Tasa-arvoon liittyy monenlaisia mielipiteitä, arvoja ja asenteita. Tasa-arvotyö näyttäytyy usein vastakkainasettelulta ja ihmisryhmien väliseltä kisailulta. Ruuti-sukupuolisensitiiviset ura- ja työpaikkaohjauksen mallit ja Työnhaun Performanssi –hankkeet eivät lähde mukaan vastakkainasetteluun, vaan tuovat esille sukupuolisensitiivistä ajattelua kaikkien sukupuolten hyödyksi. Työ- ja koulutusurien muodostuminen on nykyään sallivampaa, ja urat ovat enemmän irrottautuneet perinteisistä sukupuolirooleista. Vai ovatko?

Yhteinen webinaari Tasa-arvon performanssi 5.11.2020 herättelee havaitsemaan omia ennakkoasenteita työelämän sukupuolittuneisuuteen ja rooliodotuksiin liittyen. Webinaarissa pohditaan muun muassa sitä, miten tasa-arvo näkyy ja kuuluu työpaikkojen vuorovaikutuksessa, sekä miten opiskelijoiden ohjauksessa puretaan sukupuolirooleja kohtaamisen avulla. Miten unohtaa kulttuurisesti rakentuneet, alitajuiset ajatusvinoumat ja kohdata ihminen ihmisenä, osaavana, kokevana, tuntevana, ajattelevana henkilönä?

Päivän avaa tutkimusjohtaja Anu Haapala Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta aiheenaan Kestävää hyvinvointia kehittämässä. Kestävä hyvinvointi muodostuu myös tasa-arvosta ja sukupuolisensitiivisyydestä.

Jatkuvassa muutoksessa oleva työelämä tarvitsee tasa-arvoista ja demokraattista työyhteisöä, johon työmarkkinoille tuleva sukupolvi kiinnittyy. Tutkija Minna Leinonen Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksesta alustaa aihetta otsikolla Tasa-arvo työpaikojen vuorovaikutuksessa nyt ja tulevaisuudessa.

Työnhaun performanssi –hanke pyrkii purkamaan myös työttömiin liittyviä ennakkoluuloja. Luovan työnhakuvalmennuksen ryhmä koosti teatteripedagogi Elina Ylisuvannon ohjauksessa poikkitaiteellisen esityksen, joka kumpuaa heidän omista kokemuksistaan ja unelmistaan. Seminaarissa maistiainen esityksestä Tässä ja nyt – henkisellä matkalla tuntemattomaan.

Teatteriohjaaja ja esikoiskirjailija Eino Saaren puheenvuoro purkaa miehisyyteen ja miesten kohtaamiseen liittyviä myyttejä, normeja ja stereotypioita. Puheenvuoro pohjautuu syksyllä julkaistuun kirjan Miehen kosketus (Gummerus 2020), jota varten Saari haastatteli 50 suomalaista miestä heidän suhteestaan kosketukseen, hellyyteen, läheisyyteen ja vanhemmuuteen.

Paneelikeskustelun teemana on sukupuolisensitiivinen kohtaaminen opinnoissa ja työelämässä. Aihetta pohtivat Ruuti – sukupuolisensitiiviset ura- ja työpaikkaohjauksen mallit –hankkeen toiminnassa mukana olleet eri alojen opiskelijat, opettajat ja työelämän edustajat.

Ruuti-hankkeen työ on jo loppusuoralla, ja webinaari on samalla hankkeen loppuseminaari. Hankkeessa kehitetyt sukupuolisensitiiviset mallit tiivistyvät hankkeen loppuvaiheessa sukupuolisensitiivisiin ajatuksiin ja sanomiin osaksi vakituisia käytäntöjä. Mallien tavoitteena on herätellä tasa-arvon ja sukupuolisensitiivisyyden arkisiin käytäntöihin.

Työnhaun performanssi –hanke jatkuu huhtikuun 2021 loppuun ja tekee töitä luovin ja kehollisin menetelmin ennakkoluulojen hälventämiseksi sekä miesten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin, työllistymisen ja voimautumisen edistämiseksi.

Tilaisuus päättyy hankkeessa mukana olleiden osallistujien tuottamaan musiikkikappaleeseen Youtube-ensiesityksenä.

ILMOITTAUTUMINEN TÄSTÄ LINKISTÄ  

 

Ensimmäinen näytös 

9.45 Kirjautuminen Teamsiin, ohjeistus ja virtuaalinen aamujuoma 

10.00 Päivän mikrofoniääni, Elina Ylisuvanto, juontaja, teatteripedagogi ja  

Kestävää hyvinvointia kehittämässä, Anu Haapala, tutkimusjohtaja, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 

10.15 Tässä ja nyt – Henkisellä matkalla tuntemattomaan. Työnhaun Performanssi –hanke, Laura Lehtinen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu ja Elina Ylisuvanto, Kouvolan teatteri.  

10.30 Tasa-arvo työpaikkojen vuorovaikutuksessa – nyt ja tulevaisuudessa. Minna Leinonen, tutkija, Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskus  

Tauko klo 10.55 (5 min) 

11.00 Yritys X Sukupuolisensitiivisyyden asialla, Tomi Käiväräinenliiketoimintajohtaja,  Projektivoima Oy   

11.20 Miehiä kohtaamassa, sukupuolirooleja purkamassa – case Miehen kosketus, Eino Saari, teatteriohjaaja, esikoiskirjailija 

11.50 Naiset johtajina, Marjukka Siren, Autosalpa Oyhallituksen puheenjohtaja

Väliaika klo 12.15 (45 min) 

Toinen näytös 

13.00 Sukupuolisensitiivisiä kohtaamisia miten tasa-arvo ja sukupuoli vaikuttavat ohjauksessa Paneelikeskustelu.  

13.40 Ruuti-sanomat – sukupuolisensitiiviset ohjauksen mallit,  

Kirsi Purhonen, projektipäällikkö, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu 

Anne Varonen, hankevastaava, Kouvolan Seudun ammattiopisto 

Sari Laiho, projektipäällikkö, Taitaja 

14.00 Kaikki kuulee – Youtube-ensiesitys  tasa-arvoa edistävästä laulusta