sensori ja prosessiteknologisten ratkaisujen kehittämiseen eliittitaimien massatuotantojärjestelmän mahdollistamiseksi. Savonlinnassa Elektroniikan 3K-tehdas tekee kehitystyötä, jota Luke testaa ja arvioi nojautuen syväosaamiseensa eliittitaimien tuotannossa. Menetelmän automatisointi ja sitä kautta mahdollistuva massatuotanto on paitsi Suomen, myös maailmanluokan mittakaavassa erittäin kiinnostava mahdollisuus.

 

Kuusen solukkotaimituotanto. Kuva: Lassi Palmujoki/Luke