Jamien teemana on tarinallisuus sote-työssä. Haasteet on muotoiltu hankkeessa mukana olevien työyhteisöjen toimeksiannoista keväällä 2020.

Ryhmät saavat käsiteltäväkseen yhden haasteen.  Ryhmän tehtävänä on ratkaista haaste ideoimalla taide-, kulttuuri- ja luontolähtöistä toimintaa, jota  työyhteisöjen henkilöstö voi toteuttaa työssään asiakkaiden kanssa.  Lopputuloksena on idea tarinallistetusta palvelusta tai palvelukokonaisuudesta.

MIKÄ TARINALLISUUS?

Tapahtumassa sovelletaan tarinallisuutta ja tarinallistamista.

”Tarinallistaminen, tarinalähtöinen palvelumuotoilu (story based service design, storification) on sitä, että yrityksen toimintaa suunnitellaan tarinalähtöisesti. Yritykselle laaditaan tarinaidentiteetti (ydintarina) ja yrityksen palveluympäristö eli tarinanäyttämö suunnitellaan tukemaan tarinan kertomista. Yrityksen palveluihin käsikirjoitetaan tarinallinen rakenne, juoni, joka tukee palvelun kulkua alusta loppuun. Menetelmässä yhdistetään sekä faktaa että fiktiota. Tavoitteena on tuottaa palvelukokemuksia, joissa on inhimillisyyttä, merkityksiä ja elämyksellisyyttä. Tarinallistaminen on liiketoiminta-, asiakas- ja arvolähtöistä toimintaa.”
Anne Kalliomäki, Palvelukokemuksen punainen lanka, Talentum 2014 

Mukaan ilmoittautuneille osallistujille tulee loppuviikon aikana tapahtumaa koskeva sähköposti, josta löytyy lisää tarinallistamisesta kertovaa aineistoa. Siihen perehtyminen auttaa haasteiden ratkomisessa.

HAASTEET

HAASTE 1. ”Me mennään mettään ja mettä saa tulla meille”

HAASTE 2. ”Me tehdään taidetta ja taide saa tulla meille”

HAASTE 3. ”Kulttuuri kuuluu kaikille ja olen siihen osallinen”

HAASTE 4. Omahoitajahetki – ”kanssasi kahden”

HAASTE 5. ”Yhdessä aterioiden – meidän tarinamme”